Przedwakacyjne Spotkanie Młodzieży

21 czerwca o godz. 18.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne
dla studentów, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, III klasy gimnazjum,
z okazją do Spowiedzi.
Ok. 19.00 będzie odprawiona Msza św. od młodzieży, z podziękowaniem
za kolejny rok formacji chrześcijańskiej i łaski udzielone w roku szkolnym i akademickim 2012/13.