Wielkopostny Dzień Skupienia

     9.04.2011r. odbył się w Nysie wielkopostny dzień skupienia dla Dzieci Maryi. Na spotkanie to pojechało 11 dziewcząt z naszej wspólnoty. Dzień skupienia rozpoczął się mszą św. odprawioną przez ks. prałata M. Mroza w bazylice  św. Jakuba i św. Agnieszki. Po mszy św. mogłyśmy uczcić relikwie śląskiej samarytanki, bł. Marii Luizy Merkert. Następnie udałyśmy się do Domu Prowincjalnego Sióstr Elżbietanek na skromny poczęstunek. Tam też, w klasztornej kaplicy, wysłuchałyśmy konferencji na temat historii zgromadzenia. Nasz diecezjalny duszpasterz przypomniał nam, jaka powinna być postawa marianki. Na zakończenie wzięłyśmy udział w Drodze Krzyżowej odprawionej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie usłyszałyśmy kilka słów na temat historii tego kościoła.