W Roku Pańskim 2013 od maja

6 czerwca Wilhelm Lempa;
14 czerwca Anna Maria Swierzy;
22 lipca Stefan Zasowski;
26 lipca Józef Wons;
26 lipca Felicja Łuczak

5 sierpnia Franciszek Szaton.