Światowy Dzień Chorego - Kamilianie w służbie chorym

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest corocznie 11 lutego. Ustanowił go papież Jan Paweł II w dniu 13 maja 1992 roku. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.  W zakładce "Myśli nie tylko na niedzielę" zamieszczony jest tekst Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego. Podobnie jak w minionych latach odprawimy 11 lutego o godz. 9.00 Mszę św. przez wstawiennictwo Najśw. Matki w int. Chorych i Seniorów.
W niedzielę 22 lutego gościć będziemy u nas o. Marka Mańkę - kamilianina, z pochodzącymi z Gruzji nowicjuszami Laszą i Zakrem. Kazania wygłoszone na Mszach św. bedą świadectwem z realizowania charyzmatu posługiwania cierpiącym.
Kamilianie są zakonem powołanym do niesienia pomocy duchowej i cielesnej chorym i ubogim. Składają dodatkowy czwarty ślub służenia chorym nawet z narażeniem życia.
O. Marek Mańka był między innymi kapelanem na oddziale pediatrycznym Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Schola "Gaudium" zaprasza!

30 czerwca minionego roku zawiązała się z inicjatywy Agnieszki Stefan schola młodzieżowa. Trafny jest wybór nazwy, który przyjęła ta grupa – „gaudium” tzn. radość. W czasie prób, na nabożeństwach w kontaktach między sobą, radość jest refrenem ich spotkań. W najbliższym czasie Schola Młodzieżowa „Gaudium” zaprasza na:
Wspólne kolędowanie – 1 lutego o godz. 15.00.
Mszę św. dla młodzieży – 6 lutego o godz. 17.00.
Modlitwę ze św. Walentym – 13 lutego o godz. 17.00 Msza św. z udziałem młodzieży, z konferencją na temat: „Czy wybór współmałżonka to loteria?” Po Mszy św. schola poprowadzi modlitwę o dobre rozeznanie powołania życiowego i nieprzypadkowy wybór męża i żony.

Nabożeństwa z modlitwą o uświęcenie rodzin w styczniu i lutym

Gdy zapraszam na nabożeństwa o uświęcenie rodzin, jestem pewny wielkiego bogactwa darów, które przyjmujecie w czasie modlitwy i zabieracie do Waszych domów, ofiarujecie rodzinom dzieci i wnuków.  Kolejny raz możemy przeżyć spotkania ze „wspaniałym dawcą MIŁOŚCI”:
              We wtorek, 20 stycznia o godz. 18.00 Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi ks. Józef Krawiec.
Ks. Józef Krawiec na pogorzelisku domu "Barka".Zdjęcie red.  Andrzej Kerner.Ks. Józef Krawiec na pogorzelisku domu "Barka".Zdjęcie red.  Andrzej Kerner.Ks. Józef Krawiec pochodzi z Żędowic.  Jest kapelanem więzienia w Strzelcach Opolskich. „W 1998 r. zamieszkał z dziesięcioma bezdomnymi, byłymi więźniami, w dawnym folwarku Doryszów k. Błotnicy Strzeleckiej tworząc pierwszy dom „Barki”. Dwa lata później wraz mieszkańcami „Barki” zamieszkał i rozpoczął odbudowę drugiego domu – również dawnego folwarku – „Kaczorowni” k. Strzelec Opolskich. Od 11 lat funkcjonuje tam także zimowe schronisko dla bezdomnych. W 2004 strzeleckie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, wyodrębnione z poznańskiej fundacji „Barka”, otworzyło kolejny dom – dla matki i dziecka w Żędowicach. W 2006 r. zwiększająca się liczba ludzi bezdomnych i wykluczonych chcących zamieszkać we wspólnocie „Barki” sprawia, że otwarty został kolejny dom – „Leopold” w Warmątowicach.”   Cytowane za: Gość Niedzielny,  36/2013 Opole, Andrzej Kerner, Gadaj w liczbie mnogiej
  
               Kolejny czas otwierania się na łaski, które pomogą w uświęcaniu naszych rodzin to niedziela 15 lutego. Modlić się z nami wówczas będzie i kazania na Mszach św. o godz. 7.30, 9.00 oraz 11.00 wygłosi ks. Marcin Marsollek.  O godz. 16.00 w naszej szkole ks. Marcin przedstawi prezentację pt „Wpływ multimediów na dzieci i młodzież”. W imieniu Parafii oraz Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu, podczas którego wielu spośród nas otworzą się oczy,  jak wpływają: gry komputerowe oraz świat internetu – multimedia na rozwój psychiki i osobowość młodych.
Ks. Marcin Marsollek. Zdjęcie red. Andrzej Kerner.Ks. Marcin Marsollek. Zdjęcie red. Andrzej Kerner.Ks.  Marcin Marsollek jest  psychoterapeutą, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu.

Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2014

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)


Gdy w Betlejem Pan Jezus się narodził,
ludzkość mogła dotknąć Boga
i doświadczyć Jego bliskości.
Od tej pory refrenem do wszystkich wydarzeń
ogólnoświatowych, lokalnych
i osobistych jest prawda:
„Tak Bóg nas kocha, że Syna swego dał nam” – nigdy nie jesteśmy,
nie jestem sam.
Życzę, w czas Świąt Bożego Narodzenia
i nowego roku,
otwierania się na PANA Jezusa,
który dba oto, abyśmy nie zginęli,
byśmy spełniali się na tym świecie
i zdobyli życie wieczne.
Niech Święta będą radosne, błogosławione i spokojne.

                                                                               Ks. Proboszcz

Kolędujmy Panu

Wyjątkowy to dzień – Uroczystość Narodzin Boga, który stał się Człowiekiem.
Wyjątkowe też będą nabożeństwa uświetniające urodziny Pana Jezusa:

W pierwszy dzień świąt - 25 grudnia o godz. 15.00.
Wykonawcy: nasza orkiestra, grupa wokalno instrumentalna „Melizmat”Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kielczy oraz soliści.

W niedzielę – 28 grudnia o godz. 18.00.
Kolędowanie z p. Piotrem Lempą.
Piotr Lempa – bas. Absolwent The Royal Academy of Music w Londynie, Cardiff International Academy of Voice oraz Gdańskiej Akademii Muzycznej.

Myśli nie tylko na niedzielę - zaproszenie

Patrzysz na świat, zaglądasz w siebie i odkrywasz OBECNOŚĆ Pana Jezusa oraz MĄDROŚĆ Jego nauczania.
Podziel się tym!
Zapraszamy do czytania i redagowania zakładki na stronie internetowej naszej parafii: Myśli nie tylko na niedzielę.
W dziale tym zamieszczonych jest już kilka bardzo ciekawych i trafionych przemyśleń naszego parafianina, który pisze pod pseudonimem Jonasz.
Zachęcamy i Was do dawania świadectwa o swojej wierze. Teksty można przekazać ks. proboszczowi w formie tradycyjnej, napisane na papierze lub przesłać na adres: kielcza@opole.opoka.org.pl

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kielczy

Tradycja robienia szopek w czasie Bożego Narodzenia rozpoczął św. Franciszek z Asyżu. W 1223 r. w Greccio zaprezentował razem z pobliskimi mieszkańcami inscenizację wydarzeń z związanych z narodzinami Pana Jezusa. Od tego czasu nierozłącznym elementem grudniowych Świąt jest zwyczaj budowania stajenek. Od wielu lat w Zespole – Szklono Gimnazjalnym w Kielczy, z inspiracji p. katechetki Sylwii Olkuśnik, robione są przez dzieci, w ramach konkursu, przepiękne szopki. W tym roku oddane zostały 22 prace. Istotnym kryterium w ocenie prac jest warunek, aby wszystkie elementy szopki wykonane były własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek, … . W tegorocznej edycji konkursu jurorami są: dr sztuk plastycznych Halina Fleger i plastyk mgr Izabela Karaś. Wszystkim, którzy pomagali dzieciom w wykonaniu tych małych dzieł sztuki, składamy słowa uznania. Zapraszamy do galerii w zakładce Parafia Kielcza, aby podziwiać Szopki Bożonarodzeniowe naszych dzieci.

Msza św. z modlitwą o uświęcenie rodzin

Kochamy nasze dzieci i wnuki. Chcemy ich dobra. Ojciec Bóg, który powierzył nam zadanie opieki oraz kształtowania ich osobowości, nie zostawia nas samych w realizowaniu tego powołania. Pomoc jest zasięgu naszych serc, jeżeli otwieramy się na nauczanie, mądrość Pana Jezusa i pozwalamy, aby Duch Święty nas prowadził. Kolejna Msza św. z modlitwą o uświęcenie rodzin jest okazją do przyjęcia bogactwa takich darów. 16 grudnia o godz. 18.00 Eucharystii przewodniczyć będzie ks. Jerzy Dzierżanowski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, z konferencją pt. Czego Pan Bóg oczekuje od rodziców? – Typologia zachowań dzieci.
Ks. Jerzy Dzierżanowski - Doktor nauk teologicznych, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny Absolwent Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii (KUL) oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Osób Uzależnionych (Warszawa).  Zajmuje się teologią małżeństwa i rodziny, psychologią pastoralną, psychologią komunikacji, a w szczególności bezpośrednim przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa. Autor kilkudziesięciu artykułów. Autor i współautor czterech monografii: Konflikty małżeńskie jako problem duszpasterski w świetle dokumentacji sądu biskupiego w Opolu; Psychologiczne następstwa straty dziecka. Przyczyny, leczenie zapobieganie; Wychowanie do szacunku dla ludzkiego życia; Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła. Współredaktor książki: Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne.
Pracę naukową na kierunku Nauki o Rodzinie łączy z funkcją Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Prowadzi w oparciu o autorski program przygotowanie do małżeństwa w małych grupach i szkołę rodziców. W ramach Diecezjalnej Fundacji Obrony, w której pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora Fundacji odpowiedzialny jest za funkcjonowanie trzech instytucji: Poradnia Rodzinna, Ośrodek Adopcyjny i Dom Matki i Dziecka w Opolu. Za swoją dotychczasową działalność na rzecz rodziny, młodzieży i dzieci odznaczony został  medalem „Serce Dziecku” przyznany przez Parlament Dziecięco – Młodzieżowy. Otrzymał również: nagrodę „Opolskie Bóg zapłać” Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, nagrodę im. Św. Franciszka Ksawerego przyznaną przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu, nagroda Ministra Sprawiedliwości za działalność na polu resocjalizacji więźniów(2000 r.), nagroda  Nowej Trybuny Opolskiej „Złote Spinki” za działalność społeczną w 2003 r.

Msza Święta z modlitwą o uświęcenie rodzin


Każda wspólnota, przede wszystkim rodzina, to przestrzeń w której uczymy się przyjmować drugiego człowieka z jego odmiennością, czasem z zachowaniami, które sprawiają ból. Kompromis, otwartość, wspaniałomyślność i przebaczenie to elementy, które sprzyjają w rozwijaniu, dojrzewaniu miłości. Pan Jezus chce nam pomagać w tym procesie. Z takim przekonaniem spotkajmy się na kolejnym nabożeństwie z modlitwą o uświęcenie rodzin. 25 listopada o godz. 18.00 Mszy Świętej przewodniczyć będzie i wygłosi konferencję ks. Krzysztof Grzywocz.
Konferencje ks. Krzysztofa wydane zostały w formie audiobooków, między innymi z tytułami:
  • Uczucia niekochane
  • Wartość człowieka
  • W mroku depresji
  • Ból ludzkich zranień i potrzeba przebaczenia

235. ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA

Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i nieszpory kiermaszowe w dniu 16 listopada ubogacone będą modlitwą instrumentalną w wykonaniu Artura Thomasa, wirtuoza fletni pana.
Artur Thomas urodził się 25 listopada 1967 roku w Katowicach. Z muzyką miał kontakt od wczesnego dzieciństwa. Jest absolwentem szkoły muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach. Fletnię pana odkrył będąc w Niemczech oraz słuchając nagrań pochodzącego z Polski Edwarda Simoniego, który stał się jego mistrzem. Dzięki wytrwałości i pasji opanował grę na tym trudnym instrumencie. Koncertuje od 1991 roku, i jest prekursorem profesjonalnej gry na fletni pana w Polsce.

Adopcja Serca

Szkoła w Dimako (Kamerun), w której pełni posługę 
s. Ilona (karmelitanka). 
Za pośrednictwem programu Adopcja Serca, będziemy mogli między innymi  pomóc jej podopiecznymSzkoła w Dimako (Kamerun), w której pełni posługę 
s. Ilona (karmelitanka).

Za pośrednictwem programu Adopcja Serca, będziemy mogli między innymi  pomóc jej podopiecznym
W rozpoczynającym się Tygodniu Misyjnym pragniemy zachęcić, w miarę możliwości wszystkich Parafian, do otwarcia swoich serc na biedę dzieci „Trzeciego Świata”. Jeżeli czujesz, że chciałbyś pomóc – może właśnie „Adopcja Serca” będzie tym, czego szukasz. Jest to niezwykłe dzieło pomocy sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich afrykańskich rodzin. Jego celem jest uchronienie najbiedniejszych maluchów od śmierci głodowej i chorób oraz zapewnienie im środków na naukę. Przystępując do programu, rodzic adopcyjny zobowiązuje się do niesienia pomocy konkretnemu dziecku znanemu z imienia i nazwiska. Ofiarowując część swojego serca w postaci modlitwy, a także w postaci materialnej (ok. 60-70 zł miesięcznie) możesz uczynić bliźniego szczęśliwym, a może nawet uratować mu życie. Do „Adopcji Serca” można przystąpić również większą grupą – wtedy składana ofiara okazuje się naprawdę niewielka. Jeśli nie jest Ci obojętny los ubogich, głodujących dzieci Afryki, zdecyduj się na ten piękny gest, a Pan Bóg z pewnością będzie Ci błogosławił na co dzień. Szczegółowe informacje na temat adopcji dostępne są na stronie internetowej: www.parafia.kielcza.pl (zakładka: Adopcja Serca) oraz u członków Wspólnoty.

Rodzina różańcem silna


Szczęśliwe małżeństwo i rodzina to nie loteria i marzenie.
Dom, który ożywia miłość Pana Boga, współpracujący z łaską Pana Jezusa jest trwałym, bezpiecznym i pełnym pokoju.
Z takim przekonaniem spotkajmy się na kolejnym nabożeństwie z modlitwą o uświęcenie rodzin.
21 października o godz. 17.30 odmówimy Różaniec z udziałem  p.  Jadwigi i Mirosława Kaczaniuków, którzy opowiedzą o obecności modlitwy różańcowej w ich rodzinie.
Ok.  godz. 18.00 odprawimy Mszę św. otwierając się na Bożą Miłość i moc łask Ducha Świetego potrzebnych dla Twojego Domu.

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II


W roku kanonizacji,
w rocznicę wybrania na Stolicę Piotrową,
dnia 16 października 2014 AD, o godz. 12.00
oddamy hołd Wielkiemu Polakowi - św. Janowi Pawłowi II.
Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Kielczy zaprasza do budynku szkoły na spektakl muzyczny „Santo Subito”
w wykonaniu aktorów Teatru „Prowincja” z Mikołowa.

Nastronie internetowej teatru jest zamieszczona informacja o spektaklu:
"Santo Subito to widowisko muzyczne, które za pomocą jedenastu utworów obrazuje drogę do świętości Karola Wojtyły.
Największym atutem dzieła jest to, że posługując się językiem współczesnej muzyki budzi wśród słuchających wielkie, niekłamane poruszenie. Epickie, wzruszające kompozycje, znakomite aranżacje i świetne wykonanie wokalne sprawiają, że Santo Subito na długo pozostaje w pamięci
Narracje spektaklu prowadzą trzy anioły: Rafał, Michalina oraz Gabriela, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle od narodzin po kres jego ziemskiej wędrówki. Pojawiają się cytaty i wspomnienia najważniejszych stacji życia Jana Pawła II.
Obsadę Santo subito tworzą artyści Teatru Prowincja: Sylwia Bocian, Martyna Łaszczok, Martyna Kalus-Cholewa, Klaudia Baca, Dominik Żaczek, Agnieszka Wajs i Ewa Ziemczyk.
Reżyseria: Sebastian Dylnicki
Scenariusz i muzyka: Jacek Sroka-Ritau
Scenografia i kostiumy: Teatr Prowincja
"

Terminarz Mszy Świętych i nabożeństw dla młodzieży

Młodzież klasy III gimnazjum, ponadgimnazjalną i studentów zapraszam:

- 3 października, godz. 18.00
- 7 listopada, godz. 18.00 (na cmentarzu)
- 5 grudnia, godz. 18.00
- 9 stycznia, godz.18.00
- 6 lutego, godz. 18.00
- 6 marca, godz. 18.00
- 27 marca, godz. 19.00 (rekolekcje)
- 4 kwietnia, godz. 14.00 (adoracja przy Bożym Grobie)
- 19 kwietnia, godz. 15.00 (Emaus Parafialny)
- 1 maja, godz. 18.00
- 5 czerwca, godz. 18.00
- 25 czerwca, godz. 18.30
W pozostałe piątki Msze św. wieczorne z udziałem młodzieży.


Od ponad pięćdziesięciu lat odkrywam tajemnicę Mszy św..
Dla mnie Eucharystia jest:
    Dobrze wykorzystanym czasem. Jestem przekonany, że chwile spędzone na Mszy św. owocują błogosławieństwem w życiu. Sprawdzają się słowa psalmisty: „Na nic się przyda wstawać o północy, jeżeli Pańskiej nie macie pomocy”.
     Pan Jezus żyje! On, który pokonał śmierć, zaprasza mnie. Słyszę, idąc do kościoła, zaproszenie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”. Jezus widzi nasze myśli i trud, niczego nie pomija, na nic nie jest obojętny. Przede wszystkim jednak obdarowuje pewnością życia wiecznego. Do mnie, podobnie jak do Marty przy grobie jej brata Łazarza, skierowane jest pytanie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”.
    Otwieraniem się na Mądrość. W przekrzykującym się świecie mądrali mam przywilej  wsłuchiwania się w Mądrość mojego Ojca Boga. A to się opłaca: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.”
    Sercem Pana Jezusa otwartym dla mnie. Widzę w sobie jeszcze tyle egoizmu, nieuporządkowania i płytkiej miłości. W czasie Mszy św. bierzemy udział w Ofierze Pana Jezusa z Golgoty. Mam okazję, aby łącząc się z Sercem Pana Jezusa, czynić swoje bardziej ofiarnym, kochającym. W takim też duchu łączę się z Nim przez Komunię św.
    Spotkaniem z uzdrawiającym Jezusem. W czasie każdej Mszy św. Pan Jezus może uzdrowić to co jest chore – ciało, duszę, psychikę, relacje małżeńskie i rodzinne.
    Okazją do wyciszenia się w obecności Tego, który zwyciężył zło i szatana. Jesteśmy zmęczeni pędem życia, brakiem życzliwości, nieuczciwością, niesprawiedliwością… . Gdy przychodzę z tym do Pana Jezusa słyszę: "Nie lękaj się. Jam zwyciężył świat."
    Czasem budowania życzliwych, serdecznych, szczerych relacji międzyludzkich. W imię Pana Jezusa „przekażcie sobie znak pokoju”. Pamiętam o tym, że nie mogę prosić o Komunię z Bogiem, jeżeli nie buduję wspólnoty z ludźmi.
    Zapowiedzią nieba i okazją do „duchowego spotkania” z bliskimi, ukochanymi, którzy przeszli już do wieczności. Idąc na Mszę św. myślę o Bogu do którego zbliżam się z każdą upływającą chwilą mojego życia. Mam również okazję, aby w Nim być blisko tych, którzy przeszli już na „drugi brzeg”.

Zadbajmy o piękniejszy dom

 Szczęśliwe małżeństwo i rodzina to nie loteria i marzenie. Kto buduje dom na skale, którą jest Pan Jezus nie tylko gwarantuje trwałość wspólnoty rodzinnej, ale również zapewnia jej błogosławieństwo - szczęście.
Z takim przekonaniem odprawiane będą w naszym kościele raz w miesiącu nabożeństwa o uświęcenie małżeństw.
16 września o godz. 18.30 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego (przeprosimy za bałagan duchowy w naszych domach) oraz otworzymy się na obecność Pana Jezusa adoracją Najśw. Sakramentu.
O  godz. 19.00 odprawimy Mszę św., której przewodniczyć będzie ks. Eugeniusz Ploch. Ks. Eugeniusz od kilku lat jest inicjatorem rekolekcji adresowanych do małżeństw: pt. Remont Małżeński. Zapraszając do udziału w nich pisał w "Gościu Niedzielnym":
"Zadbajcie o piękny dom! Nie chodzi o ładniejsze tapety i nowsze wyposażenie, ale o "Remont Małżeński", czyli adwentowe rekolekcje.
Kto nie marzy o pięknym domu? Niemniej, jak zauważają organizatorzy rekolekcji, oglądając telewizyjne reklamy można odnieść wrażenie, że piękny dom jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wziąć kredyt, kupić komplet ekskluzywnych mebli, zainwestować w modne dodatki i gotowe. Każdy jednak, kto chce uczynić mieszkanie czy wolnostojący budynek swoim miejscem na ziemi wie, że nie o to idzie.
Dom to konkretne osoby, życie, relacje, czas, atmosfera, życzliwość, czułość, dobre słowo, wzajemna pomoc, bezpieczeństwo. Zdaje się, że piękny dom to ten, który ma duszę – podkreśla ks. Eugeniusz Ploch, zapraszając małżeństwa na rekolekcje, które pozwolą uczynić dom jeszcze piękniejszym.
"

Festiwal „Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy In memoriam”

W dniach od 13 do 28 września 2014 AD odbywać się będzie XI edycja festiwalu upamiętniającego wielkiego człowieka średniowiecza, dominikanina – Wincentego z Kielczy. Na stronie internetowej Filharmonii Opolskiej podany jest szczegółowy plan festiwalu oraz informacje o organizatorach i patronatach honorowych festiwalu (http://filharmonia.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id...)

PROGRAM FESTIWALU
 13 września 2014 (sobota) godz. 14:00
Centrum Informacji Turystycznej (Kinoteatr) w Zawadzkiem
Koncert i warsztaty plastyczne dla dzieci                          
W programie: muzyka dawnych mistrzów; nauka tańca historycznego.

14 września 2014 (niedziela) godz. 17:00
Kościół św. Bartłomieja w Kielczy
Koncert inauguracyjny XI Festiwalu GAUDE MATER POLONIA Wincenty z Kielczy in memoriam
Orkiestra Kameralna Filharmonii Opolskiej

Bartosz Żurakowski – dyrygent
Marta Magdalena Lelek – skrzypce
Katarzyna Wybraniec – słowo o muzyce
W programie:
Andrzej Panufnik                                                                                        
Suita staropolska                                                                                  
Koncert skrzypcowy                                                  
Gustav Holst – St. Paul Suite

17 września 2014 (środa) godz. 19:00
Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej / Góra św. Anny
Recital organowy
Wolfgang Kraus /Niemcy/ - organy
20 września 2014 (sobota) godz. 19:00
Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim
Recital wokalny
Anna Rogaczewska – sopran
Marcin Grabosz – fortepian
Karolina Gołębiowska – słowo o muzyce
 23 września 2014 (wtorek) godz. 18:00
Dom Kultury w Dobrodzieniu
DUOGAVLICCI 
Dorota Gawlikowska – skrzypce
Dominik Gawlikowski – kontrabas
Katarzyna Wybraniec – słowo o muzyce
27 września 2014 /sobota/ godz. 19:00
Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem
Zespół męski GREGORIANUM
Berenika Jozajtis – Kierownik zespołu
Katarzyna Wybraniec – słowo o muzyce
 28 września 2014 /niedziela/ godz. 16:00
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie
Koncert i warsztaty plastyczne dla dzieci   
   

Dziękujmy Panu Bogu za bogactwo naszych lasów

Dziękujemy Panu Bogu z mieszkańcami naszej Gminy za dar tegorocznych plonów. Kontynuacją tej wdzięczności dla Stwórcy i Najlepszego Ojca  będzie świętowanie zaplanowane na niedzielę 14 września. Razem z Nadleśnictwem Zawadzkie oraz przyjaciółmi lasu odprawimy o godz. 11.00 uroczystą Mszę św. dziękczynną w 90 – lecie Lasów Państwowych. Po nabożeństwie zaproszeni jesteśmy do leśniczówki „ Zarzecze”,  gdzie poświęcone będą  i oddane do użytku Izba Geologiczna oraz Izba Historyczno - Łowiecka. Posadzona będzie również sosna pospolita pochodząca z terenu Nadleśnictwa Zawadzkie, z okazji obchodów 90-lecia Lasów Państwowych.

Podziel się chlebem z Republiką Środkowej Afryki

Dożynki  to dziękowanie Panu Bogu i rolnikom za chleb, pożywienie. Korona żniwna i przynoszony do kościoła bochen chleba to symbole, które wypowiadają prawdę: „ Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy! … Jest to Twoja święta wola, byśmy tego, cośmy z pola latem szczęśliwie zebrali, na Twą chwałę używali.”
Pan Bóg nam błogosławi duchowymi darami, potrzebnymi do zbawienia, ale także pożywieniem, rzeczami, które posiadamy. Jest jednak  Jego „świętą wolą”, abyśmy nie byli ślepi na biedę i potrafili się dzielić naszym dostatkiem.
W tegoroczne gminno – parafialne dożynki (7 września) chcemy się dzielić w sposób szczególny z mieszkańcami Republiki Środkowej Afryki, którzy od dziesiątek lat żyją w państwie bezprawia, zamachów i rebelii.
Będziemy mogli uczynić to w następujący sposób:
- do dnia 29 sierpnia zbierane będą w zakrystii rzeczy dobre, nie zniszczone, a których już nie używamy (za wyjątkiem odzieży i żywności) np. sprzęt kuchenny, sprzęt elektroniczny, książki, gry komputerowe, ozdoby…;
- w dożynki, po uroczystym powitaniu w namiocie biesiadnym, przeprowadzona będzie licytacja kilku z podarowanych przedmiotów, z przesłaniem: „Podziel się chlebem z Republiką Środkowej Afryki”;
- pozostałe rzeczy będą sprzedawane przez Wspólnotę Misyjną „Paulus”  podczas dożynek  w sklepiku misyjnym  na terenie boiska.

Całość zebranych w ten sposób pieniędzy przesłana będzie do o. Piotra Michalika z RŚA, aby mógł pomagać  tym , którzy głodują.

[fot: Filipe Moreira/CC/Flickr]

Pielgrzymka Motocyklistów

3 sierpnia motocykliści wyruszą na Górę św. Anny, gdzie odbędzie się ich 12. pielgrzymka. Pielgrzymów pożegnamy z darem modlitwy i  błogosławieństwa o godz. 8.50.  Będzie z nami redaktor „Gościa Niedzielnego” p. Andrzej Kerner.
Motocykliści zbiorą się na parkingu pomiędzy cmentarzem i kościołem o godz. 8.30, gdzie przedstawione będą sprawy organizacyjne.

Występ Chóru im. Dürera z Nürnberg

25 lipca o godz. 18.00 wystąpi w naszym kościele Chór Liceum  im. Dürera z Nürnberg. Zespół prowadzi i dyrygować będzie p. Caroline Di Rosa. W imieniu organizatora p. burmistrza Mieczysława Orgackiego, serdeczne zapraszam do wysłuchania pieśni sakralnych na chór.
Pani Caroline przesłała taką informację o Dürerchor aus Nürnberg:
"Dürerchor pod kierownictwem Caroliny Di Rosa istnieje od 2007 roku i jest szczególnym przypadkiem: wprawdzie jest on chórem szkolnym, ale jednak rozszerzenie prób oraz ćwiczeń do 4 godzin tygodniowo (do tego dochodzą dodatkowe próby w wakacje oraz w weekendy w dużej ilości) umożliwiły, że chór ten wmiędzy czasie daje 12 koncertów na rok. W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się nawet 22 koncerty! Jego bardzo szeroki repertuar koncertowy z najczęściej 4-ro głosowymi utworami jest o charakterze zarówno sakralnym jak i świeckim i rozciąga się od Renesansu do współczesności. Chór składa się w sumie z 100 śpiewaczek i śpiewaków.
Dzięki wielu koncertom w Niemczech (Nürnberg, Würzburg, Erlangen, Bad Kissingen, Ebern, Schloss Dennenlohe), Austrii, Polsce i we Włoszech oraz nagraniu 2 koncertowych płyt CD, uczniowie mają szanse dalszego rozwoju muzycznego i zdobywania pomocnych doświadczeń.
Pierwsza trasa koncertowa po Polsce odbyła się w marcu 2013 roku – koncerty miały miejsce we Wrocławiu i Opolu. W lipcu 2014 roku chór został zaproszony do Zawadzkiego i Kielczy.
W sezonie 2012/13 w Nürnberg chór brał udział w inscenizacji sztuki teatralnej pt. „Maria Magdalena” autorstwa Friedricha Hebbelsa.
W kwietniu 2014 roku zostal on zaangażowany do współudziału w „Pasji wg. św. Mateusza” (J. S. Bach) w kościele St. Sebald w Nürnberg.
Dürerchor angażuje się również charytatywnie: mniejsze koncerty w domach opieki dla seniorów oraz koncerty charytatywne, na przykład dla Max-Armbrecht-Leukämiehilfe, dla dzieci w Tanzanii oraz dla uczniów w Serbii, są stałą częścią.
 Caroline Di Rosa, urodzona w 1979 r. w Würzburgu, uzyskała w wieku 25 lat we Frankfurcie nad Menem dyplom ukończenia studiów muzycznych na flet z wyróżnieniem. Już w młodym wieku występowała na koncertach jako solistka grając na flecie i fortepianie oraz wygrywała nagrody na konkursach muzycznychw Niemczech. Koncerty z jej byłym ensemble „Il Concerto Arioso“ zaprowadziły ją m.in. do Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech i Polski. Od 2007 roku jestnauczycielką w Dürer-Gymnasium w Nürnberg."

Z Wniebowziętą Matką uwielbiajmy Boga!

W uroczystość Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny  (15 sierpnia) będzie z nami zespół muzyczny „Przecinek”. Zapewni on oprawę muzyczną Mszy św. o godz. 15.00, a następnie poprowadzi  koncert uwielbienia.  Serdecznie zapraszamy do wspólnoty z  Wniebowziętą Matką, z którą uwielbiajmy Wszechmocnego.
Panu Burmistrzowi oraz Panu Sołtysowi dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.Zespół muzyczny Przecinek powstał w październiku 1998. Okazją do jego założenia  była chęć udziału grupy młodych ludzi w VII Raciborskim Przeglądzie Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana”. Niektórzy z tych tworzących pierwszy skład byli wtedy uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej. Dzisiaj to studenci i absolwenci szkół wyższych. Wyjechali na studia do odległych zakątków kraju, ale na hasło koncert ściągają do Raciborza. Inni założyli rodziny, ale ciągle pełni zapału i chęci wyśpiewania swych uczuć do Boga zbierają się i ćwiczą, by przygotować kolejny występ.
„Przecinek”  od samego początku prezentuje twórczość promującą wartości chrześcijańskie. Muzyka zespołu to barwna mieszanka rozmaitych gatunków muzycznych oparta przede wszystkim o funky, groove i pop-rock.
Zespół jest laureatem wielu festiwali. Zespół zdobył wiele nagród, m.in.prestiżową nagrodę GRAND PRIX największego w Polsce i Europie Środkowej Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "SONG OF SONGS" 2005 w Toruniu.

Łączmy się z Kościołem Republiki Środkowoafrykańskiej

W niedzielę 3 sierpnia będzie na Mszach św. o. Piotr Michalik, kapucyn z Kędzierzyna Koźla. Ponad 20. lat pełni posługę w Kościele Republiki Środkowoafrykańskiej. Spotkanie z o. Piotrem będzie okazją do poznania ludzi, którzy od dziesiątek lat żyją w państwie bezprawia, zamachów i rebelii. Będzie to przede wszystkim okazja, aby w duchu wiary i solidarności chrześcijańskiej modlić się za nich oraz wesprzeć materialnie.
P. red. Andrzej Kerner/KAI pisze (2013-04-10) :
O. Piotr Michalik, kapucyn z Kędzierzyna-Koźla, relacjonuje o tragicznej sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie pracuje od 20 lat.
Kolejni prezydenci obalani są w wyniku zamachów i rebelii. 24 marca br. obalony został prezydent Bozize, który uciekł do Konga. Nowym prezydentem ogłosił się Michel Djotodia, przywódca rebelianckiej koalicji Seleka (Przymierze). W kraju panuje chaos, nie pracują urzędy, szkoły, nie ma praktycznie policji, panoszą się bandyci i rebelianci, rabując co się da.
– To nie jest moja pierwsza rebelia. Przeżyłem już dwie, ta jest trzecia. W czasie pierwszej rebelii byłem jeszcze naiwny. Miałem mentalność polską, partyzancką, wolnościową itd. Teraz już wiem, o co tu chodzi. W poprzednich rebeliach mieliśmy więcej strat, a teraz, Bogu dziękować, nie tak wielkie. Ale sytuacja na północnym wschodzie, który pod władzą rebeliantów jest od kilku miesięcy i gdzie mamy jeden klasztor, jest gorsza. Tam już rebelianci zabrali prawie wszystkie samochody, teraz zabierają się za krowy, pieniądze, paliwo – mówi „Gościowi Opolskiemu” o. Piotr Michalik, kapucyn pochodzący z Kędzierzyna-Koźla, od dwudziestu lat pracujący w Republice Środkowoafrykańskiej.
– No pewnie, że się boję. Tylko idiota by się nie bał. Ale każdy stara się nie okazywać bojaźni, nie wpadać w panikę. A ja przecież jestem przełożonym domu, więc jak „oni” przyjadą, to ja muszę do nich wyjść – mówi o. Michalik. Rebelianci jak dotąd trzy raz „odwiedzali” klasztor kapucynów Bouar, którego przełożonym jest o. Piotr. – Raz przyszli po paliwo i dostali pół beczki, drugi raz po lekarstwa, gdyż jeden z nich zachorował. Podczas tych dwóch „wizyt” zachowywali się w miarę kurtuazyjnie i znośnie. Trzeci raz już tak nie było. Ledwo wróciłem z obchodów liturgii Wielkiej Soboty, to już przyjechali. Jeden z rebeliantów był chyba pod wpływem narkotyków. Dwóch mówiło tylko i wyłącznie po arabsku, trzeci tłumaczył ich na język sango. Zażądali dwóch beczek paliwa, potem dwóch samochodów i na końcu 5 mln franków środkowoafrykańskich. Agostino Bassani i ja ponad godzinę spędziliśmy na pertraktacjach. W pewnym momencie chcieli nas związać i uprowadzić. Szczęśliwie skończyło się na skromnej sumie. Gdy poszedłem im pomoc popchać ich samochód, aby ruszył, to jeden z nich prosił, aby się nie gniewać, gdyż są głodni, od miesiąca w drodze itp... Samo życie – opowiada kapucyński misjonarz.
O. Piotr prosi Czytelników „Gościa Opolskiego” o modlitwę za kraj i ludzi, z którymi żyje.

Floribeth Mora Diaz w Zawadzkiem

Floribeth Mora Diaz, według lekarzy nie było dla niej ratunku. Miała nieoperacyjnego tętniaka mózgu i szanse na co najmniej kilka tygodni życia. W dniu beatyfikacji Jana Pawła II usłyszała głos mówiący „Wstań, nie bój się” i w niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia sposób wrócił do zdrowia. Jej historię uznano za cud potrzebny do kanonizacji Jana Pawła II.
Cudownie uzdrowiona wraz z mężem Edwinem i dwoma synami przyleciała do Polski.  Rodzina Diaz będzie w Polsce do 17 czerwca. Między innymi 10 czerwca po Mszy św. o godz. 18.00, będzie dawała świadectwo wiary w kościele Świętej Rodziny w Zawadzkiem.

 

DUCHU ŚWIĘTY DZIĘKUJEMY!

       Pan Jezus powiedział, że nie zostawi nas samych, będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest z nami przez żywą obecność Ducha Świętego. Jeżeli jesteśmy otwarci na Jego dary: pomaga nam w podejmowaniu decyzji, inspiruje do świętego życia, umacnia w dobrem, ożywia to co w nas talentem, otwiera oczy serca na Boga i drugiego człowieka, nie pozwala, abyśmy zapominali o wiecznym przeznaczeniu … .
       Pan Jezus cudownie uzdrowił dziesięciu trędowatych. Trąd w tamtym czasie był nieuleczalny. Człowiek zarażony umierał powoli, izolowany od reszty społeczeństwa, jego ciało się rozkładało. Tylko jeden z obdarowanych przyszedł, aby podziękować.
Gdzie byli pozostali?
Może uwierzyli w zbieg okoliczności, który sprawił że, byli zdrowi?
Może uważali, że się im to należało?
Może ciesząc się zdrowiem przestali myśleć o Tym , który dał im nowe życie?
Może…?
      Wiem jedno, dary Ducha Świętego są bardziej cenne od uwolnienia z trądu. 6 czerwca, po wieczornej Mszy św. zapraszam do udziału w NABOŻEŃSTWIE  DZIĘKCZYNIENIA  za bogactwo darów Ducha Świętego, które już odebraliśmy. Uczynimy to razem z młodzieżą, która: przed kilku dniami, w ubiegłym roku, w minionych latach przyjęła bierzmowanie. Dajmy młodym ludziom z naszej parafii przykład, że nie jesteśmy ślepi – widzimy Pana Jezusa i potrafimy dziękować za Jego MIŁOŚĆ.

Gotujmy smacznie i zdrowo – spotkanie z finalistką MasterChef, Marią Ożgą

Do grona ludzi z pasją  należy na pewno p. Maria Ożga z Tarnowskich Gór. Jest Finalistką II polskiej edycji programu "MasterChef" Prowadzi blog kulinarny  www.ksiegowawkuchni.pl.
O sobie samej pisze: „Moje gotowanie najzwyczajniej w świecie mnie relaksuje, uwielbiam jak mi coś wychodzi w kuchni i rodzinka zjada wszystko ze smakiem. Sama również uwielbiam jeść , smakować …. życie!”
W niedzielę 18 maja o godz. 16.00 w ramach cyklu „Ludzie z pasją” spotkamy się w „Zabytkowej Chacie” z p. Marią – aby słuchać, rozmawiać i …trochę posmakować.

 

Parafialny Emaus

Zmartwychwstały Pan Jezus towarzyszył uczniom idącym do Emaus. Rozmawiał z nimi i Pisma im wyjaśniał.
Zapraszam w imieniu młodzieży drogich parafian, w niedzielę 11 maja na przeżycie podobnego doświadczenia.
Wyruszymy o godz. 15.00 piechotą z parkingu przy leśniczówce p. Wajdy. Naszym Emaus będą Borowiany.
W drodze będzie śpiew, modlitwa i karmienie się Dobrą Nowiną oraz nauczaniem św. Jana Pawła II. Przy kapliczce "poznamy Pana Jezusa przy łamaniu chleba"
- odprawimy nabożeństwo majowe, w czasie którego połamiemy się chlebem.
Na koniec będzie agape - poczęstujemy się przyniesionym przez nas ciastem.

Święto Szkoły – X rocznica

9 maja Zespół Szkolno – Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy przeżywać będzie mały jubileusz. Dziesięć lat temu (10 maja),  w czasie Mszy św. odprawianej przez bpa Jana Kopca,  poświęcono sztandar szkoły z imieniem Wincentego z Kielczy.   Również od tego dnia, przez uroczyste nadanie, szkoła nasza nosi imię  wielkiego dominikanina, autora hymnu „Gaude Mater Polonia”.
 Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się od Mszy św. o godz. 9.00. Liturgię ubogaci występ  znanego, nagrodzonego licznymi nagrodami chóru Liceum Ogólnokształcącego z Głubczyc.  Od ok. 10.30 świętowanie przeniesiemy do budynku szkoły.

Chór Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach powstał we wrześniu 1988 r. a jego założycielem był Tadeusz Eckert - absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, nauczyciel wychowania muzycznego w liceum i gimnazjum nr 1 oraz pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej w Głubczycach - pełniący od początku istnienia chóru do chwili obecnej funkcję dyrygenta,.
Chór na swym koncie zebrał wiele wyróżnień oraz nagród.
Odbył również serię tournee zagranicznych, między innymi do Niemiec, Danii, Szwajcarii, Jugosławii, Czech, Węgier i Anglii.

Pan Jezus Zmartwychwstał!

Pan Jezus Zmartwychwstał!
W Nim życie i zmartwychwstanie nasze!

Zaufanie - na nim buduje się poczucie bezpieczeństwa 
i spokojne patrzenie w przyszłość.
Pan Jezus jest jedynym, 
któremu mogę bezgranicznie zaufać.
Życzmy sobie wzajemnie,
aby Wielki Tydzień
był czasem żywego otwierania się na TEGO,
który mówi do nas:
" Ja Jestem z wami…";
"Ja Jestem drogą i prawdą i życiem…";
"Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem…".
Błogosławionych, 
pełnych Chrystusowego pokoju Świąt Wielkanocnych
życzy ks. Proboszcz

Rekolekcje Parafialne

W dniach od 10 do 13 kwietnia przeżywać będziemy w naszej parafii rekolekcje. Prowadzić je będzie ks. Mirosław Lipowicz - redemptorysta z Krakowa.
Czwartek, 10 kwietnia
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
10.00 - Nauka stanowa dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
ok. 10.30 - Droga Krzyżowa dla dzieci z szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów.
ok. 11.15 - Nabożeństwo pokutne
ze Spowiedzią dla dzieci z klas 3-6.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
i prywatna adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 18.00
17.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka stanowa dla małżonków, rodziców.

Piątek, 11 kwietnia
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
10.00 - Nauka stanowa dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
ok.10.30 - Uczymy się dawać świadectwo. Temat: "Wy jesteście na ziemi światłem" - widziałem Pana Boga w postępowaniu drugiego człowieka.
ok. 11.15 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla gimnazjalistów.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 17.00
17.00 - Okazja do spowiedzi/ Droga Krzyżowa.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Spotkanie dla młodzieży
- Nabożeństwo pokutne z udziałem młodzieży.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi dla młodzieży .

Sobota, 12 kwietnia
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich, z udziałem chorych.
10.00 - Odwiedziny chorych.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 18.00
16.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 13 kwietnia
- Msze św. z kazaniem wieńczącym rekolekcje parafialne.