Psalmy

23 grudnia 2018r., IV Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Paulina Bonk

16 grudnia 2018r., III Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem!
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą,
i on stał się moim zbawieniem.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał!
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Laura Chmielorz

9 grudnia 2018r., II Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami:
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Julia Kocot

2 grudnia 2018r., I Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Plachetka

25 listopada 2018r., XXXIV Niedziela Zwykła, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Twój tron niewzruszony na wieki, istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary;
Twojemu domowi świętość przystoi
po wszystkie dni, o Panie.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Emilia Nowak

18 listopada 2018r., XXXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Paulina Bonk

11 listopada 2018r., XXXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Hanna Szyguła

4 listopada 2018r., XXXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Miłuję Cię, Panie,
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo,
mój Wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Boże, Skało moja, na którą się chronię,
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Paulina Kciuk

1 listopada 2018r., Uroczystość Wszystkich Świętych

PSALM RESPONSORYJNY

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Wiktoria Strzelczyk

28 października 2018r., XXX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami:
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Emilia Nowak

21 października 2018r., XXIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Paulina Bonk

7 października 2018r., XXVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Julia Kocot

30 września 2018r., XXVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Nakazy Pana są radością serca

Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Nakazy Pana są radością serca

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Plachetka

23 września 2018r., XV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Bo powstają przeciw mnie pyszni,
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga
przed swymi oczyma.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Emilia Nowak
11:00 Paulina Bonk

16 września 2018r., XXIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

W krainie życia będę widział Boga

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.​

W krainie życia będę widział Boga

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

W krainie życia będę widział Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

9 września 2018r., XXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

an przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Paulina Kciuk

2 września 2018r., XXII Niedziela Zwykła, Dożynki Gminno-Parafialne

PSALM RESPONSORYJNY

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom,
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
13:30 Marietta Krawiec

26 sierpnia 2018r., Niedziela, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odpust ku czci św. Bartłomieja

PSALM RESPONSORYJNY

Tyś wielką chlubą naszego narodu

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.

Tyś wielką chlubą naszego narodu

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga;
Bóg je umacnia na wieki.

Tyś wielką chlubą naszego narodu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Kocot

19 sierpnia 2018r., XX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim jestem.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Hanna Szyguła

15 sierpnia 2018r., środa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

PSALM RESPONSORYJNY

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Wiktoria Strzelczyk

12 sierpnia 2018r., XIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Emilia Nowak
11:00 Paulina Bonk

5 sierpnia 2018r., XVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu,
chwałę Pana i Jego potęgę.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

On z góry wydał rozkaz chmurom
i bramę nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
podarował im chleb niebieski.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Laura Chmielorz

29 lipca 2018r., XVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

22 lipca 2018r., XVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Wiktoria Strzelczyk

15 lipca 2018r., XV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Łaska i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Pan sam szczęściem obdarzy,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim,
a śladami Jego kroków zbawienie.

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Paulina Kciuk

8 lipca 2018r., XIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów.
Jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Emilia Nowak

1 lipca 2018r., XIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Hanna Szyguła

24 czerwca 2018r., Niedziela, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

PSALM RESPONSORYJNY

Od łona matki Pan mym opiekunem

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Od łona matki Pan mym opiekunem

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Od łona matki Pan mym opiekunem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jan przyszedł świadczyć o światłości,
aby przygotować Panu lud doskonały.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Kocot

17 czerwca 2018r., XI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Paulina Kciuk

10 czerwca 2018r., X Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Plachetka