O Wincentym z Kielczy w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach i Schola Cantorum Kielcensis

zapraszają na

I Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z Kielczy.

W ramach wydarzenia odbędą się:
– 4 września, godz. 18.00, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Floripari – Muzycy Wawalescy i Schola Cantorum Kielcensis
Program: Sigismundus 500 – muzyka i taniec na dworach Jagiellonów Instrumenty i stroje renesansowe, pary taneczne.
– 5 września, godz. 17.00, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Martin Gester i Aline Zylberajch-Gester. Koncert na 2 klawesyny
Program: utwory A. Vivaldi, F. Couperin, G. P. Telemann, J. S. Bach, J. P. Rameau L. Boccherini
Koncert będzie poprzedzony warsztatami dla uczniów i melomanów pod kierunkiem artystów
– jednych z najwybitniejszych wykonawców i pedagogów klawestynu w Europie.