Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

..

Drodzy Parafianie,

przekazuję dyspozycje bpa Ordynariusza dotyczące posługi duszpasterskiej na najbliższy czas.

Pełny tekst: https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2643-najnow...

W skrócie, z praktycznymi wskazaniami dla naszej parafii:

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 17 października aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:
Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem. 


W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. tzw. strefie czerwonej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 7 m2.
W naszej świątyni nie może być więcej niż 37 osób.
Aby umożliwić uczestnictwo w Eucharystii w najbliższą niedzielę ( 25 października), odprawiona będzie na  cmentarzu o godz. 15.00 Msza Święta w intencji zmarłych zalecanych – zamiast Drogi Krzyżowej. Obecni na  cmentarzu zobowiązani są do dystansowania się na odległość 1,5 m oraz do zasłonięcia ust i nosa.


Od poniedziałku do soboty  adorować będziemy Pana Jezusa w Najsw. Sakramencie od 16.00-17.00 – w tym czasie będzie też okazja do Spowiedzi.


Od 25 października wznowimy transmisje niektórych nabożeństw z naszego kościoła. W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą między innymi:

25 października – Msza Święta o godz. 11.00
– link: https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg

25  października – Msza Święta na cmentarzu o godz. 15.00
– link: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Bart%C5%82omieja-w-Kielczy-1131...
 

Pozdrawiam i + błogosławię w imię Tego, który nas umacnia

Ks. Jan

O Wincentym z Kielczy pamietają w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach i Schola Cantorum Kielcensis

zapraszają na

I Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z Kielczy.

W ramach wydarzenia odbędą się:
- 4 września, godz. 18.00, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Floripari - Muzycy Wawalescy i Schola Cantorum Kielcensis
Program: Sigismundus 500 - muzyka i taniec na dworach Jagiellonów Instrumenty i stroje renesansowe, pary taneczne.
- 5 września, godz. 17.00, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Martin Gester i Aline Zylberajch-Gester. Koncert na 2 klawesyny
Program: utwory A. Vivaldi, F. Couperin, G. P. Telemann, J. S. Bach, J. P. Rameau L. Boccherini
Koncert będzie poprzedzony warsztatami dla uczniów i melomanów pod kierunkiem artystów
- jednych z najwybitniejszych wykonawców i pedagogów klawestynu w Europie.

Święty Bartłomieju módl się z nami i wstawiaj się za nami

Wnętrze bazyliki św. Bartłomieja w Rzymie z relikwiami ApostołaWnętrze bazyliki św. Bartłomieja w Rzymie z relikwiami Apostoła


24 sierpnia w Kościele Powszechnym wspominany jest św. Bartłomiej.
Podobnie jak to było przez ostatnie lata, przez kilka dni będziemy otwierali się na bogactwo darów i odpust zupełny wyproszone u Dobrego Boga przez Patrona naszej Parafii.

Czwartek, 20 sierpnia, Odpustowy Dzień Chorych i Seniorów
8.00 - Odwiedziny Chorych.
15.00 - Msza św. przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w int. Chorych i Seniorów. - Błogosławieństwo lourdzkie

Piątek, 21 sierpnia, Odpustowy Dzień Młodzieży i Rodzin
15.00 - Pierwsza Spowiedź.
17.00 - Wyciszenie modlitewne przed Najśw. Sakramentem, okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. przez wstawiennictw św. Bartłomieja dla młodzieży, o uświęcenie rodzin, o uzdrowieni relacji małżeńskich i rodzinnych oraz o dobre rozeznanie powołania życiowego i nieprzypadkowy wybór męża i żony.

Sobota, 22 sierpnia, Wigilia Odpustu
17.15 - Pierwsze nieszpory ku czci św. Bartłomieja.

XXI Niedziela Zwykła, 23 sierpnia 2020 r., Odpust ku czci św. Bartłomieja
7.30, 9.00, 11.00 (Suma odpustowa)- Msze św. przez wstawiennictwo św. Bartrłomieja
15.00 - Nieszpory ku czci św. Bartłomieja.

Poniedziałek, 24 sierpnia, Uroczystość św. Bartłomieja, Odpustowy Dzięń Zmarłych
7.00 - 18.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu.
9.00 - Msza św. przez wst. św. Bartłomieja za zmarłych parafian i polecanych w czasie odpustu.

Wielkie granie i śpiewanie ku czci Wniebowziętej
16 sierpnia o godz. 15.00 spotkajmy się
przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym, aby razem z orkiestrami z:

- Krupskiego Młyna

- Świbia

- Wielowsi

- Zawadzkiego i Wiśnicza

- Żędowic

oraz gospodarzami – parafialną orkiestrą z Kielczy


zagrać i wyśpiewać uwielbienie Panu Bogu z Wniebowziętą Najświętszą Maryją Panną.

Po nabożeństwie Najświętsza Matka zaprasza na kołocz i kawę.

Transmisje nabożeństw z naszego kościołaOd 27 marca transmitowane są za pośrednictwem internetu nabożeństwa. Ks. bp Ordynariusz w dekrecie, który obowiązuje od 20 kwietnia br. napisał: "Nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (online)."
W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą między innymi:

11 czerwca, środa, godz.18.00
- Nabożeństwo uwielbienia za dar Eucharystii

– link: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Bart%C5%82omieja-w-Kielczy-113121870329645/

11 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Msza Święta o godz. 9.00
– link: https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg

Po Bożym Ciele kończymy transmitowanie nabożeństw z naszego kościoła. Dziękujemy: Adamowi, Januszowi, Dominikowi, Arturowi oraz Tomkowi za służbę w tym zakresie. Bóg niech jest Wam nagrodą!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - nabożeństwo z młodzieżą i w intencjach młodzieży, z modlitwą uwielbienia oraz wdzięczności za Eucharystię

..
 
Ks. Biskup Ordynariusz napisał do nas w odezwie z 20 maja: "Przez ostatnie 10 lat w uroczystość Bożego Ciała organizowany był w Opolu „Koncert Uwielbienia”, który stanowił szczególną formę modlitwy za młode pokolenie. W tym roku nie odbędzie się on ze względu na epidemię. Tym bardziej zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu do parafialnych świątyń. W tym samym czasie chciejmy utworzyć Diecezjalny Wieczernik trwania razem przed Panem na modlitwie uwielbienia i wdzięczności za tajemnicę przychodzenia i obecności Pana pośród nas pod postacią Chleba Eucharystycznego i prośmy wszyscy o moc wiary w sercach młodego pokolenia."
W Boże Ciało o godz. 18.00 rozpocznie się nabożeństwo z młodzieżą i w intencjach młodzieży, z modlitwą uwielbienia i wdzięczności za tajemnicę przychodzenia i obecności Pana Jezusa pośród nas pod postacią Chleba. Modlitwę poprowadzą Lektorzy oraz Schola „Gaudium”.
Inne ogłoszenia:        
          Odwołana jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne. Nadal mogą korzystać z dyspensy osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
Zniesione jest ograniczenie liczby uczestników w nabożeństwach wewnątrz kościoła. Obowiązuje jednak zakrywanie ust i nosa oraz wskazane jest dystansowanie się..
Uczestniczący w nabożeństwach na zewnątrz  świątyni również ubierają maseczki i przebywają w odpowiedniej odległości od siebie.
           Kościół jest otwarty w ciągu dnia.
           
          Od poniedziałku do środy w godz. 17.00 – 18.00 wystawiony będzie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
          
          Okazja do Spowiedzi będzie pół godziny przed nabożeństwami oraz od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 – 18.00.

          Jest pozwolenie na organizowanie procesji  w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Podobnie jak w sąsiednich parafiach naszego dekanatu  odbędą się one  wokół kościoła. W procesji brać będzie udział liturgiczna służba ołtarza, poczty sztandarowe, orkiestra oraz dzieci sypiące kwiaty. Pozostali uczestnicy nabożeństwa  zgromadzeni będą w kościele, na placu kościelnym i na parkingu.
Ołtarze ustawione będą:
Pierwszy przy Krzyżu Misyjnym (przygotowują ministranci)
Drugi przy kaplicy Pana Jezusa Frasobliwego (przygotowuje wspólnota lektorów)
Trzeci przy figurze Matki Bożej Fatimskiej (przygotowują marianki)
Czwarty na wprost cmentarza i głównego wejścia do kościoła (przygotowuje Żywy Różaniec).

        
Jeżeli mogę pomóc lub macie jakieś pytania czekam: telefon: 774049010; e-mail; kielcza@opole.opoka.org.pl

Niech dobry Bóg Was wszystkich prowadzi, strzeże i + błogosławi!
Wasz proboszcz ks. Jan

 
 

Służba w czasie nabożeństw

 

Plan służby znajduje się w zakładce: Liturgiczna Służba Ołtarza - Plan służby

Pokój Wam!


Malowała Helenka WyrwaMalowała Helenka Wyrwa    

Drodzy moi!
  
   W słowie „drodzy” zawieram to co czuję. Jesteście dla mnie bliscy i nieobojętni.
   W ten szczególny czas chcę Was zapewnić o serdecznej życzliwości,
   którą wypowiadam modlitwą, +błogosławieństwem i dobrymi życzeniami.

   Ewangelia opowiada: Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
   Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! …
   Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”


   Szukam obrazu opisującego słowo „pokój”. Pierwsza myśl, to dziecko, które przy dobrej mamie czy ojcu czuje się bezpiecznie.
   Kochające serce rodziców daje pokój dzieciom.
   Wierzę w to głęboko, że Bóg jest najtroskliwszym Ojcem.
   To On w Poranek Wielkanocny, ustami swojego Syna mówi do nas: jesteście bezpieczni przy Mnie – Pokój wam!
   Ale tak, jak dziecko, gdy słucha dobrych rodziców jest strzeżone ich mądrością,
   tak i my jesteśmy chronieni przed „głupotą grzechu”, gdy żyjemy w zgodzie z Bożą mądrością.

   Życzę:
   - otwierania się na Ducha Świętego, który jest gwarancją trwania w postawie dziecka Bożego;
   - poczucia bezpieczeństwa, które daje żywa więź z Panem Jezusem;
   - obfitych darów od najlepszego Ojca – Boga;
   - wielkanocnej radości i spokojnego przeżywania Świąt w gronie rodziny
   oraz we wspólnocie z parafią za pośrednictwem transmisji internetowych


    Wasz proboszcz ks. Jan

ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCHDrodzy Siostry i Bracia,
Czcigodni Parafianie z Kielczy!

Choć dopiero niedawno minęły Święta Bożego Narodzenia, to jednak już końcówka miesiąca lutego wprowadzi nas środą popielcową w okres Wielkiego Postu. Będzie to dla nas okazja do ponownego spotkania i kontynuacji zamyśleń, które podejmowaliśmy podczas ubiegłorocznych Misji Świętych. Cieszę się na ten czas, żywo wspominając to dobro i życzliwość, których doświadczyłem będąc pośród Was. Ufam, że zbliżające się rekolekcje staną się dla nas na nowo okazją do ściślejszego przylgnięcia do Pana Boga, by przyjąć to wszystko, czym w swej hojności zechce On nas obdarzyć. Ogarniam Was modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem. Do zobaczenia niebawem!

Pokój i dobro!
o. Alan T. Brzyski OFM


PLAN  ODNOWIENIA MISJI  PARAFIALNYCH
„Wielka Tajemnica Wiary”

Sobota, 22 luty
17.00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.
18.00 – Nauka dla młodzieży.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi
dla młodzieży.
Niedziela, 23 luty
7.30 -9.00-11.00 Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym.
14.00 –15.00 Adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie.
15.00 - Nauka stanowa dla małżonków, rodziców.
Poniedziałek, 24 luty
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla dzieci z klas 5-8.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
17.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej i Budowlanej, Służby Kościelnej, Żywego Różańca, Wspólnoty Lektorów, Wspólnoty „Caritas”, Wspólnoty Misyjnej „Paulus”, Orkiestry, Scholi „Gaudium”, Psałterzystek,  Marianek i Ministrantów.
Wtorek,  25 luty
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich, z udziałem chorych.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu ( o godz. 17.30 nabożeństwo zakończenia adoracji prowadzone przez o. Misjonarza)
10.00 - Odwiedziny chorych.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
16.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
Środa Popielcowa, 26 luty
7.00; 9.00; 18.00 - Msza św. z kazaniem wieńczącym odnowienie misji.
16.00 – Droga Krzyżowa w intencji zmarłych.
16.00-18.00 – Okazja do Spowiedzi.
 

Boże Narodzenie Anno Domini 2019

Pasterka w "Barce". Zdjęcie Andrzej KernerPasterka w "Barce". Zdjęcie Andrzej Kerner

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca,
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».”
Iz 9,5Prorocze słowa Izajasza spełniły się i realizują w naszych czasach.
W Betlejemską Noc narodził się Syn Boży, dla nas Pan.
Jest On natchnieniem do lepszego, świętego życia.
Prowadzi bezbłędną drogą do Domu Ojca.
Jest źródłem pokoju, którego świat dać nie może.
Życzę, w te wyjątkowe Święta i na cały 2020 Rok Pański,
żywej komunii, zjednoczenia z Panem Jezusem,
a tym samym poczucia bezpieczeństwa i sensu życia,
obdarowywania bliskich i spotykanych ludzi dobrem i pokojem.


ks. Proboszcz

Koncert „Gaude Mater Polonia” – Wincenty z Kielczy in memoriam


 

W imieniu Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem
oraz współorganizatorów:
Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy
i Parafii p.w. św. Bartłomieja w Kielczy zapraszamy

24 listopada, o godz. 16.00
na
Koncert „Gaude Mater Polonia” – Wincenty z Kielczy in memoriam
Wystąpią:
Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu – Schola Cantorum Opoliensis
Organy: Michał Blefinger
Usłyszymy:
Max Filke - Missa solemni; Missa in D honorem St. Antonii de Padua

Wincenty z Kielczy w internecie
Kto o nim pisze?
Wikipedia.pl - https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_z_Kielczy
Wincenty z Kielczy - Był związany ze śląskim rodem Odrowążów, być może nawet do niego należał. Trwa spór o jego miejsce urodzenia; niektórzy historycy (Marian Plezia) uważają za dawną historiografią, że pochodził on z Kielc, inni (np. Gerard Labuda), że z miejscowości Kielcza koło Strzelec Opolskich w województwie opolskim (posiadłości rodowej Odrowążów). Współczesna historiografia skłania się przeważnie ku drugiej opcji.
Culture.pl - https://culture.pl/pl/tworca/wincenty-z-kielczy
Wincenty z Kielczy (Wincenty z Kielc, Wincenty) - pierwszy znany z imienia polski kompozytor. Urodził się przed 1200, zmarł po 1261.
Encyklopedia PWN - https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wincenty-z-Kielczy;3996462.html
Wincenty z Kielczy, ur. ok. 1200, zm. po 1261,
pisarz pol.-łaciński; kapelan biskupa krak. Iwona Odrowąża, od 1227 kanonik krak., następnie dominikanin, autor pism hagiograficznych i historiograficznych; autor żywota św. Stanisława, znanego w 2 wersjach, krótszej Vita minor (po 1242, przed 1250) i dłuższej Vita maior (po 1257, przed 1261), obie wyd. 1884; w wersji obszerniejszej zawarł m.in. dzieje dyn. Piastów i przepowiednię zjednoczenia państwa; napisał także oficjum brewiarzowe o świętym ze znanym hymnem Gaude Mater Polonia...

i inne portale: www.montes.pl ;
http://pik.kielce.pl/ludzie-kultury/literatura/20791-wincenty-z-kielczy....
http://staropolska.pl/sredniowiecze/hagiografia/wincenty_z_kielczy.html;
http://www.zs10suwalki.pl/joomla/tg_proje/kazik/winc_z_kielczy.htm;
www.polishnews.com/wincenty-z-kielczy-autor-hymnu-gaude-mater-polonia; oraz wiele innych.

SPOTKANIE MARIANEK WSZYSTKICH CZASÓW - w stulecie powołania Sodalicji Maryjnej w naszej parafii

Akt erygujący Sodalicję Maryjną w parafii KielczaAkt erygujący Sodalicję Maryjną w parafii KielczaW imieniu obecnych Marianek, z animatorką tej wspólnoty p. Anetą Kocot,

zapraszam na spotkanie Marianek wszystkich czasów.

Okazją jest stulecie powołania Sodalicji Mariańskiej w naszej parafii przez biskupa wrocławskiego Adolpha Bertrama. W dekrecie z dnia 2 grudnia 1919 r. jest dodane: sub titulo (pod nazwą) Oczyszczenia NMP oraz Św. Agnieszki.

13 października odprawimy o godz. 15.00 nabożeństwo fatimskie, prowadzone przez Dzieci i Młodzież Maryjną.
Następnie udamy się do gościnnej szkoły, aby wspominać jak przez minone sto lat żyła wspólnota, której przewodzi Niepokalana.

"Mieszkałam w Hondurasie, kraju gangów, biedy i niegasnącej nadziei..."

„Honduras. Niegasnąca nadzieja” to tytuł książki napisanej przez Klaudię Zając.
Autorka w wieku 23 lat wyjechała na 18 miesięcy do Hondurasu z organizacją „Domy Serca”. Udała się do jednego z najniebezpieczniejszych krajów w poszukiwaniu nadziei. Znalazła ją w oczach zranionych dzieci, w rozmowach przykutych do łóżek starców, we łzach odciętych od świata więźniarek.

W imieniu Parafii z Wspólnotą Misyjną "Paulus" oraz Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy

zapraszam na spotkanie z Klaudią Zając 22 września:

- na Mszyśw. o godz. 11.00
- na nieszporach o godz. 15.00
- po nieszporach w zabytkowj chacie, przy kawie lub herbacie.

Zaproszenie na pielgrzymkę – Niepokalanów, Gietrzwałd
Parafia nasza organizuje pielgrzymkę do Niepokalanowa i Gietrzwałdu.
W drodze powrotnej odwiedzimy również Żelazową Wolę – dworek Fryderyka Chopina.

Termin: 24-25 września (wtorek, środa).

Cena 270 zł,  obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, nocleg, obiadokolacja i śniadanie w Gietrzwałdzie.

Święty Bartłomieju módl się z nami i wstawiaj się za nami!

Manuskrypt - Męczeństwo św. Bartłomieja, Pacino di Bonaguida, Florencja,ok. 1340 r.Manuskrypt - Męczeństwo św. Bartłomieja, Pacino di Bonaguida, Florencja,ok. 1340 r.

Św. Bartłomiej zaprasza do zyskania odpustu zupełnego w dniu 25 sierpnia.
Nabożeństwa towarzyszące:
- Czwartek, 22 sierpnia, Odpustowy Dzień Chorych: godz. 9.00 - odwiedziny Chorych w domach,
godz.  15.00 - Msza św. przez wst. św. Bartłomieja w int. Chorych i Seniorów naszej Parafii.
Błogosławieństwo lourdzkie.
Spotkanie biesiadne na parkingu przy Zabytkowej Chacie.

- Piątek, 23 sierpnia, Odpustowy Dzień Rodzin i Młodzieży
godz.  17.00 - Wyciszenie modlitewne przed Najśw. Sakramentem, okazja do spowiedzi. Godz.  18.00 - Msza św. dla młodzieży, o uświęcenie rodzin, o uzdrowieni relacji małżeńskich i rodzinnych oraz o dobre rozeznanie powołania życiowego  i nieprzypadkowy wybór męża i żony.

- Sobota, 24 sierpnia, Uroczystość św. Bartłomieja,  Wigilia Odpustu.
7.30 - 17.15 - Adoracja Najśw. Sakramentu.
Godz.  17.15 - Pierwsze nieszpory ku czci św. Bartłomieja, godz. 18.00 - Msza św.


- XXI Niedziela Zwykła, 25 sierpnia 2019 r. , Odpust ku czci św. Bartłomieja
Kazania głosić będzie ks. Jacek Pilch MSF. Godz.: 7.30 i 9.00 - Msze św. 11.00 - Suma odpustowa w int. Parafian i Gości odpustowych.
Godz. 15.00 - Nieszpory ku czci św. Bartłomieja.

- Poniedziałek, 26 sierpnia, Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Odpustowy Dzień Zmarłych
godz. 9.00 - Msza św. przez wst. św. Bartłomieja za zmarłych parafian i polecanych w czasie odpustu.

„Wielbij duszo moja Pana…” – Panie Boże przyjmij nasze Magnificat!

Bastiano MainardiBastiano Mainardi
               W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
chcemy razem z Matką Najświętszą wyśpiewać:
                                                         
               „Wielbij duszo moja Pana,
                 Któraś od niego wybrana,
                 I wesel się w Bogu twoim,
                 Co jest Zbawicielem moim…”

15 sierpnia o godz. 15.00 spotkajmy się
przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym, aby razem z:

- Marzeną Marcinowską (sopran) i Grzegorzem Marcinowskim (akompaniament)

- Arturem Garbasem (baryton) i Anną Sułkowską (akompaniament)

- Orkiestrą naszej Parafii

- Parafialną Scholą „Gaudium”

wyśpiewać, że „wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny, Święte jest Jego imię”.

Po nabożeństwie Najświętsza Matka zaprasza na kołocz i kawę.

Dzień dziecka - dzieciom z Mozambiku

   

Parafia z wspólnotą misyjną „Paulus” oraz Sołectwo Kielcza
zorganizują popołudnie z atrakcjami dla dzieci 12 czerwca ( środa).
W czas zabawy i niespodzianek pamiętać będziemy o dzieciach z Afryki. S. Hanna – werbistka, która pełniła posługę w Mozambiku, opowie o tym, jak powodzi się dzieciom w tym kraju.
Będzie można ofiarować pieniądze na przybory szkolne dla uczniów w Mozambiku.

MISJE ŚWIĘTE ANNO DOMINI 2019
„W mocy
Bożego Ducha”

Drodzy Siostry i Bracia,
Parafianie z Kielczy!

    Pod koniec XVIII stulecia nikomu nieznana, prosta zakonnica, bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, która sama siebie nazywała „Małą Nic”, po doświadczeniu szczególnych łask Bożych, pisała list do Ojca Świętego, w którym podkreślała rolę Ducha Świętego słowami: „Świat i zgromadzenia zakonne gonią za nowościami, zapominając o prawdziwym nabożeństwie do Ducha Świętego. Dlatego tyle jest błędu, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się światła tak, jak należy, a to światło pozwala nam poznać prawdę.” Słowa te musiały długo czekać na odzew, jednakże po upływie czasu, papież Leon XIII, podkreślił znaczenie Ducha Świętego i ogłosił konieczność nabożeństwa ku Jego czci.
Gdy kilka dni temu pielgrzymowałem do miejsca, gdzie została pochowana owa szczególna czcicielka Ducha Świętego, mimo trudności, w jakie obfitowało dotarcie do tego miejsca, polecałem w szczególny sposób czas naszych przyszłorocznych misji parafialnych. Ich hasłem będzie myśl przewodnia obecnego roku duszpasterskiego „W mocy Ducha”. To wezwanie ma na celu uwrażliwienie naszych serc na delikatne działanie Bożego Ducha na ścieżkach wiary w naszej codzienności.
    Już teraz zachęcam Was do dobrego przygotowania się do tego szczególnego czasu nawiedzenia łaski. Proście Ducha Świętego, by był to Jego czas. Niech dzieci uczą się za Jego natchnieniem przygotowywać serca przez pełnienie dobrych uczynków.Rodzice, niech modlitwą w rodzinach, stwarzają atmosferę otwarcia na działanie Boże w Waszych domach.Młodzież niech nie unika trudnych pytań, od których zależy jakość ich życia.Osoby starsze oraz te, które dźwigają ciężar choroby i cierpienia, niech pamiętają, ze odgrywają szczególną rolę w przygotowaniu parafii do misji: ich bowiem modlitwy i cierpienia, ofiarowane Bogu, mogą wiele wyjednać i stanowić źródło pokoju dla wielu serc!
Pamiętam o Was i już teraz proszę dobrego Boga, by nasze misyjne spotkania zaowocowały stokrotnie. Polecam, z pokorą, Waszym modlitwom i siebie samego, bym w żaden sposób sobą Pana Boga nie przesłaniał, ale stał się narzędziem Jego działania w Waszej Parafii.
    Łączę dar Bożego błogosławieństwa, niech Pan obdarza Was pokojem!

o. Alan Tomasz Brzyski OFM
franciszkanin
Betlejem, 24 października 2018 r.PLAN  MISJI  ŚWIĘTYCH

Czwartek, 28 luty – DZIEŃ WIARY
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
10.00-12.00 – Spotkanie misyjne w szkole z uczniami oraz nauczycielami.
14.00 – Msza św. dla dzieci i gimnazjalistów
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi do godz. 16.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
- Nauka stanowa dla małżeństw i rodzin.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Piątek, 1 marca - DZIEŃ POKUTNY
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
Ok. 9.00 –Nabożeństwo Pokutne do Najśw. Serca Pana Jezusa.
14.00 – Msza św. dla dzieci i gimnazjalistów.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi do godz. 16.00
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
19.00 - Nauka stanowa dla młodzieży.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Sobota, 2 marca - DZIEŃ RODZIN
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z udziałem chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.
- Odwiedzanie chorych
17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia małżeńskie.
 
Niedziela, 3 marca - DZIEŃ KAPŁAŃSTWA I EUCHARYSTII
7.30, 9.00, 11.00 – Msze św. z kazaniem dla wszystkich.
15.00 – Nauka misyjna
oraz Nabożeństwo dziękczynne za dar Kapłaństwa i Eucharystii.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Poniedziałek, 4 marca  - DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
9.00 – 11.00 - Spotkania dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w szkole ze świeckimi misjonarzami p. Karoliną i Karolem Fremont.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi  św. od godz. 16.00 do 17.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
19.00 - Procesja na cmentarz z modlitwą w int. zmarłych.
 
Wtorek, 5 marca - DZIEŃ ZAWIERZENIA I UFNOŚCI
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia chrzcielne z krzyżem trzymanym w ręce.
9.00 – 11.00 - Spotkania dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w szkole ze świeckimi misjonarzami p. Karoliną i Karolem Fremont.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu ( o godz. 17.30 nabożeństwo zakończenia adoracji prowadzone przez o. Misjonarza) i okazja do Spowiedzi  św. od godz. 16.00 do 18.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia chrzcielne z krzyżem trzymanym w ręce.
 
Misje Święte kontynuowane będą przez cały Wielki Post, podczas którego otwierajmy się jeszcze bardziej  na duchowe dary, których udziela nam Duch Święty. Niech to będzie potwierdzane ożywioną pobożnością i piękniejszym życiem. Znakiem, przypominającym o tym  będzie krzyż, który trzymaliśmy w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 
 
 
Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia
– DZIEŃ PODSUMOWANIA MISJI ŚWIĘTYCH
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
14.00 – Nabożeństwo Pokutne i sakrament Pokuty  dla dzieci i gimnazjalistów.
16.00 – 18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
- Procesja do krzyża misyjnego i nabożeństwo z przyrzeczeniem wierności krzyżowi.

I z Duchem Twoim! To wszystko jest możliwe !
Najlepszy Ojcze, Boże!


Nie zostawiłeś ludzkości, nas, mnie
z  bałaganem,
który powodują nasze złe wybory.
Twój Syn stał się człowiekiem
i od ponad 2000. lat
jest naszym Zbawicielem.
Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas samych z naszymi grzechami.
Twój Duch jest nam światłem  
i  umocnieniem w dobrym.
Życzę, w Boże Narodzenie, odkrywania
prawdy o miłości Boga.
Niech również cały rok 2019 będzie dla nas czasem
realizowania powołania dziecka Bożego.
Pełnych Bożego pokoju i dobrego samopoczucia Świąt
                                                            życzy   
                                                            ks. Proboszcz

Nowy Rok Kościelny - W naszej parafii z Misjami ŚwiętymiCentralnym wydarzeniem,  rozpoczynającego się roku kościelnego w naszej parafii, będą Misje Święte. Przeżywać je będziemy od 28 lutego do 5 marca oraz 15 kwietnia 2019 r.
W imię Pana Jezusa poprowadzi je o. Alan Tomasz Brzyski - franciszkanin.


Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.
To wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swojej duszy i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.
To czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

W czasie kolędy otrzymacie „Zwiastuna Misji Świętych”, a w nim list o. Alana. Między innymi pisze do nas: „Już teraz zachęcam Was do dobrego przygotowania się do tego szczególnego czasu nawiedzenia łaski. Proście Ducha Świętego, by był to Jego czas.”

I ja proszę o duchowe otwieranie się na dar Misji:
- Wspólnotę Żywego Różańca oraz wszystkich Parafian, aby z Matką Najświętszą trwać na modlitwie, w tych intencjach;
- Scholę „Gaudium”, aby w niedziele: 2 i 16 grudnia, 6 i 20 stycznia oraz 10 i 24 lutego, 10 minut przed każdą Mszą św. modlili się z nami oraz uczyli nowych pieśni;
- Chorych, cierpiących i dzieci o modlitwę w intencjach każdego, kto mieszka na terenie naszej parafii, o żywą wiarę. Wasze prośby mają szczególną moc.

Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in memoriam
Dla upamiętnienia, pochodzącego z naszej miejscowości, kronikarza, autora hymnu sławiącego św. Stanisława Biskupa, dominikanina, który przyjął habit zakonny od św. Jacka,
wystąpi w naszym kościele chór Oktoich.
W imieniu organizatorów: Biblioteki i Kultury z Zawadzkiego, Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy oraz naszej Parafii
zapraszam
do udziału w koncercie w niedzielę 18 listopada o godz. 16.00.
Przed i po występie otwarta będzie w zabytkowej chacie kawiarenka festiwalowa.

 
Chór „Oktoich”- przy cerkwi św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław, powstał we wrześniu 1991 roku jako zespół męski przy Parafii Prawosławnej św. Cyryla i św. Metodego we Wrocławiu. W 1999 roku dekretem śp. abp gen dyw. Mirona Chodakowskiego - został powołany do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu WP. Chór nagrał 9 płyt CD - w tym Nominacja do nagrody Fryderyków- a także programy dla telewizji. Zespół dał setki koncertów w Polsce i w renomowanych salach koncertowych i filharmonicznych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru i katedr Francji; Jest 4-krotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992, 1994, 2006, 2011 r.) oraz Międzynarodowego Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie - nagroda specjalna (1997). W roku 2004 chór został uhonorowany Ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta – za całokształt działalności kulturalno-charytatywno- ekumenicznej. Chórzyści „Oktoichu” są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także MON-u i Stowarzyszeń Kombatanckich medalami: W 2012 roku chór nagrał z multiinstrumentalistą- Józefem Skrzekiem, płytę CD pt. „Kazania Świętokrzyskie – spektakl słowno-muzyczny”; Od 2009 roku zespół występuje również z głosami żeńskimi. Zespołem kieruje od początku ks. Grzegorz Cebulski.

Awaria strony

Przepraszamy za niedogodności związane z nie działaniem strony w ostatnim czasie. Przyczyną awarii był atak DoS na serwer, na którym mamy zamieszczoną stronę.

Dzielmy się chlebem
Dożynki gminne - okazja by wspomóc misje

Podczas tegorocznych dożynek, wzorem lat ubiegłych, pragniemy zachęcić mieszkańców naszej wioski i okolic, do dzielenia się swoim bogactwem z ubogimi z krajów misyjnych.
W tym roku chcemy się aktywnie włączyć w niektóre akcje pomocy misjom, proponowane przez Referat Misyjny Księży Werbistów.
Jeżeli posiadasz:
- zużyty, niepotrzebny telefon komórkowy (koniecznie z baterią),
- uszkodzone, zbędne klucze do drzwi lub inne, wykonane z materiału szlachetnego,
- nieużywane, będące w dobrym stanie: krzyżyki, medaliki, różańce,

przynieś je ze sobą na boisko podczas dożynek w Kielczy. Tam, w wyznaczonym miejscu, będzie można przekazać ww. przedmioty na rzecz księży Werbistów. Pomogą one wesprzeć działalność misyjną tego zgromadzenia.
- W ramach akcji "Misyjny opatrunek" zbierane będą także: opaski dziane i elastyczne, bandaże, plastry i siatki opatrunkowe, a także rękawiczki lateksowe (wyłącznie w sterylnych, oryginalnych, fabrycznych opakowaniach), które zostaną przekazane szpitalom i ośrodkom zdrowia prowadzonym przez misjonarzy w krajach Afryki i Azji.
Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w wymienionych wyżej akcjach.

Dary zbierane będą  jeszcze przez kolejne dni, do niedzieli, w kościele.

Z Wniebowziętą Matką wychwalajmy Boga – zapraszamy!

Kolejny raz, 15 sierpnia o godz. 15.00, chcemy z Wniebowziętą Matką  wyśpiewać:
„Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.”

Zgromadzimy się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym.

Modlitwę prowadzić będą:
- nasza orkiestraSchola „Gaudium”
 oraz Schola "For Him" – 4HIM z Łagiewnik Wielkich.

Po nabożeństwie Najświętsza Matka zaprasza na kołocz i kawę.

Zmartwychwstaniemy!

 „Lecz ja wiem:
Wybawca mój żyje,
na ziemi wystąpi jako ostatni.
Potem me szczątki
skórą odzieje,
i ciałem swym
Boga zobaczę.”    Hi 19,24-25
F a k t
– Chrystus, jak zapowiedział,
trzy dni po śmierci na krzyżu,  zmartwychwstał.
P r a w d ą    j e s t
- co wypowiedziane zostało przy grobie Łazarza :
"Brat twój zmartwychwstanie.
Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."
C z y    j e s t    c o ś    w a ż n i e j s z e g o?
- Pewność, że jak Chrystus zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy!


Życzę, aby Ten,
który jest zmartwychwstaniem i życiem
prowadził nasze myśli, pragnienia i sumienia.
Owocem tego będzie poczucie spełniania się,
wewnętrzny pokój i życzliwość w relacjach międzyludzkich.
Niech Święta przeżywane będą zdrowo i spokojnie!    
ks. Proboszcz

Bł. ks. Władysław Bukowiński - patron wypraszający żywą wiarę

4 marca, w czasie Mszy św. niedzielnych, złożone były na ołtarzu w naszym kościele relikwie bł. Władysława Bukowińskiego.
W tym dniu ewangelia opowiadała o wypędzeniu przekupniów z świątyni. Słowa „gorliwość o dom Twój pożera mnie”,
a taką świętą przestrzenią jest także dusza każdego człowieka, opisują posługę bł. ks. Władysława.
W rzeczywistości sowieckiej, usuwania Pana Jezusa z świątyń, z życia, a przede wszystkim z serc ludzkich, wiernie walczył o godność każdego człowieka.

Zaprosiliśmy do naszej parafii bł. ks. Władysława Bukowińskiego, aby strzegł świątyń serc mieszkańców naszych wiosek.
Stał się on także patronem Wspólnoty Misyjnej „Paulus”.
Chcemy również przez jego wstawiennictwo wypraszać dla siebie i dla innych żywą wiarę. Niech będzie z nami na modlitwie, gdy prosimy w intencjach bliskich, przyjaciół, którzy odeszli od Pana Boga.


Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński (1904-1974) to misjonarz na wzór św. Pawła i pierwszych apostołów. Dla Jezusa był gotów zrobić wszystko. Przeżył trzynaście i pół roku ciężkich łagrów, niosąc Chrystusa tam, gdzie ludzie byli pozbawiani nadziei i godności. W 1955 r. dokonał świadomego wyboru przyjęcia obywatelstwa radzieckiego, aby móc pozostać z ludźmi spragnionymi posługi kapłańskiej w dalekim Kazachstanie, przez niektórych nazywanym „nieludzką ziemią". Pod osłoną nocy potajemnie udzielał sakramentów i odprawiał Msze św. w prywatnych mieszkaniach. Podjął kilka wypraw misyjnych na południu ZSRR. Jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu - mówił ks. W. Bukowiński.
11 września 2016 r. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie pod przewodnictwem kard. Angela Amato odbyła się jego uroczysta beatyfikacja. (Posłowie książki pt.: Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński, Wydawnictwo AA)

PLAN REKOLEKCJI PARAFIALNYCH A.D. 2018

Sobota, 17 marca
18.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.
19.00 – Nauka dla młodzieży.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi
dla młodzieży.
Niedziela, 18 marca
7.30 -9.00-11.00 Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym.
15.00 – Gorzkie Żale.
- Nauka stanowa dla małżonków, rodziców.
Poniedziałek, 19 marca
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla dzieci z klas 3-6.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
17.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla kobiet i dziewcząt.
Wtorek,  20 marca
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich, z udziałem chorych.
10.00 - Odwiedziny chorych.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla gimnazjalistów.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
16.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla mężczyzn i młodzieńców.

Dla nas się narodził!Jesteś wiecznością, Boże,
który, w Jezusie Chrystusie, narodziłeś się  w czasie.
Dziękujemy Stwórco za każdą chwilę naszego życia…
Dziękujemy Ojcze za Twojego Syna, który przyszedł na świat,
abyśmy życie wieczne mieli…
Dziękujemy, że Duch Święty prowadzi nas przez ziemię do pełni życia.
Życzę z całego serca, abyśmy w Boże Narodzenie
i przez każdy dzień nowego roku 2018,
cieszyli się perspektywą nieba,
żyli pewnością, że Boża miłość jest z nami.
Życzę również zdrowia i pokoju serca.


ks. Proboszcz

Kapliczka była i ufamy, że będzie remontowana

Kaplica św. Jana Nepomucena w Kielczy w latach 30-tych XX wiekuKaplica św. Jana Nepomucena w Kielczy w latach 30-tych XX wiekuW odpowiedzi na wiadomość w „Strzelcu Opolskim”, zatytułowaną: „Nie będzie remontu kapliczki w Kielczy” , w imieniu Parafii pw. św. Bartłomieja w Kielczy informuję:
     - właścicielem terenu, a tym samym kaplicy poświęconej św. Janowi Nepomucenowi jest Gmina Zawadzkie. W 2014 r. z inicjatywy naszego Urzędu Gminy wpisano obiekt do rejestru zabytków województwa opolskiego.

     - kaplica jest cenna dla naszej Parafii, zwłaszcza po roku 1997, kiedy to wielka woda wdzierała się do wioski. Powódź zatrzymał się przy kaplicy. Od tego czasu, co roku, bardzo licznie gromadzimy się wokół św. Jana Nepomucena, aby dziękować Bogu za chronienie nas przed żywiołami. Nasza wdzięczność wypowiadała się też troską o samą budowlę. Parafianie, bez wsparcia z zewnątrz, spontanicznie założyli marmurową posadzkę oraz wyłożyli kostkę betonową przed drzwiami. Parafia również angażowała się w renowację: wymieniając więźbę dachową, kładąc nową dachówkę, montując zakupione drzwi i wstawiając ozdobne szyby w okna.

    - w marcu bieżącego roku, z inicjatywy Urzędu Gminy i p. Sołtysa Kielczy, zaproponowano Parafii branie udziału w naborze środków z PROW-u na renowację kaplicy i zagospodarowanie otoczenia. 25 marca odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej, w czasie którego zapoznano nas ze szczegółami projektu. Konkluzja dyskusji na ten temat zawarta została w zapisie protokołu ze spotkania: „ Przed podpisaniem umowy, radni chcą zapoznać się z szczegółami dokumentu i wtedy wyrażą ostateczną decyzję”. W tym czasie podpisana została umowa użyczenia terenu wokół i kaplicy do 2025 r.. Dwa zapisy umowy brzmią: * „Biorący w używanie zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu umowy w należytym stanie i ponoszenia kosztów utrzymania przedmiotu użyczenia.”* „Biorący w używanie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie oddanym w użyczenie.”

    - 27 października Parafia otrzymała projekt umowy. 30 października odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej w celu omówienia zapisów Umowy o przyznanie pomocy na remont kaplicy i zagospodarowanie otoczenia. Po bardzo długich obradach zdecydowano jednogłośnie nie podpisywać umowy. Podsumowanie dyskusji zawarto w słowach: „Podpisanie umowy na realizację w/w zadania ze względu na restrykcyjne zapisy dotyczące kar i procedur administracyjnych związanych z zamówieniami publicznymi jest niewskazane i może spowodować problemy finansowe Parafii.”

Odnosząc się do tytułu notatki w tygodniku „Strzelec Opolski” : „Nie będzie remontu kapliczki w Kielczy” daję zapewnienie, że Parafia zaangażuje się w remont jako partner, gdy Urząd Gminy weźmie udział w naborze środków z PROW-u na ten cel. Jesteśmy również gotowi podjąć się prac renowacyjnych, gdy Urząd Gminy zapewni środki finansowe na remont kaplicy.