Magnificat anima mea Dominum …

W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (14 sierpnia), o godz. 15.00

będziemy śpiewali z Matką Bożą Magnificat anima mea Dominum … – Wielbi duszo moja Pana…
      Tym razem oprócz Orkiestry Parafialnej w wychwalaniu Wszechmocnego będą brali udział Artur Garbas oraz Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych z Tarnowskich Gór.
              Po nabożeństwie Matka Najświętsza zaprasza na kawę z kołoczem.