Spotkanie lektorów

3.03. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 
Po wspólnej modlitwie wysłuchaliśmy fragmentów książki kardynała Jozepha Ratzingera – prefekta Kongregacji ds. Doktryny Wiary. Kardynał pytał co z Kościołem, czy Kościół jest zdany na wchłonięcie przez falę konsumpcjonizmu, praktycznego materializmu, który teraz przeżywamy w Europie.
Następnie ks proboszcz przypomniał nam, że posługa lektora wiąże się z pewnymi obowiązkami. Później  zastanawialiśmy się nad tekstem z I Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 KOR 10,1-6,10-12).