Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

     Przypominamy, że wszystkie marianki spotykają się 19 lutego (niedziela) o godz.10.30. na godzinkach.

Śpiew prowadzić będzie Julia .

Spotkanie marianek

   Zapraszamy na spotkanie marianek 18 lutego (sobota) o godz. 10.00.

Pierwsze zdjęcia w galerii lektorów

     Informujemy, że zamieściliśmy pierwsze zdjęcia w naszej galerii. Co prawda z roku 2011 ale warto powspominać. Zapraszamy do odwiedzin galerii.

Spotkanie marianek

     Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkanie marianek odbędzie się 4 lutego (sobota) o godz.10.00. Serdecznie zapraszamy.

Święta już blisko!

"Oto Panna pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel,

to znaczy "Bóg z nami""   (Mt 1.23)

 

         Od tej Pamiętnej, betlejemskiej nocy bliskość Pana Boga staje się namacalnie ludzką.

Życzę aby obecność "Boga z nami" była pewnością która nadaje wieczny sens wszystkim naszym doczesnym działaniom.

Boży Pokój niech wypełnia Wasze serca i Wasze domy.

                                                                                                                                                                                                                            ks. Proboszcz

Pan Jezus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy!

Jezus zwycięża śmierć,

aby pokazać nam,

że możliwe jest wydobywanie dobra 

spod wszelkich nawarstwień zła.

Zwyciężajmy z Chrystusem zło,

niepewność i lęk i powstańmy,

z wiarą wołając do Pana:

"Jako Ty, również zmartwychwstaniemy!"

Z wielkanocnym pozdrowieniem: "Pokój Wam!"

ks. Proboszcz