Szczególny wieczór, wyjątkowy gość i Msza św. w int. Benedykta XVI i konklawe

O. Andrzej Madej OMI w rozmowie z Benedyktem XVIO. Andrzej Madej OMI w rozmowie z Benedyktem XVI
28 lutego o godz. 20.00 pap. Benedykt XVI zakończy swój pontyfikat.
W czasie konsystorza dnia 11 lutego oznajmił to w następujących słowach:
„Rozważywszy po wielekroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, 
aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. 
Jestem w pełni świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Niemniej jednak, aby kierować Łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi biskupa Rzymu, następcy Piotra, powierzonej mi przez kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante)… „
Łączmy się z powszechnym Kościołem w wyjątkowy wieczór 28 lutego. O godz. 17.00 odprawimy Eucharystię w int. pap. Benedykta XVI oraz o światło Ducha Świętego na czas konklawe. Mszę św. odprawiać będzie również o. Andrzej Madej - Misjonarz oblat Maryi Niepokalanej, poeta. Bliski współpracownik założyciela Ruchu Światło –Życie, ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 80. znany w Polsce rekolekcjonista i duszpasterz młodzieży. Inicjator ewangelizacji podczas festiwalu rockowego w Jarocinie. Od 1997 przełożony misji sui iuris Stolicy Apostolskiej w Turkmenistanie oraz przełożony Nuncjatury Apostolskiej w Aszchabadzie w randze attache do spraw kultury.