Sodalicja Mariańska

                         " O Maryjo bez grzechu poczęta, 

            módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy"  

 

    Pobożność maryjna była żywa w kościele już od początków chrześcijaństwa. Przejawem tego były różnorodne ruchy i stowarzyszenia oddające cześć Maryi. Współcześnie istniejący ruch Dzieci Maryi ma swoje początki w Sodalicji Mariańskiej, istniejącej już od XVI w. Do Sodalicji dziewczęta i chłopcy należeli masowo.

    Jednakże w 1949 roku komunistyczna ustawa zakazała działalności organizacji kościelnych, a część aktywnych działaczy uwięziono. W 1956 roku wydział duszpasterski przy Kurii Biskupiej w Opolu zachęcał do tworzenia na nowo grup sodalicji, zwanych Dziećmi Maryi.

  W naszej parafii Sodalicja Mariańska została powołana do życia dekretem biskupa wrocławskiego Adolpha Bertrama dnia 2 grudnia 1919 roku. Patronami parafialnej grupy było Oczyszczenie NMP oraz Św. Agnieszka. Nasza wspólnota ma więc solidne i mocne korzenie, cały czas wypuszcza nowe gałęzie i wydaje dobre owoce.

   Dzieci Maryi mają wyraźne miejsce podczas liturgii - stoją ze sztandarami w sąsiedztwie ołtarza, przy Jezusie, jak Maryja, bo chcą we wszystkim naśladować tę, którą wybrały sobie za patronkę. W szkole Maryi uczą się całym sercem kochać Jezusa. Pomagają sobie wzajemnie w dążeniu do świętości.

   Dniem szczególnie ważnym dla każdej marianki jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli 8 grudnia. W tym to dniu, w czasie uroczystej mszy św., zostają przyjęte "nowe" marianki, a wszystkie dziewczęta odnawiają  przyrzeczenie  wierności Maryi. Widocznym znakiem przynależności do Dzieci Maryi jest zawieszony na szyi medalik na kolorowej wstążce: różowej, zielonej lub niebieskiej. Panny, które wytrwają wierne złożonym Maryi przyrzeczeniom, otrzymują w dniu swojego ślubu wstążkę białą.

  Jako marianki staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii. W święta maryjne i uroczystości parafialne pełnimy służbę przy sztandarach. Nie brakuje nas także w kościele w czasie nabożeństw majowych i różańcowych. Przygotowujemy adorację dla dzieci w czasie 40-godzinnego nabożeństwa i przy Bożym Grobie. Prowadzimy jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej i różaniec. Raz w miesiącu śpiewamy godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Przed odpustem pomagamy porządkować teren wokół kościoła, a na Boże Ciało pomagamy w przygotowaniu jednego z ołtarzy. Opiekujemy się również grobem Sióstr Służebniczek, znajdującym się na naszym cmentarzu. W Uroczystość Objawienia Pańskiego wcielamy się w role Trzech Królów i odwiedzamy domy naszych parafian zbierając pieniądze na misje. Wyjeżdżamy też chętnie na pielgrzymkę Dzieci Maryi na Górę Św. Anny.

    Obecnie wspólnota Dzieci Maryi liczy 30 dziewcząt. Są wśród nas również studentki, które nie mogą przychodzić na spotkania systematycznie, ale zawsze są mile widziane. Spotykamy się systematycznie co dwa tygodnie, w soboty o godzinie 10.00. Jeżeli chcesz od Maryi uczyć się miłości do Jezusa, a jednocześnie miło spędzić czas, to dołącz do nas.