Boże Narodzenie Anno Domini 2013

"Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością." (1J 4,7)


Jakim jest mój Ojciec Bóg?
Czy jestem do Niego podobny?
W dzień Bożego Narodzenia Bóg rodzi się Człowiekiem.
Pan Jezus powiedział: "Kto Mnie widzi, widzi i Ojca".
Niech tegoroczne święta jeszcze mocniej budzą w nas pragnienie upodobnienia się do Boskiego Brata.
Życzę, aby dzięki temu, parafia stawała się wspólnotą ludzi otwierających się z życzliwością wzajem na siebie,
aby nasze rodziny były kochające się i dające gwarancję bezpieczeństwa i pokoju,
aby każdy z Was odczuwał bliskość Syna, który prowadzi nas do Ojca.
Spokojnie i radośnie niech upływa świąteczny czas.

                                                                                        Ks. Proboszcz