Liturgia

//data przekazana w linku przez zmienną data=rrrr-mm-dd

$miesiac[’01’]=”stycznia”;
$miesiac[’02’]=”lutego”;
$miesiac[’03’]=”marca”;
$miesiac[’04’]=”kwietnia”;
$miesiac[’05’]=”maja”;
$miesiac[’06’]=”czerwca”;
$miesiac[’07’]=”lipca”;
$miesiac[’08’]=”sierpnia”;
$miesiac[’09’]=”września”;
$miesiac[’10’]=”października”;
$miesiac[’11’]=”listopada”;
$miesiac[’12’]=”grudnia”;

$rok=substr($data,0,4);
$mies=substr($data,5,2);
$dzien=substr($data,8,2);

$nowa_data=mktime(1,1,1,$mies,($dzien-1),$rok);
echo ’

<<< ’.(date(„d”,$nowa_data)+1-1).’ ’.$miesiac[date(„m”,$nowa_data)].’ ’.date(„Y”,$nowa_data).’’;
$nowa_data=mktime(1,1,1,$mies,($dzien+1),$rok);
echo ’ ’.(date(„d”,$nowa_data)+1-1).’ ’.$miesiac[date(„m”,$nowa_data)].’ ’.date(„Y”,$nowa_data).’ >>>’;