Magnificat z Wniebowziętą

To już mały jubileusz. Po raz dziesiąty w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) będziemy śpiewali z Matką Bożą Magnificat anima mea Dominum …Wielbij duszo moja Pana…

Tym razem oprócz niezawodnej Orkiestry Parafialnej w wychwalaniu Wszechmocnego będą brali udział:

kwartet waltorniowy BSA Horn Quartet. Muzycy zaprezentują między innymi:

W.A. Mozart, Ave Verum…,

J.S. Bach, Aria na strunie G;

G. Holst, Suita Jupiter

oraz skrzypaczka Magdalena Signus z akompaniamentem Roberta Signusa.  Usłyszymy między innymi:

F. Schubert, Ave Maria;

G. Caccini, Ave Maria.

Podobnie jak w minionych latach Matka Najświętsza zaprasza po nabożeństwie na kawę z kołoczem.