Adopcja Serca

Bilet do nieba - Adopcja Serca

     Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu pt. „Bilet do nieba - Adopcja Serca”. Film przedstawia program Adopcji Serca oczami jego uczestników: ofiarodawców - rodziców adopcyjnych, ich podopiecznych z Kamerunu, wolontariuszy i członków Ruchu Maitri oraz organizujących go misjonarzy.
 
 

Czym jest Adopcja Serca?

Czym jest program adopcji serca?


   Adopcja Serca jest programem pomocowym, którego celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z krajów takich jak Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo czy Wybrzeże Kości Słoniowej.

  Udział w programie oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Celem Adopcji jest uchronienie najbiedniejszych od śmierci głodowej i chorób oraz zapewnienie dzieciom środków na naukę, opiekę medyczną i przygotowanie do samodzielnego życia. Ofiarodawca otrzymuje kwestionariusz osobowy i zdjęcie dziecka, może także podjąć z nim korespondencję.

  Pozyskiwane środki inicjator akcji, Ruch Maitri, przekazuje polskim misjonarzom pracujących w krajach Afryki subsaharyjskiej, prowadzącym bezpośrednią dystrybucję pomocy. W ten sposób ofiarodawcy wspomagają  prawie 4000 dzieci w krajach afrykańskich. Wszelkie fakty związane z otrzymywaniem wsparcia przez podopiecznych lub ich rodziny są rejestrowane a przekazane misjonarzom środki są starannie rozliczane. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez bezpośrednie opłacanie wydatków związanych z nauką). Podopieczni zobowiązani są do dostarczenia świadectwa szkolnego i co najmniej jednego listu w roku (podopieczni powtarzający klasę, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą uczestniczyć w programie Adopcji).

  Szczegółowe informacje lub pomoc związaną z adopcją serca w naszej parafii mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 888 854 678 lub na stronie ruchu Maitri - www.maitri.pl/program-adopcji-serca/

Mogą Państwo wybierać pomiędzy kilkoma programi pomocowymi, a mianowicie:

adopcja serca - szkoła podstawowa - www.maitri.pl/szkola-podstawowa-2/
adopcja serca - szkoła średnia - www.maitri.pl/szkola-srednia/
adopcja serca - szkoła życia - www.maitri.pl/szkola-zycia/
adopcja serca - adopcja medyczna - dzieci niepełnosprawne - www.maitri.pl/dzieci-niepelnosprawne/
adopcja serca - adopcja medyczna - dzieci niewidome - www.maitri.pl/dzieci-niewidome/
adopcja serca - studenci - www.maitri.pl/studenci-2/
adopcja serca - seminarzyści - www.maitri.pl/seminarzysci/

   Aby zostać rodzicem adopcyjnym należy wypełnić deklarację przystąpienia do programu, którą można pobrać tutaj. Wypełnioną deklarację przesyłamy na następujący adres: Stowarzyszenie Ruchu Maitri., 80-245 Gdańsk, ul. ks. Zator Przytockiego 3 i potwierdzamy nasz udział w programie przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące. Po wypełnieniu tych warunków, ofiarodawca otrzymuje po ok. 30 dniach zdjęcie oraz kwestionariusz osobowy, zawierający informacje o dziecku.


Serdecznie zapraszamy do udziału w tym pięknym dziele! 
List dziecka z tłumaczeniem na polskiList dziecka z tłumaczeniem na polski korespondencja z dzieckiemkorespondencja z dzieckiem List od dziecka z tłumaczeniem na polskiList od dziecka z tłumaczeniem na polski list od dziecka adopcyjnegolist od dziecka adopcyjnego korespondencja - wyniki w naucekorespondencja - wyniki w nauce korespondencja - świadectwo szkolne dzieckakorespondencja - świadectwo szkolne dziecka szkoła w Dimako, której chcemy pomócszkoła w Dimako, której chcemy pomóc szkoła katolicka w Dimako, Kamerunszkoła katolicka w Dimako, Kamerun
   szkoła katolicka w Dimako, Kamerunszkoła katolicka w Dimako, Kamerun s. Ilona Firszt z podopiecznymis. Ilona Firszt z podopiecznymi