Psalmy

22 grudnia 2019r., IV Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem on go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
którego dusza nie lgnęła do marności.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Julia Kocot

15 grudnia 2019r., III Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

8 grudnia 2019r., II Niedziela Adwentu, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

PSALM RESPONSORYJNY

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

1 grudnia 2019r., I Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Plachetka

24 listopada 2019r., XXXIV Niedziala Zwykła, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

PSALM RESPONSORYJNY

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Elwira Krawiec

17 listopada 2019r., XXXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu,
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.​

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Hanna Szyguła

10 listopada 2019r., XXXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz,
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk

3 listopada 2019r., XXXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

2 listopada 2019r., Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

PSALM RESPONSORYJNY

W krainie życia ujrzę dobroć Boga

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

W krainie życia ujrzę dobroć Boga

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka

1 listopada 2019r., Uroczystość Wszystkich Świętych

PSALM RESPONSORYJNY

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Kocot

27 października 2019r,. XXX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Paulina Kciuk

20 października 2019r,. XXIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.​

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

13 października 2019r,. XXVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Julia Plachetka

6 października 2019r,. XXVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Hanna Szyguła

29 września 2019r., XXVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk

22 września 2019r,. XXV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione
teraz i na wieki.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

15 września 2019r., XXIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Julia Kocot

8 września 2019r., XXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk

1 września 2019r., XXII Niedziela Zwykła, Dożynki Parafialne

PSALM RESPONSORYJNY

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
bo Pan Mu na imię.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Elwira Krawiec

25 sierpnia 2019r., XXI Niedziela Zwykła, Odpust ku czci św. Bartłomieja

PSALM RESPONSORYJNY

Całemu światu głoście Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Całemu światu głoście Ewangelię

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

18 sierpnia 2019r., XX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska,
stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,
i zaufają Panu.

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Julia Plachetka

15 sierpnia 2019r., Uroczystość Wniebowzięcia NMP

PSALM RESPONSORYJNY

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Emilia Nowak
11:00 Paulina Kciuk

11 sierpnia 2019r., XIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

4 sierpnia 2019r., XVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk

28 lipca 2019r., XVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Julia Kocot

21 lipca 2019r., XVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom,
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Emilia Nowak
11:00 Paulina Kciuk

14 lipca 2019r., XV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Ożyje serce szukających Boga

Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Ożyje serce szukających Boga

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Jestem nędzny i pełen cierpienia,
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Ożyje serce szukających Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Elwira Krawiec

7 lipca 2019r., XIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

30 czerwca 2019r., XIII Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Julia Plachetka

23 czerwca 2019r., XII Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Kciuk
11:00 Laura Chmielorz