Zaproszenie na szczególne Nabożeństwo Pasyjne

13 marca ( niedziela) o godz. 15.00
w kościele p.w. św. Bartłomieja w Kielczy
odprawione będzie Nabożeństwo Pasyjne
z udziałem
Kwartetu  smyczkowego ANGELUS
– jednego z zespołów kameralnych Filharmonii Opolskiej.

Muzycy modlić się będą z nami i rozważać Mękę Pańską prezentując
„Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu
Josepha Haydna

ZAPRASZAMY!