Spotkanie lektorów


20.06. – CZWARTEK
 
Zastanawialiśmy się nad tym dlaczego Pismo Święte jest księgą wyjątkową, dlaczego jest Święte ? Następnie rozważaliśmy słowa z Listu św Pawła Apostoła do Galatów:” Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.