"Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny."

Apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Koryncie:
"Jeśli nie ma zmartwychwstania,
to i Chrystus nie zmartwychwstał.
A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara."


W święta, w czas których stajemy 
razem z św. Piotrem i św. Janem
przy pustym grobie Zbawiciela,   
aby wyznać wiarę w ŻYCIE,
 życzę
jeszcze silniejszej więzi z Panem Jezusem,
zaufania do Niego
i wdzięcznego przyjmowania DARÓW, 
których świat dać nie może.

ks. Proboszcz