Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najswiętszej Maryi Panny

W sobotni poranek, 8.12. wszystkie marianki spotkały się w kościele, by przeżyć swoje świeto patronalne. O godz. 8.30 odśpiewałyśmy wspólnie godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, a następnie wzięłyśmy udział w uroczystej mszy św. W tym roku liturgię uświetniła nasza orkiestra parafialna. Marianki przygotowały liturgię słowa i modlitwę wiernych. Modliłyśmy się w intencjach naszej wspólnoty, a także pamiętałyśmy o tych dziewczętach, które nie mogły brać udziału we wspólnej mszy św. Po wyzaniu wiary nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych marianek oraz zmiana wstążek w poszczególnych grupach. Następnie wszystkie razem odmówiłyśmy akt zawierzenia Matce Najświętszej. Na zakończenie mszy św. wyśpiewałyśmy, że: "Taką Matkę mieć i kochać jest to szczęście rzadkie. Dzięki Tobie, dobry Panie, dzięki za tę Matkę." Wierzymy, że Maryja otoczy nas Swą opieką; życzymy tego szczególniem Julii, Glorii i Wiktorii, naszym nowym mariankom.