Uwielbiajmy Chrystusa, który Królem jest - wspólnie z Katowickim Chórem GOSPEL SOUND

Godzien jesteś, Panie
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, 
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo,
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
(Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
 
 Te Słowa z Apokalipsy towarzyszyć nam będą 24 listopada, w czasie nabożeństwa o godz. 15.00.
Razem z nami cześć i uwielbienie Chrystusowi Królowi oddawać będzie Katowicki Chór „Gospel Sound”.
Współorganizatorom – p. Burmistrzowi Zawadzkiego oraz Sołtysowi Kielczy- dziękujemy za wspaniałomyślność i pomoc.

Katowicki Chór GOSPEL SOUND  tworzą osoby różnych wyznań chrześcijańskich, których połączyła wspólna pasja do śpiewania i grania radosnej muzyki na chwałę Pana Boga. Obecny skład zespołu to około dwudziestoosobowy, czterogłosowy chór mieszany oraz pianista, kompozytor i aranżer – Artur Wypich. Do zespołu niedawno dołączyli kolejni instrumentaliści – wraz z chórem przygotowują się do koncertu z okazji III urodzin Gospel Sound, który odbędzie się 16. lutego 2014 r. Nazwa chóru – Gospel Sound oznacza dźwięk Ewangelii i nawiązuje do celu istnienia oraz działalności chóru, którym jest wielbienie Boga i głoszenie Ewangelii poprzez jak najdoskonalszą i najpiękniejszą muzykę gospel.
Geneza chóru sięga sierpnia 2010 roku, kiedy w głowie dyrygentki – Jolanty Mitko skonkretyzował się pomysł założenia chóru. Za oficjalną datę powstania chóru Gospel Sound jego pierwsi współtwórcy przyjęli
4 stycznia 2011. Chór jest także współorganizatorem warsztatów muzyki gospel w Katowicach i Sosnowcu, które w tym roku odbędą się pod nazwą „Gospel bez granic” w dniach 14-15.grudnia.

Muzyka gospel to nie tylko harmonijne i dopracowane utwory muzyczne, ale także głębokie uwielbienie Boga i świadectwo Jego Miłości oraz Potęgi, o czym wiedzą członkowie chóru Gospel Sound. Każdy koncert to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także duchowe, podczas którego chór zaprasza słuchaczy do wspólnej modlitwy
i uwielbienia Boga. Takie wydarzenie będzie miało miejsce także w naszym kościele w dniu 24.11.2013 r. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy!
Więcej o chórze Gospel Sound: www.gospelsound.pl oraz https://www.facebook.com/ChorGospelSound
Więcej o warsztatach Gospel bez granic: 
www.gospelbezgranic.blogspot.com