Emaus młodzieży

Zmartwychwstały Pan Jezus towarzyszył uczniom idącym do Emaus. Rozmawiał z nimi i Pisma im wyjaśniał.
Zapraszam młodzież w niedzielę 14 kwietnia na przeżycie podobnego doświadczenia.
Wyruszymy o godz. 15.00 piechotą z parkingu przy leśniczówce p. Wajdy. Naszym Emaus będą Borowiany.
W drodze będzie śpiew, modlitwa i karmienie się Dobrą Nowiną. Przy kapliczce "poznamy Pana Jezusa przy łamaniu chleba"
- odprawimy nabożeństwo, w czasie którego połamiemy się chlebem.
Na koniec będzie agape - poczęstujemy się przyniesionym przez nas ciastem.