Modlitwa w dniu imienin Patrona

Modlitwa w dniu imienin Patrona

Dzień dzisiejszy, o Boże, jest dla mnie nie tylko miłym i wesołym, ale i drogogocennym dniem, bo jest pamiątką Twoich nieocenionych darów, które spłynęły na mnie w dniu Chrztu świętego. Przeto z głębi serca składam Ci dzięki, żeś mi dał doczekać dnia dzisiejszego, który przypomina mi najdroższy skarb złożony w duszy mojej przy Chrzcie św. Winienem Ci życie moje; bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi, ale bardziej jeszcze winienem Ci odrodzenie moje. Miłosierdziu Twojemu zawdzięczam, że wyznają prawdziwą wiarą. Błagam Cię, o Boże, spraw to łaską swoją, abym ceniąc sobie to szczęście nade wszystko żył zawsze i postępował tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien; abym oddawszy Ci raz serce moje, zachował je nieskalane i pozostał wiernym sługą i synem Twoim przez wszystkie dni żywota mego.

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił? Co Ci oddam, o Panie. Nic godnego z siebie samego dać Ci nie mogę. Ale odaję Ci z nieprzebranego skarbu Serca Jezusowego niezliczone zasługi.

Oddaję Ci dar z niewinności, z pokory i miłości Serca Najśw. Maryi Panny i ze wszystkich jej zasług. Oddaję Ci dar zasług wszystkich Świętych Twoich, a osobliwie mego świętego Patrona. To wszystko zaś oddaję Ci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które mi wyświadczyłeś i przepraszam Cię za wszystkie grzechy i niewdzięczności moje, a wreszcie proszę Cię pokornie o błogosławieństwo Twoje, o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze moje życie. Amen.