Pan Jezus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy!

Jezus zwycięża śmierć,

aby pokazać nam,

że możliwe jest wydobywanie dobra

spod wszelkich nawarstwień zła.

Zwyciężajmy z Chrystusem zło,

niepewność i lęk i powstańmy,

z wiarą wołając do Pana:

„Jako Ty, również zmartwychwstaniemy!”

Z wielkanocnym pozdrowieniem: „Pokój Wam!”

ks. Proboszcz