Jezus jest PANEM!

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych
– osiągniesz zbawienie.”
 
 (Rz 10,9)

Komentarzem do słów zaczerpniętych z listu do Rzymian,
a zarazem naszym osobistym dopowiedzeniem są słowa piosenki:
„Chrystus Król Panem jest;
z grobu wstał, pokonał śmierć i Panem jest!
Klęknij, wyznaj, że Chrystus Królem jest,
że moim Panem jest! 

W tą niedzielę, 22 listopada, Chrystusa Króla Wszechświata przeżywać będziemy inaczej.
„W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2.”

W związku z tym w naszym kościele nie może być równocześnie więcej niż 18 osób.
Msze Święte, tak, jak w każdą niedzielę, sprawowane będą o godz.: 7.30; 9.00; 11.00. Będę się starał, aby uczestniczący w liturgii na dworze nie zmarzli (ubierzcie się też odpowiednio).
Dodatkowo odprawiona będzie Eucharystia o godz. 15.00, poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Msza Święta o godz. 11.00 transmitowana będzie na youtube. Link: https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg

Od poniedziałku do soboty adorować będziemy Pana Jezusa w Najsw. Sakramencie pół godziny przed każdą Mszą Świętą
– na zakończenie odśpiewamy Suplikacje – Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
W tym czasie będzie też okazja do spowiedzi.

Pełny tekst najnowszego dekretu ks. bpa Ordynariusza znajdziemy na stronie: https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2658-najnow

Pozdrawiam i + błogosławię w imię Tego, który nas strzeże i prowadzi
Ks. Jan