Dzień dziecka - dzieciom z Mozambiku

   

Parafia z wspólnotą misyjną „Paulus” oraz Sołectwo Kielcza
zorganizują popołudnie z atrakcjami dla dzieci 12 czerwca ( środa).
W czas zabawy i niespodzianek pamiętać będziemy o dzieciach z Afryki. S. Hanna – werbistka, która pełniła posługę w Mozambiku, opowie o tym, jak powodzi się dzieciom w tym kraju.
Będzie można ofiarować pieniądze na przybory szkolne dla uczniów w Mozambiku.

MISJE ŚWIĘTE ANNO DOMINI 2019
„W mocy
Bożego Ducha”

Drodzy Siostry i Bracia,
Parafianie z Kielczy!

    Pod koniec XVIII stulecia nikomu nieznana, prosta zakonnica, bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, która sama siebie nazywała „Małą Nic”, po doświadczeniu szczególnych łask Bożych, pisała list do Ojca Świętego, w którym podkreślała rolę Ducha Świętego słowami: „Świat i zgromadzenia zakonne gonią za nowościami, zapominając o prawdziwym nabożeństwie do Ducha Świętego. Dlatego tyle jest błędu, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się światła tak, jak należy, a to światło pozwala nam poznać prawdę.” Słowa te musiały długo czekać na odzew, jednakże po upływie czasu, papież Leon XIII, podkreślił znaczenie Ducha Świętego i ogłosił konieczność nabożeństwa ku Jego czci.
Gdy kilka dni temu pielgrzymowałem do miejsca, gdzie została pochowana owa szczególna czcicielka Ducha Świętego, mimo trudności, w jakie obfitowało dotarcie do tego miejsca, polecałem w szczególny sposób czas naszych przyszłorocznych misji parafialnych. Ich hasłem będzie myśl przewodnia obecnego roku duszpasterskiego „W mocy Ducha”. To wezwanie ma na celu uwrażliwienie naszych serc na delikatne działanie Bożego Ducha na ścieżkach wiary w naszej codzienności.
    Już teraz zachęcam Was do dobrego przygotowania się do tego szczególnego czasu nawiedzenia łaski. Proście Ducha Świętego, by był to Jego czas. Niech dzieci uczą się za Jego natchnieniem przygotowywać serca przez pełnienie dobrych uczynków.Rodzice, niech modlitwą w rodzinach, stwarzają atmosferę otwarcia na działanie Boże w Waszych domach.Młodzież niech nie unika trudnych pytań, od których zależy jakość ich życia.Osoby starsze oraz te, które dźwigają ciężar choroby i cierpienia, niech pamiętają, ze odgrywają szczególną rolę w przygotowaniu parafii do misji: ich bowiem modlitwy i cierpienia, ofiarowane Bogu, mogą wiele wyjednać i stanowić źródło pokoju dla wielu serc!
Pamiętam o Was i już teraz proszę dobrego Boga, by nasze misyjne spotkania zaowocowały stokrotnie. Polecam, z pokorą, Waszym modlitwom i siebie samego, bym w żaden sposób sobą Pana Boga nie przesłaniał, ale stał się narzędziem Jego działania w Waszej Parafii.
    Łączę dar Bożego błogosławieństwa, niech Pan obdarza Was pokojem!

o. Alan Tomasz Brzyski OFM
franciszkanin
Betlejem, 24 października 2018 r.PLAN  MISJI  ŚWIĘTYCH

Czwartek, 28 luty – DZIEŃ WIARY
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
10.00-12.00 – Spotkanie misyjne w szkole z uczniami oraz nauczycielami.
14.00 – Msza św. dla dzieci i gimnazjalistów
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi do godz. 16.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
- Nauka stanowa dla małżeństw i rodzin.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Piątek, 1 marca - DZIEŃ POKUTNY
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
Ok. 9.00 –Nabożeństwo Pokutne do Najśw. Serca Pana Jezusa.
14.00 – Msza św. dla dzieci i gimnazjalistów.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi do godz. 16.00
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
19.00 - Nauka stanowa dla młodzieży.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Sobota, 2 marca - DZIEŃ RODZIN
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z udziałem chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.
- Odwiedzanie chorych
17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia małżeńskie.
 
Niedziela, 3 marca - DZIEŃ KAPŁAŃSTWA I EUCHARYSTII
7.30, 9.00, 11.00 – Msze św. z kazaniem dla wszystkich.
15.00 – Nauka misyjna
oraz Nabożeństwo dziękczynne za dar Kapłaństwa i Eucharystii.
21.00 – Apel Maryjny.
 
Poniedziałek, 4 marca  - DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną.
9.00 – 11.00 - Spotkania dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w szkole ze świeckimi misjonarzami p. Karoliną i Karolem Fremont.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi  św. od godz. 16.00 do 17.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.
19.00 - Procesja na cmentarz z modlitwą w int. zmarłych.
 
Wtorek, 5 marca - DZIEŃ ZAWIERZENIA I UFNOŚCI
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia chrzcielne z krzyżem trzymanym w ręce.
9.00 – 11.00 - Spotkania dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w szkole ze świeckimi misjonarzami p. Karoliną i Karolem Fremont.
9.00 – 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu ( o godz. 17.30 nabożeństwo zakończenia adoracji prowadzone przez o. Misjonarza) i okazja do Spowiedzi  św. od godz. 16.00 do 18.00.
18.00 - Msza św. z nauką ogólną, w czasie której odnowione będą przyrzeczenia chrzcielne z krzyżem trzymanym w ręce.
 
Misje Święte kontynuowane będą przez cały Wielki Post, podczas którego otwierajmy się jeszcze bardziej  na duchowe dary, których udziela nam Duch Święty. Niech to będzie potwierdzane ożywioną pobożnością i piękniejszym życiem. Znakiem, przypominającym o tym  będzie krzyż, który trzymaliśmy w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 
 
 
Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia
– DZIEŃ PODSUMOWANIA MISJI ŚWIĘTYCH
7.30 - Różaniec.
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
14.00 – Nabożeństwo Pokutne i sakrament Pokuty  dla dzieci i gimnazjalistów.
16.00 – 18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
- Procesja do krzyża misyjnego i nabożeństwo z przyrzeczeniem wierności krzyżowi.

I z Duchem Twoim! To wszystko jest możliwe !
Najlepszy Ojcze, Boże!


Nie zostawiłeś ludzkości, nas, mnie
z  bałaganem,
który powodują nasze złe wybory.
Twój Syn stał się człowiekiem
i od ponad 2000. lat
jest naszym Zbawicielem.
Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas samych z naszymi grzechami.
Twój Duch jest nam światłem  
i  umocnieniem w dobrym.
Życzę, w Boże Narodzenie, odkrywania
prawdy o miłości Boga.
Niech również cały rok 2019 będzie dla nas czasem
realizowania powołania dziecka Bożego.
Pełnych Bożego pokoju i dobrego samopoczucia Świąt
                                                            życzy   
                                                            ks. Proboszcz

Nowy Rok Kościelny - W naszej parafii z Misjami ŚwiętymiCentralnym wydarzeniem,  rozpoczynającego się roku kościelnego w naszej parafii, będą Misje Święte. Przeżywać je będziemy od 28 lutego do 5 marca oraz 15 kwietnia 2019 r.
W imię Pana Jezusa poprowadzi je o. Alan Tomasz Brzyski - franciszkanin.


Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.
To wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swojej duszy i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.
To czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

W czasie kolędy otrzymacie „Zwiastuna Misji Świętych”, a w nim list o. Alana. Między innymi pisze do nas: „Już teraz zachęcam Was do dobrego przygotowania się do tego szczególnego czasu nawiedzenia łaski. Proście Ducha Świętego, by był to Jego czas.”

I ja proszę o duchowe otwieranie się na dar Misji:
- Wspólnotę Żywego Różańca oraz wszystkich Parafian, aby z Matką Najświętszą trwać na modlitwie, w tych intencjach;
- Scholę „Gaudium”, aby w niedziele: 2 i 16 grudnia, 6 i 20 stycznia oraz 10 i 24 lutego, 10 minut przed każdą Mszą św. modlili się z nami oraz uczyli nowych pieśni;
- Chorych, cierpiących i dzieci o modlitwę w intencjach każdego, kto mieszka na terenie naszej parafii, o żywą wiarę. Wasze prośby mają szczególną moc.

Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in memoriam
Dla upamiętnienia, pochodzącego z naszej miejscowości, kronikarza, autora hymnu sławiącego św. Stanisława Biskupa, dominikanina, który przyjął habit zakonny od św. Jacka,
wystąpi w naszym kościele chór Oktoich.
W imieniu organizatorów: Biblioteki i Kultury z Zawadzkiego, Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy oraz naszej Parafii
zapraszam
do udziału w koncercie w niedzielę 18 listopada o godz. 16.00.
Przed i po występie otwarta będzie w zabytkowej chacie kawiarenka festiwalowa.

 
Chór „Oktoich”- przy cerkwi św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław, powstał we wrześniu 1991 roku jako zespół męski przy Parafii Prawosławnej św. Cyryla i św. Metodego we Wrocławiu. W 1999 roku dekretem śp. abp gen dyw. Mirona Chodakowskiego - został powołany do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu WP. Chór nagrał 9 płyt CD - w tym Nominacja do nagrody Fryderyków- a także programy dla telewizji. Zespół dał setki koncertów w Polsce i w renomowanych salach koncertowych i filharmonicznych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru i katedr Francji; Jest 4-krotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992, 1994, 2006, 2011 r.) oraz Międzynarodowego Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie - nagroda specjalna (1997). W roku 2004 chór został uhonorowany Ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta – za całokształt działalności kulturalno-charytatywno- ekumenicznej. Chórzyści „Oktoichu” są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także MON-u i Stowarzyszeń Kombatanckich medalami: W 2012 roku chór nagrał z multiinstrumentalistą- Józefem Skrzekiem, płytę CD pt. „Kazania Świętokrzyskie – spektakl słowno-muzyczny”; Od 2009 roku zespół występuje również z głosami żeńskimi. Zespołem kieruje od początku ks. Grzegorz Cebulski.

Awaria strony

Przepraszamy za niedogodności związane z nie działaniem strony w ostatnim czasie. Przyczyną awarii był atak DoS na serwer, na którym mamy zamieszczoną stronę.

Dzielmy się chlebem
Dożynki gminne - okazja by wspomóc misje

Podczas tegorocznych dożynek, wzorem lat ubiegłych, pragniemy zachęcić mieszkańców naszej wioski i okolic, do dzielenia się swoim bogactwem z ubogimi z krajów misyjnych.
W tym roku chcemy się aktywnie włączyć w niektóre akcje pomocy misjom, proponowane przez Referat Misyjny Księży Werbistów.
Jeżeli posiadasz:
- zużyty, niepotrzebny telefon komórkowy (koniecznie z baterią),
- uszkodzone, zbędne klucze do drzwi lub inne, wykonane z materiału szlachetnego,
- nieużywane, będące w dobrym stanie: krzyżyki, medaliki, różańce,

przynieś je ze sobą na boisko podczas dożynek w Kielczy. Tam, w wyznaczonym miejscu, będzie można przekazać ww. przedmioty na rzecz księży Werbistów. Pomogą one wesprzeć działalność misyjną tego zgromadzenia.
- W ramach akcji "Misyjny opatrunek" zbierane będą także: opaski dziane i elastyczne, bandaże, plastry i siatki opatrunkowe, a także rękawiczki lateksowe (wyłącznie w sterylnych, oryginalnych, fabrycznych opakowaniach), które zostaną przekazane szpitalom i ośrodkom zdrowia prowadzonym przez misjonarzy w krajach Afryki i Azji.
Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w wymienionych wyżej akcjach.

Dary zbierane będą  jeszcze przez kolejne dni, do niedzieli, w kościele.

Z Wniebowziętą Matką wychwalajmy Boga – zapraszamy!

Kolejny raz, 15 sierpnia o godz. 15.00, chcemy z Wniebowziętą Matką  wyśpiewać:
„Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.”

Zgromadzimy się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym.

Modlitwę prowadzić będą:
- nasza orkiestraSchola „Gaudium”
 oraz Schola "For Him" – 4HIM z Łagiewnik Wielkich.

Po nabożeństwie Najświętsza Matka zaprasza na kołocz i kawę.

Zmartwychwstaniemy!

 „Lecz ja wiem:
Wybawca mój żyje,
na ziemi wystąpi jako ostatni.
Potem me szczątki
skórą odzieje,
i ciałem swym
Boga zobaczę.”    Hi 19,24-25
F a k t
– Chrystus, jak zapowiedział,
trzy dni po śmierci na krzyżu,  zmartwychwstał.
P r a w d ą    j e s t
- co wypowiedziane zostało przy grobie Łazarza :
"Brat twój zmartwychwstanie.
Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."
C z y    j e s t    c o ś    w a ż n i e j s z e g o?
- Pewność, że jak Chrystus zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy!


Życzę, aby Ten,
który jest zmartwychwstaniem i życiem
prowadził nasze myśli, pragnienia i sumienia.
Owocem tego będzie poczucie spełniania się,
wewnętrzny pokój i życzliwość w relacjach międzyludzkich.
Niech Święta przeżywane będą zdrowo i spokojnie!    
ks. Proboszcz

Bł. ks. Władysław Bukowiński - patron wypraszający żywą wiarę

4 marca, w czasie Mszy św. niedzielnych, złożone były na ołtarzu w naszym kościele relikwie bł. Władysława Bukowińskiego.
W tym dniu ewangelia opowiadała o wypędzeniu przekupniów z świątyni. Słowa „gorliwość o dom Twój pożera mnie”,
a taką świętą przestrzenią jest także dusza każdego człowieka, opisują posługę bł. ks. Władysława.
W rzeczywistości sowieckiej, usuwania Pana Jezusa z świątyń, z życia, a przede wszystkim z serc ludzkich, wiernie walczył o godność każdego człowieka.

Zaprosiliśmy do naszej parafii bł. ks. Władysława Bukowińskiego, aby strzegł świątyń serc mieszkańców naszych wiosek.
Stał się on także patronem Wspólnoty Misyjnej „Paulus”.
Chcemy również przez jego wstawiennictwo wypraszać dla siebie i dla innych żywą wiarę. Niech będzie z nami na modlitwie, gdy prosimy w intencjach bliskich, przyjaciół, którzy odeszli od Pana Boga.


Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński (1904-1974) to misjonarz na wzór św. Pawła i pierwszych apostołów. Dla Jezusa był gotów zrobić wszystko. Przeżył trzynaście i pół roku ciężkich łagrów, niosąc Chrystusa tam, gdzie ludzie byli pozbawiani nadziei i godności. W 1955 r. dokonał świadomego wyboru przyjęcia obywatelstwa radzieckiego, aby móc pozostać z ludźmi spragnionymi posługi kapłańskiej w dalekim Kazachstanie, przez niektórych nazywanym „nieludzką ziemią". Pod osłoną nocy potajemnie udzielał sakramentów i odprawiał Msze św. w prywatnych mieszkaniach. Podjął kilka wypraw misyjnych na południu ZSRR. Jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu - mówił ks. W. Bukowiński.
11 września 2016 r. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie pod przewodnictwem kard. Angela Amato odbyła się jego uroczysta beatyfikacja. (Posłowie książki pt.: Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński, Wydawnictwo AA)

PLAN REKOLEKCJI PARAFIALNYCH A.D. 2018

Sobota, 17 marca
18.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.
19.00 – Nauka dla młodzieży.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi
dla młodzieży.
Niedziela, 18 marca
7.30 -9.00-11.00 Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym.
15.00 – Gorzkie Żale.
- Nauka stanowa dla małżonków, rodziców.
Poniedziałek, 19 marca
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla dzieci z klas 3-6.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
17.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla kobiet i dziewcząt.
Wtorek,  20 marca
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich, z udziałem chorych.
10.00 - Odwiedziny chorych.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla gimnazjalistów.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
16.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla mężczyzn i młodzieńców.

Dla nas się narodził!Jesteś wiecznością, Boże,
który, w Jezusie Chrystusie, narodziłeś się  w czasie.
Dziękujemy Stwórco za każdą chwilę naszego życia…
Dziękujemy Ojcze za Twojego Syna, który przyszedł na świat,
abyśmy życie wieczne mieli…
Dziękujemy, że Duch Święty prowadzi nas przez ziemię do pełni życia.
Życzę z całego serca, abyśmy w Boże Narodzenie
i przez każdy dzień nowego roku 2018,
cieszyli się perspektywą nieba,
żyli pewnością, że Boża miłość jest z nami.
Życzę również zdrowia i pokoju serca.


ks. Proboszcz

Kapliczka była i ufamy, że będzie remontowana

Kaplica św. Jana Nepomucena w Kielczy w latach 30-tych XX wiekuKaplica św. Jana Nepomucena w Kielczy w latach 30-tych XX wiekuW odpowiedzi na wiadomość w „Strzelcu Opolskim”, zatytułowaną: „Nie będzie remontu kapliczki w Kielczy” , w imieniu Parafii pw. św. Bartłomieja w Kielczy informuję:
     - właścicielem terenu, a tym samym kaplicy poświęconej św. Janowi Nepomucenowi jest Gmina Zawadzkie. W 2014 r. z inicjatywy naszego Urzędu Gminy wpisano obiekt do rejestru zabytków województwa opolskiego.

     - kaplica jest cenna dla naszej Parafii, zwłaszcza po roku 1997, kiedy to wielka woda wdzierała się do wioski. Powódź zatrzymał się przy kaplicy. Od tego czasu, co roku, bardzo licznie gromadzimy się wokół św. Jana Nepomucena, aby dziękować Bogu za chronienie nas przed żywiołami. Nasza wdzięczność wypowiadała się też troską o samą budowlę. Parafianie, bez wsparcia z zewnątrz, spontanicznie założyli marmurową posadzkę oraz wyłożyli kostkę betonową przed drzwiami. Parafia również angażowała się w renowację: wymieniając więźbę dachową, kładąc nową dachówkę, montując zakupione drzwi i wstawiając ozdobne szyby w okna.

    - w marcu bieżącego roku, z inicjatywy Urzędu Gminy i p. Sołtysa Kielczy, zaproponowano Parafii branie udziału w naborze środków z PROW-u na renowację kaplicy i zagospodarowanie otoczenia. 25 marca odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej, w czasie którego zapoznano nas ze szczegółami projektu. Konkluzja dyskusji na ten temat zawarta została w zapisie protokołu ze spotkania: „ Przed podpisaniem umowy, radni chcą zapoznać się z szczegółami dokumentu i wtedy wyrażą ostateczną decyzję”. W tym czasie podpisana została umowa użyczenia terenu wokół i kaplicy do 2025 r.. Dwa zapisy umowy brzmią: * „Biorący w używanie zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu umowy w należytym stanie i ponoszenia kosztów utrzymania przedmiotu użyczenia.”* „Biorący w używanie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie oddanym w użyczenie.”

    - 27 października Parafia otrzymała projekt umowy. 30 października odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej w celu omówienia zapisów Umowy o przyznanie pomocy na remont kaplicy i zagospodarowanie otoczenia. Po bardzo długich obradach zdecydowano jednogłośnie nie podpisywać umowy. Podsumowanie dyskusji zawarto w słowach: „Podpisanie umowy na realizację w/w zadania ze względu na restrykcyjne zapisy dotyczące kar i procedur administracyjnych związanych z zamówieniami publicznymi jest niewskazane i może spowodować problemy finansowe Parafii.”

Odnosząc się do tytułu notatki w tygodniku „Strzelec Opolski” : „Nie będzie remontu kapliczki w Kielczy” daję zapewnienie, że Parafia zaangażuje się w remont jako partner, gdy Urząd Gminy weźmie udział w naborze środków z PROW-u na ten cel. Jesteśmy również gotowi podjąć się prac renowacyjnych, gdy Urząd Gminy zapewni środki finansowe na remont kaplicy.

Zapraszamy na koncert Wincenty z Kielczy in memoriam

W imieniu organizatorów Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy oraz Parafii pw. św. Bartłomieja w Kielczy
zapraszamy
12 listopada ( niedziela) o godz. 15.30 do kościoła p.w. św. Bartłomieja w Kielczy
na
Koncert „Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy in memoriam”

Wystąpią:
Anna Firlus – koncertuje jako solistka i kameralistka, zarówno na organach, jak
i na klawesynie, sięgając po repertuar od renesansu po współczesność. Jest członkiem Orkiestry Historycznej, a także współzałożycielką  Zespołu Muzyki XVII i XVIII w. Extempore oraz  Ensemble Chimérique. Współpracuje ponadto z wieloma zespołami zajmującymi się wykonawstwem muzyki dawnej.
Krzysztof Firlus – muzyk z powodzeniem łączący karierę kontrabasisty oraz gambisty, koncertujący na obu instrumentach zarówno w charakterze solisty, kameralisty, jak i muzyka orkiestrowego. Na stałe związany z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, zespołem Ensemble Chimérique, którego jest współzałożycielem, Orkiestrą Historyczną, triem muzyki dawnej Extempore, consortem viol Gambasada oraz polsko-litewskim projektemEnsemble Reversio.  Koncertuje ponadto m.in. z Kwartetem Śląskim,Le Poème Harmonique, BachAkademie Stuttgart, Capellą Cracoviensis, Aline Zylberajch, Markiem Toporowskim, Martyną Pastuszką czy Marcinem Świątkiewiczem.
Martyna Pastuszka odebrała tradycyjne wykształcenie w zakresie skrzypiec współczesnych aż po magisterskie studia w klasie skrzypiec prof. Rolanda Orlika na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Jako muzyk orkiestrowy i kameralistka przez lata pracowała z licznymi orkiestrami muzyki dawnej w Europie, m. in.: New Dutch Academy, Holland Baroque Society, Musica Antiqua Provence, Harmonologia, Le Concert Lorrain.


 
Słowo o muzyce: Oskar Jasiński
W programie: utwory XVII – XIX wieku

W Raciborzu pamiętają o Wincentym z Kielczy

Portal internetowy raciborz.naszemiasto.pl  dnia 28 września 2017 r. informuje: „Wincenty z Kielczy, kompozytor i dominikanin z czasów średniowiecza, został patronem jednego z raciborskich skwerów. Decyzję w tej sprawie po dyskusji podjęli radni na wczorajszej sesji. (…)
Nikt nie miał wątpliwości o konieczności zaakcentowania związków kompozytora i dominikanina z Raciborzem. Dłużej trwała dyskusja nad miejscem któremu ma patronować.  (…)
Najwięcej głosów zyskała lokalizacja przy ul. Batorego. Radni byli zgodni co do tego, że na miejscu powinna też zostać zainstalowana tablica informująca o biografii patrona.


Wincenty z Kielczy to żyjący w XIII wieku, związany ze Śląskiem  poeta, kompozytor, hagiograf, dominikanin, autor hymnu Gaude Mater Polonia, był przeorem klasztoru w Raciborzu w latach 1258-60. 

MAGNIFICAT – w 100. lecie objawień Fatimskich

Kolejny raz, 15 sierpnia o godz. 15.00, chcemy z Matką Najśw. wychwalać Pana Boga. Zgromadzimy się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym. Modlitwę prowadzić będą:
- nasza orkiestra
- zespół muzyków: Aneta Knop - skrzypce, Ryszard Ziaja - instrument klawiszowy, Agnieszka Węgrzynowska - sopran, Artur Garbas – baryton
-  schola "Gaudium”
Po nabożeństwie Najśw. Matka zaprasza na kołocz i kawę.

Misyjny Dzień Dziecka

The Syria Campaign publikuje poruszający rysunek syryjskiego drugoklasisty, przedstawiający piekło bombardowań. Rysunek przejmuje jeszcze bardziej, kiedy zwrócimy uwagę, że to martwe dzieci mają na twarzach uśmiech. Tym, którzy przeżyli, pozostał smutek. Za: Interia Fakty z 19 sierpnia 2016 r.The Syria Campaign publikuje poruszający rysunek syryjskiego drugoklasisty, przedstawiający piekło bombardowań. Rysunek przejmuje jeszcze bardziej, kiedy zwrócimy uwagę, że to martwe dzieci mają na twarzach uśmiech. Tym, którzy przeżyli, pozostał smutek. Za: Interia Fakty z 19 sierpnia 2016 r.Misyjny Dzień Dziecka, zainicjowany przez Wspólnotę Misyjną "Paulus" obchodzić będziemy w tym roku 20 czerwca. Po Mszy św. planujemy wiele atrakcji dla dziec i gimnazjalistów. Przedtem jednak, w czasie Mszy św. solidaryzować się będziemy z dziećmi, które wpisane mają w krótki życiorys strach, śmierć i kalectwo bliskich, ruiny – będziemy modlili się w intencji dzieci w Syrii oraz będziemy składali dla nich dar materialny. W kopercie oprócz pieniędzy (ze skarbonki, z oszczędności dzieci – nie kupiłem sobie słodyczy, zabawki …) można dołączyć list, rysunek. Zebrane ofiary przekażemy s. Brygidzie Maniurce, pełniącej posługę w Syrii, a pochodzącej z Łagiewnik Małych.

Chrystus Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy!

Pericle Fazzini, "Zmartwychwstanie"Pericle Fazzini, "Zmartwychwstanie"

 
 


„Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy...”  ks. Jan Twardowski
            Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to co ŚWIĘTE, co jeszcze uśpione,
ożywi to co było OBRAZEM BOGA W NAS, co już jest martwe;
otworzy oczy serca na światło Słowa prowadzące przez życie doczesne do wieczności.
 
                                                                                                                                                                  ks. Proboszcz

Spotkanie ministrantów wszystkich pokoleń

1 grudnia 1996 r. spotkali się ministranci wszystkich pokoleń pochodzący z naszej parafii. Najpierw odprawiliśmy wspólnie Nieszpory, a następnie zebraliśmy się w Remizie Strażackiej. Motywem przewodnim, który towarzyszył licznym wspomnieniom była prawda, że ministrantem zostaje się na całe życie. Najstarsi ministranci tego spotkania to: Wiktor Guzy (93 lata), Wilhelm Szaton (90 lat). Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie...
 
 Po dwudziestu latach chcemy znowu przeżyć wspólnotę ministrantów wszystkich pokoleń. Zapraszamy w dniu 26 marca na Gorzkie Żale o godz. 14.30, aby razem rozważać Mękę Pańską, a następnie w „Zabytkowej Chacie” powspominać z obecnymi ministrantami, stare, dobre czasy.  Tłem będzie prezentacja zdjęć z ostatnich dziesięcioleci.
ZAPRASZAMY!

Ja jestem z wami! - Boże Narodzenie 2016 AD


"Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" Mt 28,20

Od chwili, kiedy Słowo Ciałem się stało,
od dnia Bożego Narodzenia,
każdy bez wyjątku człowiek może mieć pewność –
nigdy nie jestem sam,
blisko mnie Ten, który „ukochał nas do końca”.
Życzę Wam,
żywej przyjaźni z Panem Jezusem,
ON nigdy nie zawiódł i nigdy nie rozczaruje.
Życzę również zdrowych i spokojnych Świąt.

ks. Proboszcz


Do życzeń dołączam zaproszenie
na wspólne kolędowanie.
Razem z naszą orkiestrą i solistami
zapraszamy na Nabożeństwo ku czci Bożego Narodzenia
w pierwszy dzień świąt - 25 grudnia o godz. 15.00.

Koncert Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in memoriam


W imieniu Urzędu Miasta i Gminy Zawadzkie, Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy oraz Parafii pw. św. Bartłomieja w Kielczy
zapraszamy
13 listopada ( niedziela) o godz. 16.00 do kościoła p.w. św. Bartłomieja w Kielczy
na
koncert „Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy in memoriam”
– w 1050. rocznicę Chrztu Polski
Dzieje Kościoła muzyką pisane

Wystąpią:
Wioletta Białek- sopran
Natalia Skrycka- mezzosopran
Damian Chróściński- tenor
Bartosz Araszkiewicz- bas
Marzena Mikuła-Drabek-instrument klawiszowy
Jacek Gros- skrzypce
Dariusz Kasperek-klarnet
Jacek Woleński – słowo o muzyce
W programie: polska i światowa muzyka religijna

Tydzień Misyjny

 „Każdy chrześcijanin, włączony przez chrzest do wspólnoty Kościoła, jest powołany, by być misjonarzem i świadkiem”. Niech te słowa św. Jana Pawła II rozbudzą w nas misyjnego ducha i ewangeliczny zapał, w sposób szczególny w Tygodniu Misyjnym, który w tym roku rozpoczniemy Niedzielą Misyjną w dniu 23 października 2016 r. pod hasłem: „Ochrzczony to znaczy posłany”. Poprzez sakrament Chrztu Świętego staliśmy się ukochanymi dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Stąd wypływa nasze powołanie do dzielenia się Bożą miłością ze wszystkimi. Już w Chrzcie Świętym zostaliśmy posłani z Dobrą Nowiną do naszych braci i sióstr na całym świecie. Niedziela Misyjna to czas uprzywilejowany, czas kiedy poprzez modlitwy i konkretne gesty solidarności, możemy zaangażować się we wspieranie Kościoła na terenach misyjnych, dzieląc się tym samym Bożą miłością. W tym dniu, podczas wszystkich Mszy św. oraz różańca, modlić się będziemy w intencjach misji. Będzie można złożyć również ofiary materialne na ten cel. Zachęcamy gorąco wszystkich Parafian do aktywnego włączenia się w nasze parafialne świętowanie.
Szczegóły dotyczące Tygodnia Misyjnego znaleźć można w zakładce: Wspólnota Misyjna Paulus - Z życia Paulusa; natomiast Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny – w zakładce: Wspólnota Misyjna Paulus – Korespondencja Misyjna

Czytamy dla misji

Kolejny raz w czasie dożynek gminno - parafialnych, obok dziękowania za chleb powszedni, będziemy pamiętali o ludziach, którzy w krajach misyjnych przeżywają skrajną biedę. Z inicjatywy Wspólnoty Misyjnej „Paulus”  przeprowadzona będzie akcja „Czytamy dla misji”
Będziemy mogli włączyć się w nią w następujący sposób:
- do dnia 2 września zbierane będą do kosza umieszczonego przed ołtarzem: książki, komiksy, płyty CD z muzyką oraz płyty winylowe (w dobrym stanie);
- pozyskane w ten sposób rzeczy będą umieszczone w sklepiku misyjnym na terenie  festynu dożynkowego;
Dochód ze składanych ofiar przeznaczony będzie na cele misyjne - "Dzielmy się chlebem".

Św. Bartłomiej zaprasza!

Św. Bartłomiej zaprasza do zyskania odpustu zupełnego w dniu 28 sierpnia.

Nabożeństwa towarzyszące:
Środa, 24 sierpnia, św. Bartłomieja, odpustowy dzień małżeństw i rodzin
- Adoracja Najśw. Sakramentu od 8.00 - 18.00.
18.00 - Msza św. przez wstawiennictwo św. Bartłomieja o uświęcenie rodzin.
Czwartek, 25 sierpnia, odpustowy dzień chorych
15.00 - Msza św. przez wst. św. Bartłomieja w int. Chorych i Seniorów naszej Parafii.
- Błogosławieństwo lourdzkie.
- Spotkanie biesiadne na parkingu przy Zabytkowej Chacie.
Piątek, 26 sierpnia, uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej, odpustowy dzień młodzieży
8.00 -  Odwiedziny Chorych.
17.45 - Czuwanie modlitewne  dla młodzieży z okazją do spowiedzi.
ok. 18.30 - Msza św. przez wstawiennictwo św. Bartłomieja o potrzebne dary Ducha św. dla młodzieży, z darem modlitwy i podziękowaniem od młodzieży za pomoc  i zaangażowanie w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii.
Sobota, 27 sierpnia, św. Moniki, wigilia odpustu
17.15 - Pierwsze nieszpory ku czci św. Bartłomieja.
18.00 - Msza św. koncelebrowana
XXII Niedziela Zwykła,  28 sierpnia 2016 r. , odpust ku czci św. Bartłomieja
Kazania głosić będzie  proboszcz z Krupskiego Młyna - ks. Stefan Jezusek.
7.30 i 9.00 - Msze św. 
11.00 - Suma odpustowa w int. Parafian i Gości odpustowych.
15.00 -  Nieszpory ku czci św. Bartłomieja.
Poniedziałek, 29 sierpnia, męczeństwo św. Jana Chrzciciela, odpustowy dzień zmarłych
9.00 - Msza  św. przez wst. św. Bartłomieja za zmarłych parafian i polecanych w czasie odpustu.

Światowe Dni Młodzieży

W ramach Dni w Diecezji - Światowych Dni Młodzieży
gościć będziemy w naszej parafii grupę z Šumperka - Czechy.
Serdecznie Was witamy, cieszymy się i czekamy.


Vítáme mládež ze Šumperka a okolí! Čekáme a těšíme se na setkání s Vámi.

Młodzież z parafii Kielcza, Parafianie z ks. proboszczem Janem

Dzień Dziecka Afrykańskiego
W dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 Wspólnota Misyjna „Paulus” zaprasza wszystkie dzieci naszej Parafii na Mszę Świętą, podczas której będziemy się modlić za biedne dzieci z krajów misyjnych, w szczególności za młodych Afrykańczyków w dniu ich święta. Podczas Mszy św. będzie można ofiarować dar serca dla rówieśników
ze szkoły i przedszkola w Dimako w Kamerunie. Zbierane będą: kredki, ołówki, gumki, temperówki, długopisy, bibuła marszczona i gładka, papier kolorowy, pluszowe zabawki (maskotki). Artykuły te, za pośrednictwem siostry Ilony Firszt, zostaną przekazane do w/w placówek. W ten sposób będziemy chcieli chociaż w niewielkim stopniu osłodzić afrykańskim dzieciom troskę dnia codziennego. Po Mszy św. zapraszamy naszych młodych Parafian do Zabytkowej Chaty, gdzie poprzez gry i zabawy będziemy chcieli uczcić Dzień Dziecka Afrykańskiego.

Więcej informacji w zakładce: Wspólnota Misyjna Paulus – Z życia Paulusa

Schola "Gaudium" zaprasza - Razem wychwalajmy Pana!
„Szczęśliwy to człowiek, szczęśliwego rodu, który od lat młodych służy Panu Bogu”
W roku Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży, roku ważnym dla wszystkich młodych chrześcijan szczególnie chcemy dziękować Bogu za wszystkie łaski, które otrzymujemy z Jego rąk.
Schola Gaudium zaprasza wszystkich, by razem z nami tworzyli ten wyjątkowy koncert dedykowany Panu Jezusowi. To dla Niego wszystkie próby i przygotowania. Dla Niego trudy i radości dnia codziennego!
Zapraszamy na Koncert Uwielbienia w niedzielę 29 maja o godzinie 15.00
Agnieszka Stefan i Schola "Gaudium"

Zmartwychwstaniemy!

Chrystus, Dobry Pasterz. Ośrodek Marianum z CarlsberguChrystus, Dobry Pasterz. Ośrodek Marianum z Carlsbergu„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. ” (Ps 23, 4)

Doświadczamy „ciemnych dolin” - niesprawiedliwości, braku życzliwości, obojętności, niepewności...choroby...ŚMIERCI.
Nie jesteśmy sami. Z nami zawsze Ten, który pokonał grzech i śmierć. Pozwólmy, aby prowadziła nas Jego Miłości.
Niech spełniają się kolejne słowa Psalmu: „Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.” - ZMARTWYCHWSTANĘ, jak zmartwychwstał mój Pan.

Życzę spokojnych i zdrowych świąt.
ks. Proboszcz

Rekolekcje wielkopostne Anno Domini 2016

Rekolekcje prowadzić będzie ks. Marcin Marsollek, którego mieliśmy okazję poznać w ubiegłym roku, przy okazji dogłębnych i trafionych prelekcji p.t.: „Uzależnienie od komputera i gier komputerowych”, wygłoszonych na Mszach św. i w czasie spotkania w szkole.  Ks. Marcin jest psychoterapeutą, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu.

PLAN REKOLEKCJI

Sobota, 12 marca
19.00 - Spotkanie dla młodzieży.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi dla młodzieży.

Niedziela, 13 marca
7.30 -9.00-11.00 Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym.
15.00 – Gorzkie Żale.
- Nauka stanowa dla małżeństw, rodzin.

Poniedziałek, 14 marca
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla dzieci z klas 3-6.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
17.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej i Budowlanej, Służby Kościelnej, Żywego Różańca, Wspólnoty Lektorów, Wspólnoty „Caritas”, Wspólnoty Misyjnej „Paulus”, Orkiestry, Scholi „Gaudium”, Psałterzystek,  Marianek i Ministrantów.

Wtorek, 15 marca
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich, z udziałem chorych.
10.00 - Odwiedziny chorych.
14.30 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla gimnazjalistów.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
16.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.