Jasnogórski Chór zaśpiewał „Gaude Mater Polonia” w naszym kościele

W drodze do Koszęcina (16 grudnia) zawitał do Kielczy Jasnogórski Chór Mieszany im. Matki Bożej Królowej Polski.

Pan Marcin Lauzer, który jest organistą i chórmistrzem na Jasnej Górze, chciał zaśpiewać ze swoim zespołem hymn „Gaude Mater Polonia” w miejscowości, z której pochodził autor – Wincenty z Kielczy i to zrealizowali.