Rekolekcje Anno Domini 2013

Rekolekcje prowadzić będzie ks. Jerzy Dzierżanowski - diecezjalny duszpasterz rodzin, dyrektor Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia, pracownik naukowy  Wydziału Teologicznego UO.
Temat rekolekcji: "RODZINA BOGIEM SILNA"

Ks. Jerzy napisał do nas:    „Rekolekcje w całości poświecone zostaną tematyce rodzinnej w bardzo różnych aspektach. Głównym przesłaniem jest ukazanie 
największej wartości jaką jest budowanie życia osobistego i rodzinnego na najtrwalszym i najpewniejszym fundamencie jakim jest codzienna więź z Panem Bogiem.”
Czwartek, 21 marca 
Msza św. z nauką ogólną : "Można mieć serce czyste, ale może to być serce puste. Ja chciałabym mieć serce pełne dobra i miłości…" Ania lat 8.
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
10.00 - Nauka stanowa dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
ok. 10.30 - Droga Krzyżowa dla dzieci z szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów.
ok. 11.15 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla dzieci z klas 3-6.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i prywatna adoracja  do godz. 18.00
17.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Nauka dla rodziców dzieci od wieku niemowlęcego do końca szkoły gimnazjalnej. Mile widziani również narzeczeni.: „Co ma wpływ na więź dziecka z rodzicami i Panem Bogiem.”    
Piątek, 22 marca
"Należy w sposób dyskretny i skuteczny towarzyszyć rodzącemu się życiu, otaczając szczególną opieką te matki, które nie boją się wydać na świat dziecko i wychować je bez udziału ojca" Jan Paweł II, EV 87
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
10.00 - Nauka stanowa dla dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
ok.10.30 - Uczymy się dawać świadectwo - „Pan Jezus w mojej rodzinie.”
ok. 11.15 - Nabożeństwo pokutne ze Spowiedzią dla gimnazjalistów.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 17.00
17.00 - Okazja do spowiedzi/ Droga Krzyżowa.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Spotkanie dla młodzieży
- Nabożeństwo pokutne z udziałem młodzieży.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi dla młodzieży .
Sobota, 23 marca
"Gdzie nie ma szacunku dla poczętego życia nie będzie szacunku dla człowieka starego i umierającego". Jan Paweł II
8.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich, z udziałem chorych.
10.00 - Odwiedziny chorych.
15.45 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 18.00
16.00 - Okazja do Spowiedzi.
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
19.00 - Po wieczornej Mszy św.  Nauka stanowa: „Ofiaruj dzieciom dom.”
dla wszystkich, szczególnie dla rodziców, którzy mają dzieci w szkołach ponadpodstawowych i tych, których dzieci  opuściły już dom rodzinny ,dla dziadków i również dla osób samotnych. Serdeczne zaproszenie też dla młodzieży. 
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 24 marca
- Msze św. z nauką na zakończenie:  „Dom rodzinny wieczernikiem, Eucharystia siłą i mocą do dobrego życia.”