12.11. - PONIEDZIAŁEK GODZINA UWIELBIENIA

Godzina uwielbienia przy relikwiach błogosławionej Karoliny rozpoczęła się od przeproszenia Pana Boga słowami: „Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam, zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy zbłądzimy, Ojcze zapomnij nam”.
Potem ks. proboszcz przeczytał:
 
1 Kor1 : 26-31

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.  Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić,  tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,  aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. 
 
 
Oraz Ewangelię wg św. Mateusza 5, 1-12
 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
 
 
Adorację Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo błogosławionej Karoliny o miłosierdzie dla wszystkich ludzi, którzy grzeszą przeciwko czystemu życiu. Później wielbiliśmy Boga pieśniami, aktami uwielbienia i modlitwami. Po nabożeństwie każdy mógł dotknąć relikwii czyniąc znak krzyża w Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.