Opłata na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy

Od 1 maja 2020 r. w pełni płacimy za utrzymania cmentarzy, dlatego konieczne jest pobieranie opłat za groby.

Ażeby pokryć wydatki, przede wszystkim zapłatę za wywóz śmieci oraz za pobór wody, trzeba było określić minimalną  należność. Ofiara na ten cel nie może być mniejsza w skali roku niż 24 zł za grób pojedynczy, a dla grobu podwójnego nie mniej niż 48 zł.

            Opłata może być uiszczana za kilka lat, ale najmniej za jeden rok.

Należność taką można dokonać w następujący sposób:                             

przelew na konto Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Kielczy

86 8909 0006 0010 0004 0934 0105

z podaniem tytułu: ofiara na cele parafialne – cmentarz, nazwisko i imię zmarłej osoby z datą zgonu lub nazwisko i imię osoby rezerwującej;

gotówką, w punkcie Zakładu Kamieniarskiego p. Pallach na ul. Opolskiej, niedaleko punktu aptecznego w Kielczy. Usługa ta wykonywana będzie nieodpłatnie (grzecznościowo).