Psalmy

2 lutego 2020r., Niedziela - Święto ofiarowania Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Kocot

26 stycznia 2020r., III Niedziela zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

19 stycznia 2020r., II Niedziela zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Plachetka

12 stycznia 2020r., Niedziela Chrztu Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Kciuk

6 stycznia 2020r., Uroczystość Objawienia Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Julia Plachetka

5 stycznia 2020r., II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Kocot

1 stycznia 2020r., Nowy Rok

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Paulina Bonk
15:30 Elwira Krawiec

31 grudnia 2019r., zakończenie R.P. 2019

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
16:30 Marietta Krawiec

29 grudnia 2019r., Niedziela Świętej Rodziny

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.​​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Hanna Szyguła

28 grudnia 2019r., Święto Młodzianków Męczenników

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
17:00 Wiktoria Strzelczyk
​​

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, 
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk

26 grudnia 2019r., II dzień świąt, św. Szczepana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Marietta Krawiec

25 grudnia 2019r., Uroczystość Bożego Narodzenia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Msza w dzień

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk


Msza w nocy

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
0:00 Elwira Krawiec

24 grudnia 2019r., Msza św. Pasterska dla dzieci

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
15:30 Paulina Kciuk

22 grudnia 2019r., IV Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem on go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
którego dusza nie lgnęła do marności.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Julia Kocot

15 grudnia 2019r., III Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

8 grudnia 2019r., II Niedziela Adwentu, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

PSALM RESPONSORYJNY

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

1 grudnia 2019r., I Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Plachetka

24 listopada 2019r., XXXIV Niedziala Zwykła, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

PSALM RESPONSORYJNY

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Elwira Krawiec

17 listopada 2019r., XXXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu,
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.​

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Hanna Szyguła

10 listopada 2019r., XXXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz,
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk

3 listopada 2019r., XXXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

2 listopada 2019r., Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

PSALM RESPONSORYJNY

W krainie życia ujrzę dobroć Boga

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

W krainie życia ujrzę dobroć Boga

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka

1 listopada 2019r., Uroczystość Wszystkich Świętych

PSALM RESPONSORYJNY

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Kocot

27 października 2019r,. XXX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Paulina Kciuk

20 października 2019r,. XXIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.​

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

13 października 2019r,. XXVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Julia Plachetka

6 października 2019r,. XXVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Hanna Szyguła

29 września 2019r., XXVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk

22 września 2019r,. XXV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione
teraz i na wieki.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

15 września 2019r., XXIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Julia Kocot