Modlitwy za wstawiennictwem Św. Bartłomieja

Modliwy za wstawiennictwem św. Bartłomieja:

Litania do św. Bartłomieja Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Św. Trójco jedyny Boże,
Św. Maryjo, módl się za nami.
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Święty Bartłomieju, Apostole,
Święty Bartłomieju, otwarty na głos prawdy,
Święty Bartłomieju, prawdziwy Izraelito,
Święty Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego,
Święty Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa,
Święty Bartłomieju, wybrany apostołem,
Święty Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb,
Święty Bartłomieju, pełen wiary i pobożności,
Święty Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem,
Święty Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego,
Święty Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej,
Święty Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny,
Święty Bartłomieju, Apostole różnych ludów,
Święty Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego,
Święty Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii,
Święty Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową,
Święty Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa,
Święty Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci,
Święty Bartłomieju, patronie różnych zawodów,
Święty Bartłomieju, opiekunie podróżnych,
Święty Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święty Barłomieju.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Patrona

Święty Bartłomieju, którego imię noszę, Patronie mój, twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Modlitwa w dniu imienin Patrona

Dzień dzisiejszy, o Boże, jest dla mnie nie tylko miłym i wesołym, ale i drogogocennym dniem, bo jest pamiątką Twoich nieocenionych darów, które spłynęły na mnie w dniu Chrztu świętego. Przeto z głębi serca składam Ci dzięki, żeś mi dał doczekać dnia dzisiejszego, który przypomina mi najdroższy skarb złożony w duszy mojej przy Chrzcie św. Winienem Ci życie moje; bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi, ale bardziej jeszcze winienem Ci odrodzenie moje. Miłosierdziu Twojemu zawdzięczam, że wyznają prawdziwą wiarą. Błagam Cię, o Boże, spraw to łaską swoją, abym ceniąc sobie to szczęście nade wszystko żył zawsze i postępował tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien; abym oddawszy Ci raz serce moje, zachował je nieskalane i pozostał wiernym sługą i synem Twoim przez wszystkie dni żywota mego.

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił? Co Ci oddam, o Panie. Nic godnego z siebie samego dać Ci nie mogę. Ale odaję Ci z nieprzebranego skarbu Serca Jezusowego niezliczone zasługi.

Oddaję Ci dar z niewinności, z pokory i miłości Serca Najśw. Maryi Panny i ze wszystkich jej zasług. Oddaję Ci dar zasług wszystkich Świętych Twoich, a osobliwie mego świętego Patrona. To wszystko zaś oddaję Ci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które mi wyświadczyłeś i przepraszam Cię za wszystkie grzechy i niewdzięczności moje, a wreszcie proszę Cię pokornie o błogosławieństwo Twoje, o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze moje życie. Amen.