Psalmy

5 czerwca 2017r., Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego

PSALM RESPONSORYJNY

Tyś wielką chlubą Kościoła świętego

Gród Jego wznosi się na świętych górach:
umiłował Pan bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże.

Tyś wielką chlubą Kościoła świętego

O Syjonie powiedzą: „Każdy człowiek narodził się na nim,
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów:
„Oni się tam narodzili”.

Tyś wielką chlubą Kościoła świętego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
18:00 Natalia Potempa

4 czerwca 2017r., Niedziela Zesłania Ducha Świętego

PSALM RESPONSORYJNY

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Agnieszka Stefan

28 maja 2017r., Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

PSALM RESPONSORYJNY

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Marietta Krawiec

21 maja 2017r., VI Niedziela Wielkanocna

PSALM RESPONSORYJNY

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Kocot

14 maja 2017r., V Niedziela Wielkanocna

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Emilia Nowak

30 kwietnia 2017r., III Niedziela Wielkanocna

PSALM RESPONSORYJNY

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

23 kwietnia 2017r., II Niedziela Wielkanocna

PSALM RESPONSORYJNY

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki».
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki»
Niech wyznawcy Pana głoszą:
«Jego łaska na wieki».

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Kamień odrzucony przez budujących
Stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Agnieszka Stefan

17 kwietnia 2017r., Poniedziałek Wielkanocny

PSALM RESPONSORYJNY

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie,
mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
10:45 Wiktoria Strzelczyk

16 kwietnia 2017r., Niedziela Wielkanocna

PSALM RESPONSORYJNY

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
«Jego łaska na wieki».

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
6:00 Psalm: Paulina Bonk,
Sekw: Julia Kocot
9:00 Psalm: Elwira Krawiec, Sekw: Marietta Krawiec
11:00 Psalm: Hanna Szyguła, Sekw: Agnieszka Stefan

15 kwietnia 2017r., Wielka Sobota

PSALM RESPONSORYJNY Nr 1

Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Przez słowo Pana powstały niebiosa
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku,
otchłanie oceanu w zbiornikach.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, jaką pokładamy w Tobie.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana
--------------------------------
18:00 Marietta Krawiec


PSALM RESPONSORYJNY Nr 2

Śpiewajmy Panu, który moc okazał

Będę śpiewał na cześć Pana,
który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca
pogrążył w morskiej przepaści.

Śpiewajmy Panu, który moc okazał

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa,
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę;
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.

Śpiewajmy Panu, który moc okazał

Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym.
Przepaści ich ogarnęły,
jak głaz runęli w głębinę.

Śpiewajmy Panu, który moc okazał

Wyprowadziłeś lud swój i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
Pan Bóg jest Królem
na zawsze, na wieki.

Śpiewajmy Panu, który moc okazał
--------------------------------
18:00 Natalia Potempa


PSALM RESPONSORYJNY Nr 3

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana,
wzywajcie Jego imienia.

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadomo po całej ziemi.

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
--------------------------------
18:00 Agniszka Stefan


PSALM RESPONSORYJNY Nr 4

Alleluja, alleluja, alleluja

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
«Jego łaska na wieki».

Alleluja, alleluja, alleluja

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Alleluja, alleluja, alleluja

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
18:00 Julia Plachetka

14 kwietnia 2017r., Wielki Piątek

PSALM RESPONSORYJNY

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie doznam zawodu
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
W ręce Twoje powierzam ducha mego:
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów,
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
postrachem dla moich znajomych;
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Bądźcie dzielni i mężnego serca,
wszyscy, którzy ufacie Panu.

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu Wieków

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć krzyżowa.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Chwała Tobie, Królu Wieków
--------------------------------
18:00 Julia Kocot

13 kwietnia 2017r., Wielki Czwartek

PSALM RESPONSORYJNY

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy,
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana,
przed całym Jego ludem.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu Wieków

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Chwała Tobie, Królu Wieków
--------------------------------
18:00 Marlena Mańka, Dagmara Grondes

9 kwietnia 2017r., Niedziela Palmowa

PSALM RESPONSORYJNY

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, * 
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: 
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, * 
niech go ocali, jeśli go miłuje».

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Dzielą między siebie moje szaty * 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, * 
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.​

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Hanna Szyguła

2 kwietnia 2017r., V Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho * 
na głos mojego błagania.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 
aby Ci służono z bojaźnią.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, 
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Wiktoria Strzelczyk

26 marca 2017r., IV Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.​

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Marietta Krawiec

19 marca 2017r., III Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, * 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; 
daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Elwira Krawiec

12 marca 2017r., II Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Weronika Ziaja

5 marca 2017r., I Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Agnieszka Stefan

1 marca 2017r., Środa Popielcowa

PSALM RESPONSORYJNY

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, 
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
18:00 Natalia Potempa

26 lutego 2017r., VIII Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, * 
od Niego przychodzi moje zbawienie. 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, * 
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

W Bogu zbawienie moje i chwała, * 
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką. 
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, * 
przed Nim wylejcie wasze serca.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

19 lutego 2017r., VII Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa, 
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Elwira Krawiec

12 lutego 2017r., VI Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Błogosławieni słuchający Pana

Błogosławieni, których droga nieskalana, * 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia * 
i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni słuchający Pana

Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Błogosławieni słuchający Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Julia Plachetka

5 lutego 2017r., V Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.​

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Kocot

2 lutego 2017r., Święto Ofiarowania Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
18:00 Natalia Potempa

29 stycznia 2017r., IV Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Weronika Ziaja

22 stycznia 2017r., III Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan

15 stycznia 2017r., II Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Hanna Szyguła

8 stycznia 2017r., Niedziela Chrztu Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Weronika Ziaja

6 stycznia 2017r., Objawienie Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Paulina Bonk

1 stycznia 2017r., Nowy Rok

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Kocot
15:30 Natalia Potempa