Dla małżeństw i narzeczonych

Zapraszam małżeństwa i narzeczonych do „Zabytkowej Chaty” w niedzielę 2 marca o godz. 16.00, na spotkanie z ks. Pawłem Landwójtowiczem, który będzie mówił o kształtowaniu pozytywnych relacji małżeńskich. Ks. Paweł jest dyrektorem Diecezjalnej Poradni Rodzinnej.
O swoich zainteresowaniach naukowych pisze tak:
„Pierwszym z nich jest problematyka duszpasterskiego wsparcia wobec samotnych rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z samotnym macierzyństwem. (...)
Drugim ważnym kierunkiem moich naukowych dociekań stała się optymalizacja działań ukierunkowanych na wsparcie małżeństwa i rodziny w kontekście zachodzących współcześnie przemian społeczno-kulturowych. (...)
Trzecim kierunkiem moich badań stało się duszpasterskie poradnictwo małżeńskie w Polsce.”