Lektorzy

Historia Wspólnoty Lektorów 

 

„Panie oto stoję wobec tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu, w dłoniach, na wargach.
Amen”

Srebny Jubileusz

Dnia 20 listopada 2022 r. wspólnota lektorska obchodziła swój srebny jubileusz (25 lecie posługi lektrskiej w naszej parafii). Uroczystej sumie jubileuszowej przewodniczył specjalny gość ks. profesor Stanisław Rabiej który wraz z ks. proboszczem Janem Wypiór uświetnili to wydarzenie. Jubileusz wspólnoty przypadł w szczególny czas bo w Święto Chrystusa Króla Pana Wszechświata. Specjalne podziękowania odebrała liderka, animatorka wspólnoty lektorów Teresa Jaksik. Swoją posługę sprawuje już od samego początku zawiązania wspólnoty tj od 25 lat.

Podczas mszy wspomnieni byli lektorzy których to Pan powołał na “wieczną służbę”:

 • Helena Loch
 • Werner Małek
 • Marek Krawiec
 • Manfred Kroczek

Wspomniano także lektorów którzy wchodzili w skład wspólnoty ale z rożnych przyczyn nie odczytują dziś Słowo Boże w naszej parafii:

 • Marian Szyguła
 • Norbert Biwo
 • Jan Guzy
 • Ryszard Marciniszyn
 • Hubert Bartoszek
 • Jerzy Kubiczek
 • Rafał Guzy
 • Oswald Ziaja
 • Eideltraut Poloczek
 • Beata Mańka Kulik
 • Dariusz Bekierz
 • Łukasz Kciuk
 • Mateusz Sikora
 • Piotr Jaksik
 • Rafał Musialczyk
 • Cecylia Cieślik
 • Marcin Kocot
 • Michał Świerzy
 • ks. Mariusz Szymoś
 • Artur Garbas

Obecnie posługę Lektora pełnią 24 osoby:

 • Teresa i Jerzy Jaksik 
 • Aneta i Henryk Kocot
 • Brygida i Paweł Kuś
 • Sylwia Olkuśnik, Karina Bartoszek
 • Janusz Szyguła, Krzysztof Gomolla
 • Łukasz Potempa, Alicja Grondes
 • Łucja Moj, Elżbieta Potempa
 • Waldemar Janik, Eryka Ibrom
 • Jadwiga Krawiec, Dawid Garcorz
 • Michał Krawiec, Dominik Bartoszek
 • Andrzej Joszko, Tomasz Michali 
 • Brygida Sikora, Sandra Pasieka

Nasza historia

    W dniu 2.03.1997 r. po nabożeństwie Gorzkich Żali odbyło się w kościele pierwsze spotkanie kandydatów na lektorów. Na tym spotkaniu było obecnych 15 osób. Po kilkumiesięcznym okresie przygotowań w niedzielę kiermaszową tj. 16.11.1997 r. na mszy św. o godzinie 11.00, odbyło się uroczyste wprowadzenie kandydatów na „urząd lektora”. Mszę św. celebrował ks. prałat Edmund Podzielny. Po kazaniu, w którym ks. prałat nawiązał do rocznicy poświęcenia kościoła, jak i posługi lektora odbyło się uroczyste ślubowanie każdego z kandydatów zakończone ucałowaniem Pisma Świętego. Wtedy też otrzymaliśmy terminarze czytania Słowa Bożego i naszych spotkań. Posługę lektora przyjęło wtedy 17 osób dorosłych i 4 ministrantów.

     W listopadzie 2001 r. zaczęła się przygotowywać kolejna grupa osób. Do pełnienia tej funkcji została ona uroczyście wprowadzona przez ks. Tadeusza Słockiego, który w marcu 2002 r. głosił w naszym kościele rekolekcje. Były to 4 osoby dorosłe i 9 ministrantów. W marcu 2006 r. odbyło się spotkanie następnych kandydatów, a 18.06. tego samego roku zostali wprowadzeni do posługi lektora, przez naszego ks. proboszcza Jana Wypiora. Były to 3 osoby dorosłe i 4 ministrantów.

      Nasza wspólnota spotyka się raz w miesiącu na pogłębieniu Słowa Bożego. Rozważanie toczy się wokół wybranego tekstu z Pisma Świętego lub czytań z niedzieli. Omawiane są trudne i niezrozumiałe fragmenty z danego czytania. Zastanawiamy się także nad tym, jakie myśli można wyłuskać z danego tekstu, a dotyczące naszych czasów, jaka jest w nim zawarta mądrość na dzisiejszy czas. Poza tym poruszane są sprawy bieżące i problemy związane z poprawnym i zrozumiałym czytaniem Słowa Bożego.

Dwie osoby z naszego grona odeszły już do wieczności, ale zawsze są żywe w naszej pamięci.

     Tak oto przedstawia się krótka historia wspólnoty lektorów, która już prawie 15 lat pełni z oddaniem posługę lektora, ubogacając liturgię Mszy Św.

 

Posługa Lektora

     Lektorat swoimi korzeniami sięga odległych czasów Starego Testamentu. W synagodze w czasie szabatniej służby Bożej czytano Pismo Św. Mógł to czynić każdy, kto tylko potrafił czytać. Skorzystał z tego prawa między innymi sam Jezus Chrystus, (Łk 4,16-21) i św. Paweł Apostoł. Chrześcijanie przyjęli zwyczaj czytania Pisma Św. z synagogi i na swoich zgromadzeniach czynili to samo, z tym, że czytali oprócz ksiąg Starego Testamentu także Nowy Testament. Początkowo czytanie Pisma Św. było dostępne każdemu dorosłemu członkowi gminy chrześcijańskiej. Od III wieku jest już specjalna funkcja lektora. W pierwszych wiekach do grona lektorów należeli mężczyźni, czasem wyjątkowo chłopcy. Ryt ustanawiania lektorów był bardzo prosty i ograniczał się jedynie do wręczenia księgi Pisma Św. przez biskupa. W wiekach VII i VIII kandydata na lektora poddawano egzaminowi z czytania. Jeżeli przeczytał poprawnie odmawiano nad nim modlitwę błagalną o dar wymowy i kandydat stawał się lektorem. Od wczesnego średniowiecza funkcję tę przejęli kapłani. Dopiero Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii pozwolił wykonywać znowu tę posługę wiernym nie posiadającym święceń, powracając w ten sposób do tradycji wczesnochrześcijańskich.

      Głównym zadaniem lektora jest pomaganie w głoszeniu wiary, która ma swoje korzenie w Słowie Bożym. W tym celu czyta on Pismo Św. w zgromadzeniu liturgicznym. Lektorzy powinni być przygotowani do swojej funkcji przez formację biblijną, liturgiczną i dykcyjną, a następnie objęci formacją ciągłą.