Spotkanie lektorów

8.12. – II NIEDZIELA ADWENTU
 
Po raz  kolejny wspólnoty parafialne spotkały się na tradycyjnym opłatku. W adwentowym
nastroju  pieśnią „Archanioł Boży Gabriel” rozpoczęliśmy nasze świętowanie. Wszystkich obecnych serdecznie powitał ks. proboszcz i odczytał prolog z Ewangelii św. Jana  -J 1,1-5,9-14
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga ………………
Słowo stało się ciałem
I zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Następnie zaśpiewaliśmy kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje” i przełamaliśmy się opłatkiem.
Miła atmosfera zachęcała do serdecznych rozmów i wspomnień. A wszystko to przy dobrej kawie i smakowitym pierniku. Spotkanie opłatkowe przygotowała wspólnota Caritas.