Wierzę w ciała zmartwychwstanie …

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować, alleluja!

Wierzę:
– nie tylko w Twoje zmartwychwstanie Panie Jezu – z nieśmiertelnym ciałem;
– w zmartwychwstanie mamy, taty, męża i żony … z ciałem, które już nie będzie cierpiało i chorowało;

– w Twoją bliskość, prowadzącą obecność Zmartwychwstały Panie;

– słowom, które do nas skierowałeś: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54)

Życzę, aby żywa wiara w zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią i złem, była wyznacznikiem do wszystkiego co przynosi czas. Niech wielkanocne pozdrowienie Pana Jezusa: Pokój wam! , realizuje się w Waszych duszach i rodzinach.

                                                                                   ks. Proboszcz