Spotkanie lektorów

            10.10. – CZWARTEK
 
Kiedy Kościół przeżywa trudne chwile i w naszym życiu są problemy potrzebne nam jest światło. Pismo Święte pozwala nam ujrzeć to Światło.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

 Jezus ze światłem Dobrej Nowiny jest wśród nas. Fragment z Ewangelii  św. Mateusza 24,42 – 51 niech sprawi, że trochę tego światła wejdzie w nasze życie.
A zatem czuwajcie, nie wiecie bowiem, o której godzinie Pan wasz przyjdzie. A to zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, kiedy wy nie będziecie się spodziewać……..
Słowem kluczem, które powinno nam towarzyszyć jest  czuwajcie. Na czym ma więc polegać to czuwanie? Na czym ma polegać to czuwanie każdego z nas, który należy do wspólnoty Kościoła?