Spotkanie lektorów


30.06. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 
W czasie Mszy św o godz. 9.00 do grona wspólnoty lektorów zostali przyjęci pani Cecylia Cieślik i pan Łukasz Potempa. Stojąc u stóp ołtarza wysłuchali pouczenia, które odczytał ks proboszcz. Następnie kandydaci ma lektorów dotykając prawą ręką Pisma Świętego złożyli przyrzeczenie:” Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekam powierzone zadania wypełniać gorliwie i sumiennie, przyrzekam czytać wyraźnie Słowo  Boże i według niego żyć.”