Uroczystość Bożego Ciała

                                                                  " Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
                                                            pod przymiotami ukryty chleba!
                                                            Zagrody nasze widzieć przychodzi
                                                            i jak się dzieciom Jego powodzi"

Uroczystość Bożego Ciała to czas szczególnego uwielbienia Chrystusa, czas wypowiedzenia naszej wiary w Jego Eucharystyczną obecność. Chrystus przemierzający w białej hostii ulice naszych miast i wiosek uświadamia nam, że chce być blisko nas w naszej codzienności. Naszą wiarę możemy zamanifestować w tym dniu biorąc udział w procesji, a także przygotowując ołtarze i dekorując trasę procesji. Marianki przygotowały w tym roku dywan z kwiatów przy jednym z ołtarzów. Materiał (kwiaty) musiałyśmy przygotować wcześniej. Prawdziwe oblężenie przeżyły okoliczne łąki i ogrody w środę po południu. A w czwartek o 5.30 zaczęłyśmy układać nasze dzieło. Najpiękniej jak potafimy, dla uwielbienia Pana Jezusa. A potem do domu przebrać się w stroje liturgiczne i o 9.00 byłyśmy gotowe do udziału we mszy św. i procesji eucharystycznej. W strugach deszczu przyszło nam w tym roku przemierzać ulice naszej wioski. To wszystko z miłości do Jezusa i z wdzięczności za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.