Kolędnicy misyjni

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku przeżyłyśmy kolędując małemu Jezusowi. Przy okazji przećwiczyłyśmy śpiew na czas kolędowania misyjnego. Na ulice naszej wioski wyruszyłyśmy 6.01, w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Pukałyśmy do drzwi Waszych domów z dobrymi życzeniami i z prośbą o wsparcie finansow dla krajów misyjnych. Zebrane przez nas ofiary zostały przekazane na Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej. Z tych pieniędzy finansowane są projekty opolskich misjonarzy, np. budowa i utrzymanie sierocińców, zakup książek, leków i żywności.
W czasie kolędowania spotkałyśmy się z wielką życzliwością i ofiarnością. Drodzy mieszkańcy naszej wioski: "Chrystus niech nad Wami czuwa i się Wami opiekuje,
            za otwarte misjom serca niebem kiedyś obdaruje".