26.04 – 2.05. 2021 AD

Poniedziałek, 26 kwietnia
7.00 – Msza św.  za ++ m. Franciszka Kulik, rodz. Ryszarda i Jadwigę, Annę i Józefa.
Wtorek, 27 kwietnia
17.00 – Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji Srebrnego Jubileuszu Małżeńskiego Ilony i Adama.
18.00 – Msza św. za ++ rodz. Rozalię i Franciszka Kampczyk, dziadków z obu stron, Karolinę i Franciszka Hyla, 3 synów, synowe, Adama Widera, Albrechta Potempa, Gerarda Bok, jego rodziców, brata, Annę i Ryszarda Płaczek, Antoniego Wind, s. Wernera, ciocie Marię i Franciszkę, pokr. Hyla i Kampczyk.
Środa, 28 kwietnia
18.00 – Msza św.  za + Henryka Świtała w 30 dni po śmierci.
Czwartek, 29 kwietnia, św. Katarzyny Sieneńskiej
15.30 – Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i próba uroczystości I Komunii św.
18.00 – Msza św.  szkolna – za ++ Antoninę i Pawła Ludwig, Annę i Jana Gałach, rodziców, Elżbietę i Henryka Ludwig, Tomasza Skutela.
Piątek, 30 kwietnia
18.00 – Msza św.  dla młodzieży -do Ducha Świętego  w int. tegorocznych maturzystów.
Sobota, 1 maja, I miesiąca, św. Józefa
16.00 – Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Matki Najśw., w int. Parafii.
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Msza św. za ++ rodz. Franciszkę i Wiktora Pasieka, ich synów i synowe, dziadków, ciocie, wujków, pokr. Jaksik, Pasieka i Waloszek.
V Niedziela Wielkanocna, 2 maja 2021 r.
( Kolekta na Seminarium Duchowne)
7.30 – Msza św.  za ++ rodz. Franciszka i Emilię, b. Herberta, o. Wiktora, szw. Gerarda.
9.00 – Msza św. za ++ rodz. Piotra i Weronikę Bieniek, Różę i Alberta Swoboda.
11.00 – Msza św. z przyjęciem I Komunii św. w int. dzieci oraz ich rodzin z nabożeństwem majowym.
14.30 – Nabożeństwo majowe.
15.00– Msza św. przez wst. św. Floriana, za + Henryka Świtała od Róż Różańcowych.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dni powszednie, pół godziny przed Mszą Świętą,  wystawiany jest Najświętszy Sakrament. W tym czasie jest też okazja do Spowiedzi.
 2. Na Mszy św. o godz. 11.00 w przyszłą niedzielę, proszę, aby w kościele były tylko dzieci I Komunii św., rodzice oraz wyznaczeni przez rodziców bliscy.
 3. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: rodziców dzieci klasy II.

19.04 – 25.04. 2021 AD

Poniedziałek, 19 kwietnia
7.00– Msza św. za ++ Pawła i Katarzynę Chmielorz, Romana Michalik, rodz. z obu stron.
Wtorek, 20 kwietnia
18.00 – Msza św. za ++ rodz. Urszulę i Andrzeja Kulik, Martę i Teodora Piekacz, Władysława Mańka.
Środa, 21 kwietnia
7.00-  Msza św.  za ++ m. i o. Piotra Zuber, jego rodziców, siostry i braci, pokr. Szymoś i Zuber.
Czwartek, 22  kwietnia
18.00 – Msza św. za ++ m. Hildegardę Swoboda, o. Franciszka, bratową Marię, rodz. Annę i Ryszarda Płaczek.
– w 30 dni po śmierci Jana Giera.
Piątek, 23 kwietnia, św. Wojciecha
18.00 – Msza św. za ++ o. Zbigniewa Wanat, mamę Janinę, rodz. Czesławę i Władysława Domereckich.
Sobota, 24 kwietnia
16.00 – Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji Srebrnego Jubileuszu Małżeńskiego Izabeli i Krzysztofa Glowania.
18.00 – Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz za ++ Kleofasa i Joannę Pasieka, ich synów Huberta i Jana, synową Marię, rodz. Jana i Annę Krawiec, wn. Marka.
IV Niedziela Wielkanocna, 25 kwietnia 2021 r.
7.30 – Msza św. za ++ rodz. Elfrydę i Teodora, Elżbietę i Piotra, ciocię Marię, Klarę i Jana, pokr.
9.00 – Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ o. Alfreda Bryś w 15 rocz.  śmierci, m. Różę, Katarzynę i Józefa Maczuch, dziadków z obu stron, Gerarda, Henryka i Magdalenę Bryś, Józefa Szramek, Piotra Burek, pokr. Bryś, Maczuch, Student i Wyrwich.
11.00 –  Msza św. za + męża Pawła z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie.
14.30 – Nabożeństwo z modlitwą o urodzaje.
15.00 – Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 80 urodzin Elżbiety Boronowskiej od dzieci i wnuków.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzieci z grupy, która przyjmie I Komunię Świętą 2 maja, spotkają się na próbach we wtorek i czwartek o godz. 16.45.
 2. W dni powszednie, pół godziny przed Mszą Świętą,  wystawiany jest Najświętszy Sakrament. W tym czasie jest też okazja do Spowiedzi.
 3. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Kroczek Klaudia, Smieszkoł Anna, Górzańska Gabriela, Krawiec Karolina, Czaja Irena, Macioszek Maria.

12.04-18.04. 2021 AD

Poniedziałek, 12 kwietnia
7.00 – Msza św.  za ++ Wiktora Glowania, rodz. Nikodema i Marię Świerzy, pokr.
Wtorek, 13 kwietnia
18.00 – Msza św. za + Joachima Rudzik.
Środa, 14 kwietnia
7.00 – Msza św. ++ Florentynę i Władysława Sztancel, Władysława Krawczyka
Czwartek, 15 kwietnia
18.00 – Msza św. szkolna do Miłosierdzia Bożego za ++ syna Szymona Grondes, rodz. Gertrudę i Sebalda Piekacz, Weronikę i Jana Grondes, b. Norberta, ciocie,  wujków z obu stron, szw. Józefa Chohura, pokr.
– za + Pawła Szopa w 30 dni po śmierci.
Piątek, 16 kwietnia
7.00 – Msza św. za + Henryka Świtała od grupy tworzącej korony żniwne.
18.00 – Msza św. z udziałem  młodzieży za ++ ciocię Paulinę Ibrom, rodz. Piotra i Wiktorię Gajda, ich braci i siostry, Wiktorię i Jana Jacek, dziadków, Jana Pietrucha, pokr. Ibrom, Gajda i Jacek.
Sobota, 17 kwietnia
16.00 – Msza św. za ++ z rodzin Janoszka, Suss i Student.
18.00 – Msza św. za ++ m. i  o. Józefa Czaja, jego rodziców i rodzeństwo.
III Niedziela Wielkanocna, 18 kwietnia 2021 r.
7.30– Msza św.  za + Antoniego Guzy w 1 rocz. śmierci.
9.00 – Msza św.  za ++ Katarzynę i Karola Bartoszek, Różę i Wilhelma Wyrwich.
11.00 –  Msza św.  o dar nieba dla ++ rodziców Marii i Eryka Bartoszek, pokr. Garcorz, Bartoszek i Graczyk.
14.30 – Nieszpory.
15.00 – Msza św. za + Pawła Szopa od sąsiadów z ul. Topolowej i Nowowiejskiej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 15.00 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych
 2. W dni powszednie, pół godziny przed Mszą Świętą,  wystawiany jest Najświętszy Sakrament. W tym czasie jest też okazja do Spowiedzi.
 3. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Pallach Danuta, Spałek Małgorzata, Trojok Małgorzata, Kierysz Halina, Giebel Jolanta, Pietrucha

6.04 – 11.04. 2021 AD

Wtorek Wielkanocny, 6 kwietnia
18.00 – Msza św. za ++ rodz. Hieronima i Klarę Kulik, ż. Janinę, teściów.
Środa Wielkanocna, 7 kwietnia
7.00 – Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Agnieszkę i Wiktora Bartoszek, s. Henryka, s. Hildegardę Pruski, dziadków z obu stron, ciocie, wujków z rodzin Bartoszek, Ibrom i dusze opuszczone.
Czwartek Wielkanocny, 8 kwietnia
18.00 – Msza św. szkolna za ++ rodz. Wincentego i Antoninę Cembolista.
Piątek Wielkanocny, 9 kwietnia
7.00 – Msza św.  ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w int. Róż Rózańcowych.
18.00 – Msza św.  z udziałem młodzieży – za + Teresę Gajda w 1 rocz. śmierci.
Sobota Wielkanocna, 10 kwietnia
16.00 – Msza św. w int. rodziny Pasieka z okazji roczku Franciszka.
18.00 – Msza św. za ++ ż. i m. Hildegardę Pruski, pokr.
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2021 r.
7.30 – Msza św.  za ++ o.Pawła Pasieka w rocz. smierci, rodz. Anastazję i Stanisława Szołtysik, s. Magdalenę, bartową Elżbietę, Jerzego Danysz, Annę, Pawła i Jana Czaja, pokr. Szołtysik, Bednarek, Pasieka i Danysz.
9.00 – Msza św. za + Edytę Bartoszek w rocz. śmierci.
11.00 – Msza św. za ++ rodz. Konrada i Elżbietę Wieja, Józefa i Genowefę Dąbrowskich, Leona Huldę, pokr. Wieja, Cebula, Wotzka, Dąbrowski, Hajn i Kaliciak.
14.30 – Nieszpory ku czci Miłosierdzia Bożego.
15.00– Msza św. za +  Stanisława Zając z okazji urodzin.
– Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dni powszednie, pół godziny przed Mszą Świętą,  wystawiany jest Najświętszy Sakrament. W tym czasie jest też okazja do Spowiedzi. Ministrantów zapraszam na zbiórkę w środę po Mszy św. wieczornej.
 2. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Obrusznik Marta, Wyrwich Małgorzata, Weber Gabriela, Plachetka Julia, Strach Gabriela i Kinga.

Triduum Paschalne

„ Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce,
pociechą, której doznajemy od Boga.
Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.”
2 Kor 1,3-5Niech w przeżywaniu tegorocznego Triduum Paschalnego towarzyszą nam te słowa z listu św. Pawła.Mamy piękny, obmodlony, ale mały kościół.
W zgodzie z dyspozycjami Ministra Zdrowia oraz dekretem ks. Biskupa, które zmieniły limit wiernych w świątyniach (1 osoba na 20 m2), w naszym kościele jednocześnie może przebywać 14 osób.
Ks. Biskup daje możliwość odprawienia celebracji Wielkiego Tygodnia na placach przykościelnych, gdzie nie obowiązują limity wiernych, a jedynie nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zasada dystansowania się.W związku z tym proponuję celebrowanie nabożeństw:
w Wielki Czwartek (na placu kościelnym) Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 ; Komunia św. rozdzielana będzie również od 20.30-22.00. Transmisja internetowa.
w Wielki Piątek (na cmentarzu) Droga Krzyżowa o godz. 13.00. Transmisja internetowa.
w Wielki Piątek ( na placu kościelnym) Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz. 18.00. Komunia św. rozdzielana będzie również od 20.30-22.00. Transmisja internetowa.
w Wielką Sobotę (na placu kościelnym) poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 15.00. Transmisja internetowa.
w Wielką Sobotę (na placu kościelnym) Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. Transmisja internetowa.
w Wielkanoc Msza Święta o godz. 11.00 będzie odprawiona na placu kościelnym, pozostałe nabożeństwa celebrowane będą w kościele. Transmisja internetowa Mszy Świętych o godz. 6.00 i 9.00 oraz nieszporów.
w Wielkanocny Poniedziałek Msze Święte o godz.: 9.00 i 11.00 odprawiane będą na placu kościelnym. Transmisja internetowa Mszy Świętych o godz. 7.30 i 9.00.

Transmisje nabożeństw z naszej świątyni

Od 27 marca 2020 r.  transmitowane są za pośrednictwem internetu nabożeństwa z naszej świątyni.
W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą na kanale  You Tube (kliknij na link):https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg
między innymi:
– Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek, godz. 18.00;
– Liturgia Wielkiego Piątku, godz. 18.00;
– Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, Wielka Sobota, godz. 15.00;
– Liturgia Wielkiej Soboty, godz. 18.00;
– Rezurekcja, Wielkanoc, godz. 6.00;
– Msza Święta Wielkanocna, godz. 9.00;
– Nieszpory w Wielkanoc, godz. 14.30;
– Msza Święta w Wielki Poniedziałek,  godz. 7.30;
– Msza Święta w Wielki Poniedziałek,  godz. 9.00.
oraz facebooku: (kliknij na link) https://www.facebook.com/pages/category/Interest/Parafia-%C5%9Bw-Bart%C5…
– Droga Krzyżowa, Wielki Piątek, godz. 13.00

Czy już przeżyłeś pusty grób Pana Jezusa i żyjesz wielkością tego wydarzenia?

Katedra w Bazylei – witraż Zmartwychwstanie„Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
(…)Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył.”
 (J 20, 3-8)   Wiele razy słyszeli z ust Pana Jezusa o zmartwychwstaniu,
a jednak dopiero przy pustym grobie uświadomili sobie wielkość tej chwili.
Ile razy w naszej obecności wypowiadane były słowa Dobrej Nowiny:
„Chrystus pokonał śmierć i przez swoje zmartwychwstanie daje nam pewność,
że umierając rodzimy się do nowego życia i my również otrzymamy nieśmiertelne ciała.”
Choroby, śmierć zbierają żniwo.
Czy już przeżyłeś pusty grób Pana Jezusa i żyjesz wielkością tego wydarzenia?
Życzę, aby to się dokonało.
Każda chwila, którą odbieramy od Pana Boga na tym świecie,
nabiera sensu i wartości, jeżeli przezywamy ją „z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie”.
Nie będziemy wtedy marnowali czasu na wsłuchiwanie się w ludzkie kalkulacje,
a myślenie nasze prowadzone będzie przez mądrość Ewangelii.
Tym samym spełniać się będą życzenia pokoju i nadziei,
których świat dać nie może.
Radosnych Świąt
życzy Wasz proboszcz

ks. Jan

Wielki Tydzień

Jestem blisko Was myślami i z błogosławieństwem, które wypraszam u Pana Boga.Mamy piękny, obmodlony, ale mały kościół. W zgodzie z dyspozycjami Ministra Zdrowia oraz dekretem ks. Biskupa, które zmieniły limit wiernych w świątyniach (1 osoba na 20 m2), w naszym kościele jednocześnie może przebywać 14 osób.

Trzeba nam z pokorą przyjąć te  niełatwe decyzje w duchu odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych, tym bardziej, że statystyki zachorowań w ostatnich dniach są niepokojące.

Ks. Biskup daje możliwość odprawienia celebracji Wielkiego Tygodnia na placach przykościelnych, gdzie nie obowiązują limity wiernych, a jedynie nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zasada dystansowania się.

W związku z tym  proponuję celebrowanie nabożeństw na placu kościelnym, przy figurze Matki Bożej:
– w Niedzielę Palmową Msze Święte o godz. 9.00 i 11.00;
– w Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00;
– w Wielki Piątek Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz. 18.00;
– w Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 15.00;
– w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej  o godz. 18.00.

W razie deszczowej pogody celebracje odbędą się w kościele z wyłącznym udziałem liturgicznej służby ołtarza. Pozostałych parafian zapraszam wtedy do korzystania z transmisji internetowych. Po nabożeństwach w czwartek i piątek będę rozdzielał Komunię Świętą w kościele do godz. 22.00.
Proszę na bieżąco śledzić informacje, które przekazywał będę na stronie parafialnej. Dzielcie się tą wiedzą z tymi, którzy nie mają Internetu.

29.03 – 5.04. 2021 AD

Wielki Poniedziałek, 29 marca
11.00 – Msza św. pogrzebowa + Henryka Świtały.
18.00– Msza św. o łaskę dobrego przygotowania na przyjęcie sakramentów przez dzieci i rodziny I Komunii Świętej. (uczestniczą dzieci z jednym z rodziców)
Wielki Wtorek, 30 marca
9.00 – Odwiedziny Chorych na ul.: Ks. Wajdy, Torowej,  Powstańców, Zielonej, Miarki, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Zamościu i Borowianach. (Proszę poinformować do kogo nie przyjechać)
16.00 – Pierwsza Spowiedź.
18.00 – Msza św. za ++ rodz. Alfreda i Marię Bednarek, ich rodziców, rodzeństwo, pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wielka Środa, 31 marca
9.00 – Odwiedziny Chorych na ul: Dobrego Pasterza, Opolskiej, Stare i Nowe Osiedle, Kopernika, Chrobrego, Konopnickiej,  Dworcowa, Polna, Topolowa i Nowowiejska. (Proszę poinformować do kogo nie przyjechać)
18.00-  Msza św.  za + Mariolę Światłowską w 1 rocz. śmierci.
TRIDUUM MĘKI I ZAMRTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Wielki Czwartek, 1  kwietnia
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej  – jako podziękowanie za dar Najśw. Sakramentu.
– Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy i czuwanie modlitewne do godz.  22.00.
Wielki Piątek Męki Pańskiej, 2 kwietnia
13.00 – Droga Krzyżowa.
18.00 – Uroczysta liturgia ku czci Męki Pańskiej.
– Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00.
Wielka Sobota, 3 kwietnia
9.00 – Rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie.
– od 10.00 adorują dzieci;
– od 14.00 adorują gimnazjaliści i  młodzież.
15.00 – Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.
18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej – liturgia ognia, liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (proszę przynieść świece z okapnikami)
– Msza św. w intencjach Rolników  naszej parafii.
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2021 r.
(Kolekta na Seminarium Duchowne)
6.00 – Nawiedzenie pustego grobu).
– Msza św. w int. Parafian oraz Gości.
9.00 – Msza św. za ++ rodz. Franciszka i Gertrudę Mania, rodz. Marię i Franciszka Janoszka, b. Józefa i Zygmunta, Teodorę, Romana i Maksymiliana Zientek.
11.00 –  Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze od pracujących za granicą oraz w int. ich rodzin.
14.30 – Nieszpory wielkanocne.
15.00 – Msza św. w int. Parafii.
Poniedziałek Wielkanocny, II dzień świąt, 5 kwietnia
7.30 – Msza św. w intencjach żyjących i ++ członków DFK.
9.00 – Msza św.za ++ m. Rafała Kokoszka, s. Romana.
– Spotkanie dzieci z zajączkiem.
11.00 – Msza św. – za ++ Eryka Jelonek, synów Bogdana i Grzegorza, rodz. Franciszkę, Klarę i Jana Student, Teśc. Annę i Stanisława Jelonek, Jana Grobelnego, siostry, braci, bratowe, szwagrów, siostrzeńców, siostry zakonne i kapłanów z naszej parafii, pokr.
15.00 – Msza św. w int. Parafii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dni powszednie, pół godziny przed Mszą Świętą,  wystawiany jest Najświętszy Sakrament. W tym czasie jest też okazja do Spowiedzi. Dzisiaj od  godz. 14.00 – 16.00 (będzie spowiadał drugi ksiądz); 29 marca ( Wielki Poniedziałek), godz. 17.00 – 18.00; 30 marca (Wielki Wtorek), godz. 16.00  I Spowiedź;  godz. 17.00 – 18.00; 31 marca (Wielka Środa), godz. 16.00 – 18.00.
 2. Ministrantów zapraszam na zbiórkę w środę po Mszy św. wieczornej.
 3. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Stefan Irena i Izabela, Pyka Renata, Brykowska Sonia, Opara Brygida, Papaj  Lidia, Rhunke Jolanta. 3 kwietnia – po obrzędach Wielkiej Soboty, starsze dziewczęta.

Drodzy Parafianie!
Jestem blisko Was myślami i z błogosławieństwem, które wypraszam u Pana Boga.

Mamy piękny, obmodlony, ale mały kościół. W zgodzie z dyspozycjami Ministra Zdrowia oraz dekretem ks. Biskupa, które zmieniły limit wiernych w świątyniach (1 osoba na 20 m2), w naszym kościele jednocześnie może przebywać 14 osób.

Trzeba nam z pokorą przyjąć te  niełatwe decyzje w duchu odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych, tym bardziej, że statystyki zachorowań w ostatnich dniach są niepokojące.

Ks. Biskup daje możliwość odprawienia celebracji Wielkiego Tygodnia na placach przykościelnych, gdzie nie obowiązują limity wiernych, a jedynie nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zasada dystansowania się.

W związku z tym  proponuję celebrowanie nabożeństw na placu kościelnym, przy figurze Matki Bożej:
– w Niedzielę Palmową Msze Święte o godz. 9.00 i 11.00;
– w Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00;
– w Wielki Piątek Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz. 18.00;
– w Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 15.00;
– w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej  o godz. 18.00.

W razie deszczowej pogody celebracje odbędą się w kościele z wyłącznym udziałem liturgicznej służby ołtarza. Pozostałych parafian zapraszam wtedy do korzystania z transmisji internetowych. Po nabożeństwach w czwartek i piątek będę rozdzielał Komunię Świętą w kościele do godz. 22.00.
Proszę na bieżąco śledzić informacje, które przekazywał będę na stronie parafialnej. Dzielcie się tą wiedzą z tymi, którzy nie mają Internetu.

22.03 – 28.03. 2021 AD

Poniedziałek, 22 marca
7.00 – Msza św.  za ++ rodz. Elżbietę, Alojzego, męża Rudolfa, ++ z pokr. Pancherz, Student, Kieryś, dusze w czyśćcu.
Wtorek, 23 marca
18.00 – Msza św. za + m. Franciszkę Garcorz w rocz. śmierci.
Środa, 24 marca
7.00 – Msza św. w int. Parafii.
Czwartek, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
9.00 – Msza św.  przez wstawiennictwo Najśw. Matki o szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
– Duchowa adopcja dziecka poczętego.
17.30 – Drogą Krzyżową z udziałem dzieci.
18.00 – Msza św. szkolna za ++ o. Ryszarda Płaczek w rocz. śmierci, m. Annę, rodz. Łucję i Roberta Kieryś, pokr.
Piątek, 26 marca
17.30 – Droga Krzyżowa.
18.00 – Msza św. z udziałem  młodzieży za ++ rodz. Antoniego i Julię Polok, Marię i Józefa Chmielorz. Anastazję i Jana Goj, Hildegardę i Józefa Wolan, Marię, Franciszka i Jerzego Pasieka, Adelajdę i Antoniego Skolik, Tomasza Hasikowskiego, Łucję i Helmuta Kranc, pokr. Polok i Chmielorz.
Sobota, 27 marca
16.00 – Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 50 urodzin Romana Bartoszka.
18.00 – Msza św. uświęcenie rodzin, o uzdrowieni relacji małżeńskich i rodzinnych oraz o dobre rozeznanie powołania życiowego  i nieprzypadkowy wybór męża i żony.
Niedziela Palmowa, 28 marca 2021 r.
7.30– Msza św.  w int. Parafii.
9.00 – Msza św.  za ++ babcię Kunegundę Bieniek, pokr.
11.00 –  Msza św.  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji urodzin.
14.30 – Gorzkie Żale.
15.15 – Msza św. w int. rodziny oraz ++ rodziców.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dni powszednie, pół godziny przed Mszą Świętą,  wystawiany jest Najświętszy Sakrament. W tym czasie jest też okazja do Spowiedzi. Zadbajmy, aby dzieci skorzystały z łask tego sakramentu. 27 marca (sobota), godz. 17.00- 18.0028 marca (Niedziela Palmowa), godz. 14.00 – 16.00 (będzie spowiadał drugi ksiądz)
 2. 26 marca wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa, również z Zawadzkiego. Będziemy się łączyli z uczestnikami przeżywając od 23.00 – 12.30 adorację Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie. W tym czasie będę również w konfesjonale.
 3. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Szaton Brygida, Szczuka Aleksandra, Student Eufemia, Siedzińska Jadwiga, Joneczko Natalia, Małecka Aleksandra.