Spotkanie Lektorów

21.09. – PIĄTEK św. MATEUSZA
 
 
BIBLIO, OCZYZNO MOJA….
                                                                                                                                           
Roman Brandstaetter(fragmenty)
 
Siedzę nad Tobą,
Biblio,
I wywołuję z Twoich wersetów
Wszystkich najlepszych,
Którzy są dla mnie niedościgłym wzorem,
Wszystkich najpiękniejszych,
Których podziwiam,
Wszystkich szlachetnych,
Którym nie umiem dorównać, ………
 
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek przeżyłem.
 
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek kochałem.
 
Wszystko.
 
Cały żywot własny
Człowieka,
Żyjącego w nawiedzonym przez szatana
Wieku.
 
Wspólną modlitwą rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Tematem przewodnim było pytanie jak należy czytać Biblię? Pomocą była książka biskupa Kazimierza Romaniuka „Nowy Testament bez problemów”.
„Wszelka lektura Biblii musi się opierać na ciągłym uświadamianiu sobie trzech prawd:
1, że Biblia jest  słowem Boskim, ale i ludzkim zarazem,
2, że Biblia jest księgą Kościoła,
3, że Biblia jest Słowem Bożym skierowanym do nas, ludzi żyjących tu i teraz.”
Rady lub wskazówki dotyczące sposobów czytania Biblii mogą mieć charakter ogólny lub bardziej szczegółowy.
Wskazówki ogólne:
1. Biblię należy czytać z wiarą, tzn. ja z wiarą przyjmuję, że Bóg odkrywa przede mną swoją miłość. Pismo św. jest słowem Bożym skierowanym do ludzi wierzących.
2. Z negatywnej postawy wobec Biblii wynika, że Słowo Boże należy czytać krytycznie. Dobrze by było korzystać z najnowszych osiągnięć biblistów, egzegetów czyli naukowców badających Pismo św., aby odnieść właściwe korzyści z czytania Słowa Bożego. Sugestia: można skorzystać z internetu np. wpisując fragment czytanego tekstu i znaleźć ciekawe wytłumaczenie tego co czytamy.
3. Do Biblii nie można odnosić się sceptycznie, czyli z przeświadczeniem, że wszystko co w niej jest zawarte jest dla nas za mądre, Biblia służy też osobistemu urobieniu wewnętrznemu. Jest to księga dla zwykłych zjadaczy chleba. Zwątpienie w możliwość zrozumienia Słowa Bożego jest równocześnie zwątpieniem w dobroć i łaskę Boga, który chce aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy.
4. Mówiliśmy już kiedyś o tym, żeby nie czytać Pisma Św. gdy jest się skłóconym wewnętrznie, zirytowanym, pełnym niepokoju, bo Słowo Boże może do nas nie dotrzeć. Jednak lektura odpowiednich partii Pisma Św. jest w stanie przywrócić wewnętrzny spokój. Biblia posiada bowiem też kojące właściwości.
5. Największe korzyści z lektury Pisma Św. odnosi człowiek, który żyje tym Słowem na co dzień, którego własne postępowanie jest zgodne z tym co znajduje w księgach Pisma Św. Biblia jest księgą naszego życia, jej lektura powinna nas zachęcać do życia nią na co dzień. Biblia to historia miłości Boga do ludzi. Powstała w odległej przeszłości, w innych warunkach geograficznych, kulturowych, przy współudziale ludzi myślących i czujących inaczej niż my, którzy żyjemy w XXI wieku. Sprawy dla nas dziwne lub niezrozumiałe, dla ludzi tamtego czasu były całkowicie naturalne. Warsztat literacki ludzi piszących Biblię był na poziomie wiedzy jaką posiadali. Aby zrozumieć ich sposób myślenia, wyrażania należy skorzystać z osiągnięć biblistów i egzegetów badających Pismo Św.