16 października 2013 A.D.

16 października Pan Bóg odwołał do siebie Antoniego Koika.