Terminarz czytań Słowa Bożego

    Publikujemy nowy terminarz czytań Słowa Bożego jest on dostępny pod linkiem Terminarz Słowa Bożego w bloku Lektorzy. Dostępna jest tam także opcja wydruku terminarza.