Dobrze, że jesteś! – Boże Narodzenie Anno Domini 2023

Dobrze, że jesteś!

Mówisz do osób, które są Tobie
bliskie, kochane.

Dobrze, że jesteś!

Powiedz do Tego, który jest od Bożego Narodzenia
zawsze w zasięgu Twojego serca.
Nigdy nie zawiódł i nie zawiedzie,
albowiem kocha miłością bezgraniczną.

Myśliciel i filozof Blaise Pascal nosił przy sobie
następujący tekst: „Bóg … Pewność. Uczucie. Radość.
Pokój. Bóg Jezusa Chrystusa. Bóg mój i wasz…
Można Go spotkać jedynie
na drogach wyznaczonych przez Ewangelię”
– Można Go spotkać jedynie na drogach
wyznaczonych przez Boga, który stał się człowiekiem.

        Życzę na czas świąt Bożego Narodzenia i nowy czas Roku Pańskiego 2024, tej pewności, tego pokoju,
tego bezpieczeństwa, które daje żywo z nami obecny
Pan Jezus

ks. Proboszcz