Święta już blisko!

“Oto Panna pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel,

to znaczy “Bóg z nami””   (Mt 1.23)

         Od tej Pamiętnej, betlejemskiej nocy bliskość Pana Boga staje się namacalnie ludzką.

Życzę aby obecność “Boga z nami” była pewnością która nadaje wieczny sens wszystkim naszym doczesnym działaniom.

Boży Pokój niech wypełnia Wasze serca i Wasze domy.

                                                                                                                                                                                                                            ks. Proboszcz