Pan Jezus Zmartwychwstał!

Pan Jezus Zmartwychwstał!
W Nim życie i zmartwychwstanie nasze!

Zaufanie - na nim buduje się poczucie bezpieczeństwa 
i spokojne patrzenie w przyszłość.
Pan Jezus jest jedynym, 
któremu mogę bezgranicznie zaufać.
Życzmy sobie wzajemnie,
aby Wielki Tydzień
był czasem żywego otwierania się na TEGO,
który mówi do nas:
" Ja Jestem z wami…";
"Ja Jestem drogą i prawdą i życiem…";
"Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem…".
Błogosławionych, 
pełnych Chrystusowego pokoju Świąt Wielkanocnych
życzy ks. Proboszcz