Parafialny Emaus

Zmartwychwstały Pan Jezus towarzyszył uczniom idącym do Emaus. Rozmawiał z nimi i Pisma im wyjaśniał.
Zapraszam w imieniu młodzieży drogich parafian, w niedzielę 11 maja na przeżycie podobnego doświadczenia.
Wyruszymy o godz. 15.00 piechotą z parkingu przy leśniczówce p. Wajdy. Naszym Emaus będą Borowiany.
W drodze będzie śpiew, modlitwa i karmienie się Dobrą Nowiną oraz nauczaniem św. Jana Pawła II. Przy kapliczce "poznamy Pana Jezusa przy łamaniu chleba"
- odprawimy nabożeństwo majowe, w czasie którego połamiemy się chlebem.
Na koniec będzie agape - poczęstujemy się przyniesionym przez nas ciastem.