Szafarze

Szafarze Komunii Św.
Najmniejszą wspólnotą parafialną, bo liczącą zaledwie 2 osoby są nadzwyczajni szafarze Komunii Św.
Dlaczego nadzwyczajni?
Pomocnik komunii  jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św. dlatego powinien pomagać w rozdawaniu Komunii, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych i brak jest zwyczajnych szafarzy ( kapłanów lub diakonów), albo nie pozwala im na to stan zdrowia lub podeszły wiek.
Biskupi diecezjalni mogą upoważnić mężczyzn, a także siostry zakonne
i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Św.

Kandydaci do tej posługi powinni:
– wyróżniać się dojrzałością w wierze,
– odznaczać wzorowym życiem moralnym, solidnością w życiu rodzinnym,
małżeńskim i zawodowym,
– aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem wśród
wiernych i duchownych,
– posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej
ponadpodstawowe  wykształcenie,
– odznaczać się sprawnością fizyczną, serdecznością i łatwością
w nawiązywaniu kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku,
– mieć ukończony kurs przygotowawczy gdyż posługa ta wymaga
odpowiedniego przygotowania i jest zakończona egzaminem pisemnym z teorii
i ustnym z praktyki udzielania Komunii Św. podczas Mszy Św. i zanoszenia jej
chorym.

Nasza historia:
W II niedzielę Adwentu  7.12.2003 r. w Katedrze Opolskiej panowie Henryk Kocot i Jerzy Jaksik  razem z innymi 54 osobami otrzymali z rąk arcybiskupa Alfonsa Nossola  upoważnienie do pełnienia posługi szafarza Komunii Św. Od tego czasu w każdą niedzielę i święta, a czasami w dni powszednie, pomagają kapłanowi w rozdawaniu Komunii Św.
W każdą niedzielę i święta po Mszy Św. o godzinie 9.00 odwiedzają z Panem Jezusem kilku naszych chorych parafian w ich domach.
Chorzy parafianie przyzwyczaili się już do tych odwiedzin i są wdzięczni, że mogą chociaż raz w tygodniu przyjąć ciało Pana Jezusa.
Posługa szafarza jest bezinteresowna.
Każdego roku w Uroczystość Chrystusa Króla szafarze przeżywają swój dzień skupienia w Opolu w kościele seminaryjno-akademickim. O godzinie 11.00 odprawiana jest Msza Św. a następnie wykład formacyjny w auli  Wydziału Teologicznego. Po wykładzie odbywa się dyskusja związana z pełnieniem posługi szafarza, z problemami które nieraz się pojawiają itp.
Udział w dniu skupienia jest warunkiem przedłużenia sprawowania posługi na dalszy okres.