Psalmy

18 września 2016r., XXV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Weronika Ziaja

11 września 2016r., XXIV Niedziela Zwykła, dożynki na Borowianach

PSALM RESPONSORYJNY

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 (Borowiany)

4 września 2016r., XXIII Niedziela Zwykła, Dożynki Gminno - Parafialne

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
14:00 Julia Kocot

28 sierpnia 2016r., XXII Niedziela Zwykła, odpust ku czci św. Bartłomieja

PSALM RESPONSORYJNY

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
bo Pan Mu na imię.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Agnieszka Stefan

21 sierpnia 2016r., XXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Całemu światu głoście Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Całemu światu głoście Ewangelię

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Natalia Potempa

15 sierpnia 2016r., poniedziałek, uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

PSALM RESPONSORYJNY

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Plachetka

14 sierpnia 2016r., XX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj!

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Weronika Ziaja

7 sierpnia 2016r., XIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Hanna Szyguła

31 lipca2016r., XVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

24 lipca 2016r., XVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00

17 lipca 2016r., XVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom,
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Wiktoria Strzelczyk

10 lipca 2016r., XV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Ożyje serce szukających Boga

Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Ożyje serce szukających Boga

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Jestem nędzny i pełen cierpienia,
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Ożyje serce szukających Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Agnieszka Stefan

3 lipca 2016r., XIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

26 czerwca 2016r., XIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot

19 czerwca 2016r., XII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Natalia Potempa

12 czerwca 2016r., XI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

Grzech wyznałem Tobie
i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu»,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Paulina Bonk